Tez Yazarken En Sık Yapılan Hatalar ve Çözüm Yolları

Tez yazmak ciddi bir iştir. Bir yandan sıkıcı olabilir, ama bir yandan da heyecan vericidir. Ancak, tez yazarken yapılan hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, tez yazım sürecinde en yaygın yapılan hataları ve bu hataları düzeltmek için önerileri ele almak önemlidir.

İlk olarak, doğru bir konu seçimi yapmak tez yazım sürecinde kritik öneme sahiptir. Konunuz ne kadar iyi seçilirse, yazım işleminiz de o kadar kolaylaşır. Ancak, doğru tez konusu seçmek zor bir süreç olabilir. Konu seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Bir diğer önemli faktör, doğru kaynakları bulmak ve kullanmak için bir yol haritasına sahip olmaktır. Tez yazarken yapılan en yaygın hatalardan biri, yanlış veya geçersiz kaynakları kullanmaktır. Bu nedenle, doğru kaynakları bulmak ve kaynakları verimli bir şekilde kullanmak kritik bir faktördür.

Tez yazımında yapısal hatalar çok sık rastlanan bir durumdur. Başlıkların ya da bölümlerin uygunluğu, tez yazımında yapılan başlıca hatalardan biridir. Bunun yanı sıra, dil ve yazım hataları, intihal, referans gösteriminde yapılan hatalar gibi sık rastlanan hatalarda bulunmaktadır.

Tez yazarken dil ve yazım hataları yapmak da oldukça yaygındır. Birçok öğrencinin bu hatalar yüzünden düşük not aldığına şahit olunmuştur. Doğru yazımı öğrenmek ve hatalarınızı düzeltmek, tez yazımının anahtarlarından biridir.

Tez yazarken intihal yapmak, öğrencilerin en büyük sorunlarından biridir. İntihal, başka bir kişinin çalışmasını kopyalama veya çalma işlemidir. Bu, ciddi sonuçlar doğurabilir ve tez yazımınızın başarısına engel olabilir. Bu nedenle, intihalden kaçınmak için belirli teknikler kullanmak önemlidir.

Yukarıda bahsedilen hatalar genellikle tez yazarken öğrencilerin yaptığı hatalardır. Bunlarla başa çıkmak için, bu hataları önlemek için belirli yöntemler kullanmak gerekir. Bu yöntemler, tez yazım sürecinizde size yardımcı olabilir ve başarılı bir tez yazımı için doğru bir yol haritası oluşturabilir.

İçindekiler

1. Konu Seçimi

Tez yazarken konu seçimi, doğru bir tez yazımı için oldukça önemlidir. İyi bir tez konusu seçmek için öncelikle araştırmacının yetenekleri, bilgi birikimi, ilgi alanları ve deneyimleri dikkate alınmalıdır. İyi bir tez konusu seçmek için yapılabilecekler şunlardır:

 • İlgi alanları ile ilgili konuları düşünmek ve geniş bir araştırma yürütmek
 • Konular hakkında önceden yapılmış araştırmalara bakmak
 • Konuların ne kadar proje yapılmasına olanak tanıdığını, konunun görünür ve tanımlanabilir olduğundan emin olmak
 • Seçilen tez konusunun ne kadar önemli olduğu hakkında bir fikre sahip olmak için literatür incelemesi yapmak
 • Son olarak, seçilen tez konusunun akademik dünyada ne kadar orijinal olduğuna karar vermek

Bunların hepsi, doğru bir tez konusu seçmek için yapılabileceklerin başında gelir. Bu sayede araştırmacı, doğru bir konu seçerek tezinin sağlam bir temele dayanmasını sağlayabilir ve tezinin kalitesini artırabilir.

2. Kaynak Seçimi ve Kullanımı

Tez yazarken kaynak seçimi ve kullanımı oldukça önemlidir. En yaygın yapılan hatalardan biri, uygun olmayan kaynaklar kullanmaktır. Doğru kaynakları bulmak için öncelikle konunun kapsamı ve amacı belirlenmelidir. Daha sonra, akademik kaynaklar, uluslararası dergiler, araştırma makaleleri gibi güvenilir kaynaklar araştırılabilir.

Bunun yanı sıra, kaynak kullanımı da tez yazımında önemli bir rol oynamaktadır. En yaygın yapılan hatalardan biri, kullanılan kaynaklardan alıntı yaparken kaynağı belirtmemektir. Bu hata intihal olarak nitelenmektedir. Alıntı yaparken kaynağı belirtmek için farklı referans gösterme yöntemleri kullanılabilir. Alıntı yaparken kaynağı doğru belirtmek, yazının doğruluğunu ve güvenirliğini artıracaktır.

Ayrıca, tez yazarken yapılan diğer bir hata, kaynakların yetersiz kullanımıdır. Tez yazmak için seçilen konuya ilişkin yeterli araştırma yapılmadan yazılan tezler, değeri düşük ve yanlış bilgilere dayalı olabilir. Bu nedenle, doğru kaynakların kullanımı ve yeterli araştırmanın yapılması tez yazımında oldukça önemlidir.

Kaynak seçimi ve kullanımı konusunda yapılan hataların düzeltilmesi için öneriler aşağıdaki gibidir:

 • Doğru kaynaklar seçilmeli ve güvenilir kaynaklar kullanılmalıdır.
 • Alıntı yaparken, kaynağı belirtmek için farklı referans gösterme yöntemleri kullanılabilir.
 • Tezin konusuna ilişkin yeterli araştırma yapılmalıdır.
 • Kaynakların uygun şekilde kullanılması, tezin güvenirliğini artıracaktır.
 • Bir kaynağı kullanmadan önce, kaynağı iyice incelemek önemlidir. Kaynağın güvenilirliği, yazarın yetkinliği ve çalışmanın tarihi gibi faktörler dikkate alınmalıdır.

Doğru kaynakları seçmek ve kullanmak, tez yazımındaki önemli adımlardan biridir. Bu nedenle, kaynak seçimi ve kullanımı konusunda yapılan hataların düzeltilmesi ve doğru yöntemlerin kullanılması, tezin kalitesini artıracaktır.

3. Tez Yapısı ve Başlıkları

Tez yazımının yapısal hatalarından biri, tez yapısının uygun olmamasıdır. Tez yapısı belirlemek için, genellikle standart bir format kullanılır. Tez yazılırken, tezin başlık, giriş, araştırma, sonuç ve sonuç değerlendirmesi bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır. Ancak, bazı durumlarda tez yapılarının yanlış kullanılması veya kullanılmaması son derece yaygındır.

Bir diğer sık yapılan hata ise konu başlıklarındaki hatalardır. Tez konusu seçildikten sonra, her bölüm için uygun başlıklar belirlenmelidir. Bu başlıkların özgün olması ve doğru bir şekilde özetlenmesi çok önemlidir. Ayrıca, her başlık öncelikle tez konusunun ana hatlarını kapsamalıdır.

İçerik hataları da tez yazımında sık sık görülen hatalardan biridir. İçerik hataları, tez konusunun tam olarak kapsanmaması, yanlış bilgilerin kullanılması, hatalı çıkarımların yapılması veya tez konusunun eksik olması şeklinde olabilir.

Bu hataların önlenmesi için, iyi bir tez planı yapılmalıdır. Bu plan, tez başlıklarını ve içeriklerini belirlemelidir. Tez yazımı sırasında, bu planın takip edilmesi, başlıkların doğru şekilde kullanılması ve içeriğin doğru bir şekilde özetlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, bir tez içeriği belirlemek için, önce hangi noktaların ele alınacağına karar verilmelidir. Konu başlıkları belirlendikten sonra, her başlık altındaki maddeler ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır. Bu maddeler, daha sonra tek tek ele alınarak, tez yazım sürecinde takip edilebilir.

Sonuç olarak, tez yazarken yapısal hatalar, konu başlıklarındaki hatalar ve içerik hataları kaçınılmazdır. Ancak, bu hataların önlenmesi, iyi bir tez planı belirleyerek mümkündür. Tez yapıları doğru bir şekilde takip edilerek, konu başlıkları özgün bir şekilde belirlenerek ve içerik hatası önlenerek, başarılı bir tez yazımı sağlanabilir.

4. Dil ve Yazım Hataları

Tez yazarken yapılan dil ve yazım hataları, tezlerin kabul edilmeme sebepleri arasında en yaygın olanlardır. Bu nedenle özellikle bu hataların neler olduğu ve nasıl düzeltilebileceği konusunda bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

Öncelikle, en yaygın yazım hataları arasında yanlış noktalama işaretleri, yanlış heceleme, yazım kurallarına uymamak gibi sorunlar yer almaktadır. Aynı şekilde, tezlerde sıkça görülen dil hataları arasında cümlelerin gereksiz uzunluğu, kelime tekrarları, uygun olmayan sözcüklerin kullanımı, yabancı kelime kullanımı gibi sorunlar bulunmaktadır.

Bu hataların en sık rastlanan nedenleri arasında zaman baskısı, konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmama, metnin yeterli bir şekilde düzenlenmemesi yer almaktadır. Bu nedenle, tez yazarken mümkün olduğunca özenli ve dikkatli olmak, yazım ve dil hatalarından kaçınmak için zaman ayırmak gerekmektedir.

Bu hataların düzeltilmesi için ilk olarak metnin birkaç kez okunarak, hataların tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kelime hatalarının düzeltilmesi için bilgisayar destekli yazım kontrol programları kullanılabilir. Bunun yanı sıra, metnin bir başkası tarafından okunarak, hataların tespit edilmesi de faydalı bir yöntem olacaktır.

Tez yazarken dil ve yazım hatalarından kaçınmak amacıyla, doğru yazım kurallarına uygunluk, gereksiz kelime kullanımından kaçınmak gibi özenli ve titiz bir çalışma gerekmektedir.

Ayrıca, metnin okunabilirliğinin arttırılması için, gereksiz uzun cümlelerin kısaltılması, uygun olmayan sözcüklerin değiştirilmesi ve yabancı kelime kullanımından kaçınılması önemlidir.

5. Referans Gösterme

Tez yazarken kaynakları doğru şekilde referans göstermek, birçok öğrenci için zor ve sık yapılan hatalardan biri olabilir. Referans göstermeme veya yanlış referans gösterme, intihalin yanı sıra not düşürülmesine ve hatta tezin reddedilmesine neden olabilir. Bu nedenle, doğru referans gösterme teknikleri öğrenmek teziniz için hayati önem taşır.

Doğru referans göstermenin en yaygın yolu, APA, MLA ve Chicago gibi bilinen referans sitillerine göre referans göstermektir. Büyük bir kitaplıkta, üniversitenizin kütüphanesinde veya çevrimiçi olarak kolayca ulaşabileceğiniz pek çok kaynak vardır.

Diğer bir yöntem, kullanılacak kaynaklar hakkında ayrıntılı notlar alarak başlamaktır. Bu, tezinizde kaynaklara atıfta bulunmanız gerektiğinde size fayda sağlar.

Ayrıca, kaynakları alıntılamadan önce mutlaka kaynakların güvenilirliğini kontrol etmek önemlidir. Kaynakların doğru olmadığı durumlarda, referans göstermenin hiçbir anlamı kalmaz ve teziniz reddedilebilir

En yaygın hatalardan biri, kaynakları doğru şekilde referans göstermek için gerekli olan ayrıntıları atlamaktır. Referans gösterirken, kaynağın adı, yazar, yayın tarihi, yayınevi adı, yayın yeri ve yayın adı dahil olmak üzere tüm ayrıntıları vermek gerekir.

Son olarak, tez yazarken kaynakları doğru şekilde alıntılamak ve referans göstermek için üniversitenin kurallarına mutlaka uyulmalıdır. Kuralları bilmek, not düşürülmesi veya tezin reddedilmesi gibi istenmeyen sonuçların önüne geçebilir.

 • Doğru sitiller kullanın
 • Ayrıntılı notlar alın
 • Kaynakları kontrol edin
 • Ayrıntılara dikkat edin
 • Üniversitenin kurallarına uygun olun

6. Plagiarism

Tez yazarken en sık yapılacak hatalardan biri olan intihalden kaçınmak oldukça önemlidir. Intihal, başka bir kaynaktan alınan fikirlerin veya metinlerin kendi yazınızmış gibi dilendirilmesidir. Bu tür bir davranış, herhangi bir akademik kurumda kabul edilemez ve ciddi sonuçları olabilir. Bu nedenle, tez yazarken intihale karşı önlemler almak gerekir.

Bunun için, öncelikle kaynaklar iyi bir şekilde okunmalı ve iyi anlaşılmalıdır. Ardından, alıntı yapılan bölümler belirtilmeli ve kaynaklar doğru şekilde referans gösterilmelidir. Ayrıca, kendi cümle yapımızla özetlemek veya yeniden yazmak intihal riskini en aza indirger.

Bunların yanı sıra, bazı yazılımlar intihal kontrolü yapar ve yaygın olarak üniversitelerde kullanılır. Turnitin ve iThenticate gibi yazılımlar intihal riskini azaltmak için yararlı olabilir. Ayrıca, bazı programlar ve siteler referans gösterirken yardımcı olabilir.

En önemlisi, kendinize güvenin ve kararlı olun. Kendi fikirlerinizi ve düşüncelerinizi özgürce ifade ederken, kaynaklardan alıntı yaparken dikkatli olun. Başkalarını alıntı yaparken yararlanmak her zaman için bir sorun değildir. Ancak, kaynakları doğru şekilde belirterek ve bu kaynaklardan ilham alarak özgün bir çalışma ortaya koyabilirsiniz.

Intihalden kaçınmanın yolu; kaynak atıfta bulunmak, özetleme, yeniden yazma ve doğru yazılı tarama araçlarını kullanmaktır. Doğru adımlar atıldığında intihalden kaçınmak mümkündür ve size güçlü bir tez sunabilme imkanı sunar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir