Akademik İngilizce Tez Yazma Rehberi

Akademik İngilizce tez yazmak, özellikle yabancı dilde eğitim alan öğrenciler için oldukça zorlu bir süreç olabilir. Bu nedenle, tez yazım sürecini kolaylaştıracak bazı ipuçlarına ihtiyaç duyulabilir. Bu rehberde, doğru tez konusu seçimi, kaynak toplama, tez içeriği ve yapısı, akademik İngilizce ifade yöntemleri ve kullanılan kalıplar, genel hatalar ve önerilen düzeltme yolları, gramer kuralları, doğru referans gösterme yöntemleri, görsel materyallerin tezde doğru kullanımı, tez yazımında kullanılan belgeler ve tez özeti hazırlama gibi konulara değinilerek tez yazım sürecinde ihtiyaç duyulabilecek bilgilere yer verilecektir.

Birinci adım olarak, doğru tez konusu seçimi oldukça önemlidir. Konu seçiminde öncelikle ilgi alanı ve disiplinleri göz önünde bulundurmak gereklidir. Ayrıca, seçilen konunun literatürdeki yerinin, orijinal bir araştırmaya sahip olup olmadığının araştırılması da önemlidir. Bu şekilde, konu seçiminin doğru yapıldığından emin olunabilir.

İkinci adım kaynak toplama sürecidir. Doğru ve yeterli kaynakları bulmak, tez yazım süreci için oldukça önemlidir. Bu nedenle, araştırma yapılacak konu hakkında literatür taraması yapmak, verimli bir kaynak toplama yöntemi olabilir. Ayrıca, akademik kaynakların güncel olmasına ve doğru şekilde kullanılmasına özen göstermek de gereklidir.

Tez içeriği ve yapısı da üçüncü adımda ele alınacak konular arasındadır. Tez içeriğinde, tez konusuna uygun başlık, giriş, araştırma metodu ve sonuç bölümleri oluşturulmalıdır. Bu bölümlerin doğru yapılandırılması, tez yazım sürecini olumlu yönde etkileyecektir.

Dördüncü adımda, akademik İngilizce ifade yöntemleri ve kullanılan kalıplar ele alınır. Bu konuda, çeşitli ifade yöntemleri ve İngilizce kalıpların kullanımı konusunda bilgilendirme yapılır.

Beşinci adımda, genel hatalar ve önerilen düzeltme yolları anlatılır. Bu kapsamda, gramer kurallarına uygunluk, referans gösterme kuralları, görsel materyallerin tezde doğru kullanımı ve tez yazımında kullanılan belgeler gibi konular ele alınır.

Son olarak, altıncı adım tez yazımında kullanılan belgeleri içerir. Bu belgeler arasında, tez özeti ve kapak sayfası gibi önemli unsurlar bulunur. Tez özeti hazırlama ve kapak sayfasının hazırlanışı gibi konular ele alınır.

İçindekiler

Tez Yazma Süreci

Tez yazma süreci oldukça önemli bir aşamadır ve doğru planlama yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, tez yazımında dikkat edilecek bazı aşamalar bulunmaktadır.

İlk adım olarak, uygun bir tez konusu seçilmelidir. Tez konusu seçimi, konuya hâkimiyet ve ilgi alanlarına göre belirlenmelidir. Bu aşamada, konunun daha önce ele alınıp alınmadığı, konunun önemi ve tezin ne kadar katkı sağlayacağı da göz önünde bulundurulmalıdır.

İkinci adım, kaynak toplama sürecidir. Tez yazımında, doğru ve güvenilir kaynakların kullanımı oldukça önemlidir. Bu nedenle, akademik makaleler, kitaplar ve çevrimiçi kaynaklar incelenerek, tezin konusu ile ilgili gerekli bilgiler toplanmalıdır.

Üçüncü adım, tezin içeriği ve yapısıdır. Tez içeriği, konunun daha iyi anlaşılması ve araştırmanın daha iyi anlatılması için oldukça önemlidir. Tez yapısı ise, giriş, ana bölüm ve sonuç bölümünden oluşmalıdır.

Dördüncü adım ise, kalıplar ve ifade yöntemleridir. Akademik İngilizce ifade yöntemleri, tezin etkisi ve anlatımı açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, tez yazımı sırasında kullanılacak kalıplar ve ifadeler önceden belirlenmelidir.

Tez yazımında dikkat edilmesi gereken son adım ise, genel hatalar ve önerilen düzeltmelerdir. Bu adımda, dil bilgisi kurallarına dikkat edilmeli, referanslar doğru bir şekilde verilmeli ve görsel materyaller doğru şekilde kullanılmalıdır.

Konu Seçimi

Akademik tez yazım sürecinde doğru konu seçimi oldukça önemlidir. Doğru konu seçilmediği takdirde, araştırmanın yönü ve sonuçları etkilenebilir. Konu bulma aşamasında, öncelikle alanın genişliği ve ilgi alanlarınızı baz alarak bir liste oluşturmanız önerilir.

Bu liste oluşturulurken, daha önce yapılmış tezlerin konularının yanı sıra özel ilgi alanlarınızı da dahil etmelisiniz. Daha sonra, listede yer alan konuların araştırmaya uygunluğu, özgünlüğü ve erişilebilir kaynaklarının bulunup bulunmadığı gibi faktörlere göre seçiminizi yapabilirsiniz.

Ana konuyu belirledikten sonra, konu daha spesifik bir şekilde formüle edilmelidir. Bu, tezin amacını ve araştırma sorularını belirlemeyi kolaylaştırır. Ayrıca, seçtiğiniz konunun ilgi çekici, pratik ve yeni bir bakış açısı sunan bir araştırma konusu olmasına da dikkat etmelisiniz.

Bunların yanında, seçtiğiniz konuyla ilgili kaynakların yeterli olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Eğer konuyu araştırmak için yeterli kaynak bulunamazsa, bu araştırmanın yapılması zorlaşacaktır.

Akademik tez yazım sürecinde, doğru konu seçimi kadar doğru kaynakların kullanımı da önemlidir. Konu seçiminde olduğu gibi, kaynak seçiminde de özenli olunmalıdır.

 • Güncel kaynaklar tercih edilmelidir.
 • Özgün kaynaklar kullanılmalıdır.
 • Kaynakların kalitesi ve yeterliliği kontrol edilmelidir.
 • Bütün kaynakların isimleri, tarihleri ve yayınlandıkları yerler doğru bir şekilde belirtilmelidir.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, doğru konu seçimi ve doğru kaynak kullanımı, başarılı bir tez yazım sürecinin ilk adımlarıdır.

Kaynak Toplama

Tez yazma sürecinde kaynak toplama yöntemleri oldukça önemlidir. Öncelikle kaynakların güvenilir olması gerekmektedir. Bu nedenle, konu hakkında öncelikli olarak akademik yayınlar, tezler ve kitaplar kullanılmalıdır. İnternet kaynakları da kullanılacaksa, güvenilirliği kontrol edilmelidir.

Kaynakların toplanması sırasında notlar almak önemlidir. Böylece, kaynaklarda geçen önemli bilgiler kolayca bulunabilir ve tez içerisinde kullanılabilecek bilgiler işaretlenebilir. Notlar elle tutulur şekilde alınabileceği gibi, bilgisayar ortamında da saklanabilir.

Kaynak kullanırken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, kaynakları doğru şekilde kaynak göstermektir. Kaynak gösterimi ile kaynakların çalınması ve intihal durumları önlenmiş olur. Kaynak gösterme kurallarına dikkat edilmelidir.

Tez içerisinde kullanılacak kaynakları bulmak için, kütüphaneler ve yayınevleri ziyaret edilebilir. Bu yerlerde ilgili konuda yayınlanmış çok sayıda kitap ve dergi bulunmaktadır. Online olarak erişilebilen araştırma veritabanları da kaynak toplama sürecinde oldukça faydalıdır.

Kaynak toplama süreci sırasında farklı kaynaklardan toplanan bilgilerin birbirine uyumlu olması ve doğru bir şekilde kullanılması önemlidir. Bu nedenle, kaynaklardan alınan bilgilerin not alımı sırasında detaylı bir şekilde kaydedilmesi gerekmektedir. Ayrıca kaynaklar arasında karşılaştırma yaparak, aralarındaki farklılıkların anlaşılması da önemlidir.

Kaynak toplama süreci, tez yazım sürecinin önemli bir aşamasıdır ve doğru kaynaklar kullanılmadığı takdirde tez kalitesi düşebilir. Bu nedenle kaynak toplama sürecine yeterli zaman ayırmak ve kaynakları doğru şekilde kullanmak önemlidir.

Tez İçeriği ve Yapısı

Tez içeriği oluşturma, tezin bel kemiği niteliğinde ve doğru bir şekilde yapılandırılması gereken bir süreçtir. Tez içeriğini oluşturmak için öncelikle belirli bir konunun olması gerekiyor. Konu belirlendikten sonra, araştırmacılar genellikle tezin özeti ile başlarlar. Tezin özeti, tezin ana fikirlerini kapsayan bir bölümdür ve okuyucunun tezin kapsamını anlamasına yardımcı olur.

Tez içeriği oluşturma sürecinde, araştırmacılar tez için gerekli olan alt başlıkları belirlemelidir. Bu alt başlıklar, tezin yapısına yardımcı olur ve okuyucuların tezdeki ana fikirleri daha iyi anlamasına olanak tanır. Alt başlıklar ayrıca tez içeriğini organize etmek ve düzenlemek için kullanılabilir.

Tezin yapısı, tezin hangi bölümlerinin nerede yer alacağına karar vermek için kullanılan bir plan veya çerçevedir. Genellikle tez yapısı, giriş, literatür taraması, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinden oluşur. Ancak, bu bölümlerin kaç tane olduğu veya isimlendirilmesi değişebilir.

Tez içeriğini oluştururken, araştırmacılar hangi bilgilerin hangi bölümlerde yer alacağı konusunda dikkatli olmalıdırlar. Örneğin, araştırmanın sonuçları genellikle tezin sonunda tartışılır, ancak bazı durumlarda, sonuçlar ayrı bir bölüm olarak sunulabilir.

Tezin yapısı ve içeriği en az birkaç önemli noktanın anlaşılmasını sağlar. İlk olarak, tez yapısı, tezin ana fikirlerini organize etmek ve düzenlemek için kullanılır. İkincisi, tez içeriği, okuyuculara tezin genel kapsamını sunar ve çalışmanın ne hakkında olduğunu netleştirir.

Tez için yapılan araştırmanın önemini vurgulamak gerekirse, tez yapısı ve içeriğinin doğru bir şekilde oluşturulması, tamamlanması gereken belki de en zorlu adımlardan biridir. Ancak, doğru bir şekilde hazırlanmış tez, araştırmacının çalışmasının önemini ve katkısını gösterir.

Kalıplar ve İfade Yöntemleri

Tez yazımı, kalıplar ve ifade yöntemleri gibi birçok farklı konuya sahiptir. Bu nedenle, doğru kalıpları kullanarak ve ifade yöntemlerini kullanarak, tezinizde daha profesyonel bir ton oluşturabilirsiniz. İngilizce tez yazarken kullanılan en yaygın kalıplar, “genellikle kabul edilir ki” ve “örnek olay üzerinden gösterilebilir ki” gibi ifadelerdir. Bu kalıplar, hem okuyucuya fikirlerinizi net bir şekilde ifade etmenize yardımcı olur hem de akademik bir üslup oluşturur.

Ek olarak, “aslında”, “özellikle” ve “dahası” gibi ifadeler de İngilizce tez yazımında sıkça kullanılan kelimelerdir. Bu kelimeler, tezinizin daha organize bir görünüm kazanması için kullanılır. Örneğin, “aslında, bu tezin ana hipotezi, x araştırmasının sonuçlarına dayanmaktadır” gibi bir ifade kullanarak tezinizde daha mantıklı bir akış oluşturabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, birçok akademik makalede kullanılan pasif fiil yapısı da, İngilizce tez yazımında sıkça kullanılır. Örneğin, “Bu tezde incelenen konu, yüksek oranda tartışılmakta olan bir konudur” gibi bir ifade, tezinizi daha resmi ve profesyonel hale getirebilir.

Sonuç olarak, doğru ifade yöntemleri ve kalıplar kullanarak, İngilizce tez yazarken daha profesyonel bir dil oluşturabilirsiniz. Ancak, sadece kalıpları kullanmak yerine, tezinizdeki kelimelerin ve cümlelerin anlamlarını da net bir şekilde ifade ettiğinizden emin olmalısınız. Bu, tezinizi okuyanların, amacınızı anlamasına yardımcı olacaktır.

Tez Yazımında Dikkat Edilecek Noktalar

Akademik tez yazım sürecinde genel hatalar yapılmaktadır. Bu hataların önüne geçmek için belirli öneriler ve düzeltme yolları vardır. Bu yollar doğru kullanıldığı takdirde tez ödevinin kalitesi artmakta ve akademik başarı sağlanmaktadır.

Gramer hataları tez yazımında en sık yapılan hatalardandır. Cümle yapıları doğru kurulmazsa anlatım bozukluğuna ve yanlış anlaşılmalara sebep olur. Bu hatalardan kaçınmak için İngilizce gramer kuralları hakkında detaylı bir araştırma yapılması önerilir.

Referans göstermelerde yapılan yanlışlıklar tez yazımındaki diğer bir hatadır. Referanslar, tezin okuyucuları tarafından kontrol edildiği için doğru herhangi bir hata yapılmadığından emin olunmalıdır. Kaynakla ilgili tüm bilgiler özenle kaydedilmeli ve tez içinde verilen kaynaklara ulaşılabilmesi için bir referans listesi oluşturulmalıdır.

Görsel ögelerin yanlış kullanılması, tezin kalitesini ciddi ölçüde düşürebilir. Tablo ve grafiklerin doğru kullanıldığından ve yeterli açıklamalarla desteklendiğinden emin olunmalıdır.

Tezin yazımında en sık yapılan hatalardan biri de baştan sona tekrarlanan ifadeler ve monoton cümle yapılarıdır. Bu hatalardan kaçınmak için farklı kelime tercihlerini kullanmak, farklı cümle yapıları oluşturmak, aktif cümle yapılarını tercih etmek ve paragrafları farklılaştırmak önerilir.

Son olarak zaman yönetimi tez yazımı sürecinde oldukça önemlidir. Bu nedenle tez yazım süreci planlanmalı ve düzenli bir şekilde çalışılmalıdır. Tez yazımının baştan sona kadar düzenli bir şekilde yapılması, genel hataların ve tez yazımı sırasındaki stresin azaltacağından emin olabilirsiniz.

Gramer Kuralları

Gramer kuralları, akademik tez yazım sürecinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Doğru ve etkili bir iletişim sağlamak için, doğru dilbilgisi kurallarına uyulması gerekmektedir. Aksi takdirde, tezde yer alan yanlış kullanımlar, yazım hataları okuyucunun odaklanmasını engeller ve olumsuz bir izlenim oluşturabilir.

Gramer hatalarından kaçınmak için, öncelikle cümle yapısı ve fiil zamanlarına dikkat edilmelidir. Cümleler, kurallara uygun bir şekilde oluşturulmalı ve fiil zamanları tutarlı bir şekilde kullanılmalıdır. Ayrıca, yanlış yerleştirilmiş sıfatlar ve zarflar gibi yaygın hatalara da dikkat etmek gerekir.

Özellikle İngilizce tez yazarken günlük kullanımdan farklı bir dil kullanılır. Dolayısıyla, İngilizce dilbilgisi kurallarına hakim olmak önemlidir. İngilizce dilbilgisi kurallarını öğrenmek için yaygın dilbilgisi kitaplarını, çevrimiçi dilbilgisi kaynaklarını ve dilbilgisi konusunda uzman kişilerin danışmanlığını alabilirsiniz.

Bunun yanı sıra kullandığınız kelime ve ifadelerin doğru bir şekilde yazılmalarını ve kullanılmalarını sağlamak için bir düzenleyici veya dilbilgisi kontrol aracı kullanabilirsiniz. Ayrıca, yazdığınız cümleleri tekrar okuyarak yanlış kullanımları tespit edebilirsiniz.

Gramer kurallarıyla ilgili özellikle dikkat etmeniz gereken bir diğer konu ise, işlevlerine ve kullanımlarına göre değişebilen prepositionlar, yani edatlar. Bu konuda birçok yararlı kaynak mevcuttur ve prepositionların doğru kullanımını öğrenmek, akademik yazışmalarınızın kalitesini de artıracaktır.

Sonuç olarak, akademik tez yazımında doğru dilbilgisi kullanımı oldukça önemlidir. Bu nedenle, yazım hatalarından kaçınmak, tutarlı bir dil kullanmak ve doğru ifadeleri kullanmak için İngilizce dilbilgisi kurallarına hakim olmak önemlidir.

Referans Gösterme

Referans gösterme, bir akademik çalışmanın en önemli kısımlarından biridir. Doğru referans gösterme yöntemleri, araştırmanın güvenilirliğini artırmak için kullanılmalıdır. Referans göstermeyi doğru bir şekilde yapmak, ayrıca başkalarının çalışmalarını adil bir şekilde tanıtmaya da yardımcı olur.

En yaygın kullanılan referans gösterme yöntemleri, APA, MLA ve Chicago’dur. Hangi yöntemin kullanılacağı araştırma konusuna ve çalışmanın amacına bağlıdır. Referans göstermenin yanlış bir şekilde yapılması, çalışmanızın güvenilirliğini sarsabilir. Bu nedenle, doğru şekilde yapılmaları çok önemlidir.

Referans gösterirken, kaynakların tamamının listesiyle birlikte çalışmaların kaynakça bölümünde yer alması gerekir. Ayrıca, eklenen her kaynak, çıktı alındığında açıkça görülebilir olmalıdır. Referans gösterirken yapılan en yaygın hatalardan biri, çift kaynak göstermektir. Bu durumda, kaynakların yarısı eksik kalıyor ve çalışmanın güvenilirliği sarsılıyor.

Sonuç olarak, referans gösterme işlemi hassasiyet gerektiren bir konudur ve doğru şekilde yapılması çok önemlidir. Doğru kaynak gösterme yöntemlerini seçmek, güvenilir bir araştırma yapmak için önemlidir. Ayrıca, kaynakların eksiksiz olarak listelenmesi ve her birinin açıkça görülebilir olması çok önemlidir.

Görsel ve Tablo Kullanımı

Görsel ve tablo kullanımı tez yazımının önemli bir parçasıdır. Görsel materyaller, tezin anlaşılmasını kolaylaştırmada etkilidir. Ancak, görsel materyallerin kullanımında dikkatli olunmalıdır. Aşırı görsel veya tablo kullanımı, okuyucunun anlaması için yerinde olan yerlerde bile karışıklığa neden olabilir. Görseller ve tablolar, tezde net ve okunaklı bir şekilde sunulmalıdır. İlgili metin, tablo ve görseller arasında uyum sağlanmalıdır. Tablolarda veri kenar boşlukları uygun olarak ayarlanmalıdır. İmgelerin dosya formatları uygun şekilde seçilmelidir.

Ayrıca, tabloların, resimlerin ve grafiklerin kaynakları doğru şekilde belirtilmelidir. Tablo veya grafiklerdeki verilerin kaynağı, ilgili tablo veya grafik altında belirtilmelidir. Resimler veya grafikler, göstermek istediğiniz şeyin en uygun yolu olmayabilir. Bu nedenle, uygun yerlerde kullanılmalıdır. Ayrıca, görsel materyallerin kullanımı da tezin potansiyel maliyetlerini arttırabileceği için kullanımında ölçülü davranılmalıdır.

Tabloların doğru şekilde hazırlanması çok önemlidir. Tablolarda kullanılacak başlık türleri belirlenmeli ve veriler uygun sırayla sunulmalıdır. Ayrıca, tablolardaki verilerin ortalama değerleri veya standart sapmaları belirtilmelidir. Tablo boyutları, kullanım amaçlarına ve tezin kullanım yöntemlerine göre oluşturulmalıdır.

Sonuç olarak, görsel materyallerin uygun şekilde kullanımı, tez yazımının önemli bir parçasıdır. Görsel materyaller doğru şekilde yerleştirilmeli ve kaynakları doğru şekilde belirtilmelidir. Tablolarda ve grafiklerde kullanılacak veriler doğru ve doğru sırayla sunulmalıdır. Tezdeki görsel ve tablo kullanımı okuyucunun anlaması için uygun ve etkilidir.

Tez Yazımında Kullanılan Belgeler

Tez yazımı sürecinde belirli belgelerin kullanımı gereklidir. Bu belgeler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Tez Özeti
 • Tez Kapak Sayfası
 • Tablo ve Şekiller Listesi
 • Gösterim Listesi
 • Ekler Listesi
 • Kısaltmalar Listesi

Tez özeti, tez çalışmasının yapıldığı konu ve yaklaşımı hakkında geniş bilgi veren ve içindekiler bölümünü özetleyen bir belgedir. Tez kapak sayfası da tezin giriş sayfasıdır ve belirli format kurallarına uygun olmalıdır.

Tablo ve şekiller listesi, çalışmanın içindeki tüm tablo ve şekilleri numaralandırarak listelemesi gereken bir belgedir. Gösterim listesi ise tezde kullanılan semboller ve simgelerin açıklandığı bir listedir. Ekler listesi, çalışma içindeki tüm eklerin yer aldığı listeyi içermelidir. Kısaltmalar listesi ise tezde kullanılan tüm kısaltmaların açıklandığı bir listedir.

Tez yazımında kullanılan belgelerin hazırlanması oldukça önemlidir. Bu belgelerin doğru ve eksiksiz şekilde hazırlanması, tezin eksiksiz ve akıcı bir şekilde okunmasına yardımcı olacaktır.

Tez Özeti

Tez özeti, tezin ana fikirlerinin ve araştırma sonuçlarının kısa bir özetidir. Tez özetini okuyan kişiler, tezin genel içeriği hakkında bilgi edinebilirler. Tez özeti dağıtımı sırasında kullanılan bir belgedir ve tezin adı, yazarın adı ve tez danışmanının adı dahil olmak üzere bazı bilgiler de içerir.

Tez özeti, tezin en önemli kısımlarından biridir. Bu nedenle, özeti oluşturmadan önce tezin tamamının dikkatlice okunması ve anlaşılması gerekir. Tez özetini okuyanlar, tezin ana yapısını ve sonuçlarını özetleyen birkaç cümle bekleyebilirler. Bu nedenle, tez özetinde, anahtar cümleler ve ifadeler kullanılmalıdır.

Bazı okuyucular farklı beklentilere sahip olabilir. Bu nedenle, özette tezin amaçları, araştırma yöntemi, kapsamı ve sonuçları gibi ana unsurlar yer almalıdır. Ayrıca, tezde kullanılan yöntemlere ve araştırma tekniklerine de değinilmesi önemlidir.

 • Bir tez özeti, 200-300 kelime uzunluğunda olmalıdır.
 • Özette, tezin adı, yazarın adı ve tez danışmanının adı dahil olmak üzere bazı bilgiler de yer almalıdır.
 • Tez özeti, tezin ana fikirlerini ve araştırma sonuçlarını özetlemelidir.
 • Anahtar cümleler ve ifadeler kullanarak, özette tezin amaçları, kapsamı, yöntemleri ve sonuçları belirtilmelidir.
 • Tez özetinde, uygun referanslama kullanılarak, kaynaklar da belirtilmelidir.

Örnek bir tez özeti şu şekilde olabilir:

Tez Başlığı:Online E-Ticarette Tüketicilerin Güvenilirlik Algısı
Yazar:Ali Veli
Tez Danışmanı:Ahmet Mehmet

Bu çalışmanın amacı, online e-ticarette tüketicilerin güvenilirlik algısını araştırmaktır. Bu araştırma, nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçları, tüketicilerin e-ticaret sitelerine güvenlerini artırabilecek çeşitli faktörleri ortaya çıkarmıştır. Bu faktörler, sitenin tasarımı, iletişim kanalları, ödeme yöntemleri ve müşteri hizmetleri gibi konuları içermektedir. Bu çalışma, tüketicilerin online e-ticaret sitelerine güvenmelerinin artması için öneriler sunmaktadır.

Tez Kapak Sayfası

Tez kapak sayfası, tezin başlığının yer aldığı ve öğrencinin ismi, enstitü adı, danışmanın ismi ve tez tarihini içeren resmi bir belgedir. Tez kapak sayfası, tezin müdürleri ve jüri üyeleri tarafından görülebilir, bu nedenle profesyonel, net ve özenli bir şekilde hazırlanması gerekir.

Tez kapak sayfasında enstitü veya üniversitenin logosu, yine enstitü veya üniversitenin adı, bölüm adı, tez başlığı, öğrencinin ismi, danışmanın ismi ve tez tarihi yer almalıdır. Bu bilgiler düzenli ve okunaklı bir yazı tipiyle yerleştirilir.

Tablolar, grafikler veya resimler de kullanılabilir, ancak bunların boyutları çok büyük olmamalıdır. Tez kapak sayfasının boyutu bir standart A4 kağıdıdır ve bu boyutu aşmamalıdır. Ayrıca, tez kapak sayfasında herhangi bir renk kullanılması önerilmez.

Tez kapak sayfasını hazırlamak için birçok şablon mevcuttur. Belirli bir üniversite veya enstitünün belirli bir formatı olabilir, bu nedenle tez kapak sayfasını hazırlamadan önce öğrencilerin bu gereksinimleri öğrenmeleri gerekir.

 • Tez kapak sayfası, tez yazım sürecinin son aşamalarından biridir ve teslim tarihi için belirli bir zaman verilir.
 • Tez kapak sayfası, belirli bir üniversitenin veya enstitünün gereksinimlerine göre şekillenir.
 • Tez kapak sayfasının boyutu ve içeriği birçok yerde aynıdır ve öğrenci, danışmanı tarafından bu konuda yönlendirilebilir.
 • Tez kapak sayfası, ne yazık ki tez yazım sürecinde yeterince önem verilmeyen bir bölümdür.

Tezin bütünsel bir parçası olan tez kapak sayfasının özenli bir şekilde hazırlanması, profesyonel bir görünüm sağlayarak tez sahibine bir değer katması için önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir