Tez Yazarken Kullanılan Metodlar ve Teknikler

Tez yazımı herkes için kolay olmayabilir. Bu nedenle, tez yazımda kullanabileceğiniz yöntemler ve teknikler hakkında size kısa bir rehber sunacağız. Aşağıda yer alan bilgiler, tez hazırlık sürecinde size yardımcı olacaktır.

Belirleyici araştırma metodu, tezinizi tasarlamak için kullanabileceğiniz bir yol olabilir. Bu yöntem meselenize odaklanmanıza ve hedefi belirlemenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, literatür taraması yaparak çalışmalarınızı desteklemek için benzer çalışmaları analiz edebilirsiniz.

Verilerinizin kalitesini arttırmak için farklı veri toplama yöntemleri kullanabilirsiniz. İşte size kullanabileceğiniz birkaç yöntem:

Anketler, veri toplama için sıkça kullanılan bir yöntemdir. Ankete katılımcıları bulmak için çeşitli yöntemler kullanabilirsiniz. Bunlar arasında internet üzerinden anket yapmak, yüz yüze anket yapmak veya telefon üzerinden anket yapmak gibi seçenekler yer alır.

Yüz yüze görüşme, anket yapmak için kullanabileceğiniz diğer bir seçenektir. Bu yöntem, daha detaylı veriler toplamak için tercih edilebilir.

Çevrimiçi anketler, günümüzde en popüler yöntemlerden biridir. Bu yöntem ile kolayca verilerinizi toplayabilirsiniz. Ancak, bu yöntemdeki en büyük zorluk, anketinizi hedef kitlenize ulaştırmaktır.

Verilerinizi analiz etmek için kullanabileceğiniz birçok yöntem vardır. Bunlar arasında regresyon analizi, çatırtı analizi, faktör analizi gibi seçenekler yer alır. Bu yöntemler ile verilerinizi özetleyebilir, kategorize edebilir ve yorumlayabilirsiniz.

Bir tez yazarken, literatür taraması yoluyla topladığınız kaynaklar hakkında bilgi edinin. Bu kaynakları belirli bir stile göre düzenlemeniz gerekiyor.

Tez yazarken kullanabileceğiniz referans stillerinden biri APA’dır. Bu stil, Social Science Citation Index tarafından yayınlanmıştır ve sosyal bilimler alanında kullanılmaktadır. Bu stil, kaynakları belirli bir formatta uygun bir şekilde düzenlemenize olanak tanır.

MLA, Modern Language Association tarafından geliştirilen bir referans stili olarak karşımıza çıkar. Bu stil daha çok edebiyat ve dil alanındaki tezlerde kullanılır. Bu stil, kaynakları daha basit bir formatta düzenlemenize izin verir.

İçindekiler

Belirleyici Araştırma Metodu

Tez yazarken kullanılan yöntemlerden biri olan belirleyici araştırma metodu, genellikle karar verme sürecinde kullanılır. Bu metot sayesinde soruna neden olan faktörler belirlenir ve bu nedenlerin neden olduğu sonuçlar incelenir.

Belirleyici araştırma metodu, aynı zamanda çözüm önerileri oluşturmak için de kullanılabilir. Bu yöntem, verilerin hızlı bir şekilde incelenmesine izin verir ve genellikle zaman ve bütçe kısıtlamaları olan projeler için idealdir.

Belirleyici araştırma metodu, birkaç adımdan oluşur. İlk olarak, araştırmacı sorunu tanımlar ve sorunun nedenlerini belirler. Ardından, veriler toplanır ve analiz edilir. Bu süreçte, belirli parametreler göz önünde bulundurulur ve veriler kullanılarak hipotezler oluşturulur.

Bu metot, ayrıca nicel ve nitel verilerin birleştirilmesiyle de kullanılabilir. Araştırmacı, verilerin ne kadarının nitel, ne kadarının nicel olduğunu belirleyerek, analiz edilecek verilerin türünü seçebilir.

Belirleyici araştırma metodu, yalnızca sorunları belirlemekle kalmaz, aynı zamanda sorunların nedenlerinin anlaşılmasına ve dolayısıyla çözülmesine yardımcı olur. Bu yöntemi kullanarak hazırlanmış tezler, sorunların etkili bir şekilde tanımlanması ve nedenleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlaması nedeniyle oldukça değerlidir.

Veri Toplama Teknikleri

Veri toplama işlemi, tez yazımının en önemli aşamalarından biridir. Doğru veri toplama yöntemi ile elde edilen veriler, tezin kalitesini ve sonucunu doğrudan etkileyebilir. Bu sebeple, doğru veri toplama tekniklerinin seçilmesi oldukça önemlidir.

Veri toplama teknikleri, iki ana kategoride incelenebilir. Bunlardan ilki niteliksel, ikincisi ise niceliksel veri toplama teknikleridir. Niteliksel veri toplama teknikleri genellikle gözlem, görüşme, ve vaka çalışmasını içerirken, niceliksel veri toplama teknikleri ise anket uygulaması, anketör yönetimi ve çevrimiçi anketler olarak sıralanabilir.

Anket uygulamaları ile, araştırmacıların geniş bir kitleye ulaşarak veri toplaması mümkündür. Anket uygulamaları, yüz yüze görüşme yöntemi ile benzer bir sonuç elde ederken, daha az zaman ve maliyet gerektirir. Çevrimiçi anketler ise, günümüzde en çok kullanılan veri toplama yöntemleri arasında yer alır. Bu yöntemde, araştırmacılar internet üzerinden anketlinki paylaşarak katılımcıları araştırmalarına dahil edebilirler.

Yüz yüze görüşme, niteliksel veri toplama yöntemleri arasında sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yöntemde, araştırmacılar katılımcılarla yüz yüze görüşerek verilerini toplayabilirler. Anket yöntemine göre daha detaylı ve kişisel olması sebebiyle, niteliksel araştırma projelerinde sıklıkla tercih edilmektedir.

Veri toplama sürecinde kullanılabilecek diğer yöntemler arasında, odak grupları ve deneysel çalışmalar yer almaktadır. Odak grupları, belirli bir konuda farklı görüşlere sahip insanların düşüncelerinin alınması için kullanılabilirken, deneysel çalışmalar ise, belirli bir varsayımı test etmek için kullanılır.

Tüm bu veri toplama teknikleri, araştırmacıların amaçlarına ve araştırma konularına göre seçilebilir. Araştırmacıların seçeceği doğru yöntem, verilerin doğruluğunu ve sonucun kalitesini doğrudan etkileyecektir.

Anket Uygulamaları

Anketler, tez yazımında veri toplamanın en sık kullanılan yöntemlerinden biridir. Anket hazırlama sürecinde, öncelikle hangi verilerin toplanacağı belirlenmeli ve sorular buna göre oluşturulmalıdır. Anketler yüz yüze, çevrimiçi veya telefon görüşmesi yoluyla uygulanabilir.

Yüz yüze anketler, veri toplamanın en doğrudan ve etkili yollarından biridir. Anket hazırlığı esnasında, anketin kimlere uygulanacağı, ne kadar sürede tamamlanabileceği gibi faktörler göz önüne alınmalıdır. Görüşme yapılacak kişilerin rahat ve güvenli hissetmeleri için uygun bir ortam seçilmelidir.

Çevrimiçi anketler, son yıllarda veri toplama sürecinde giderek daha yaygın hale gelmiştir. Bu anketlerin hazırlanması ve uygulanması oldukça kolaydır. Ancak, özellikle yaş, cinsiyet, coğrafi konum gibi faktörlerdeki farklılıklar nedeniyle, bu tür anketlerin sonuçları bazen güvenilir olmayabilir.

Anketlerde kullanılacak soruların doğru formatta ve açık bir şekilde hazırlanması oldukça önemlidir. Kullanılabilecek farklı soru teknikleri arasında çoktan seçmeli, açık uçlu, derecelendirme, sıralama gibi seçenekler vardır. Anket hazırlama sürecinde, farklı soru tekniklerinin avantajları ve dezavantajları hakkında bilgi sahibi olmak faydalı olacaktır.

Anketlerin uygulanması sonrasında, elde edilen verilerin doğru bir şekilde analiz edilmesi gerekmektedir. Bu aşamada kullanılabilecek farklı analiz teknikleri ve yazılımları vardır. Anket sonuçları, istatistiksel grafikler veya tablolar şeklinde sunulabilir.

Sonuç olarak, anketler tez yazımında veri toplama sürecinde kullanılabilecek en önemli yöntemlerden biridir. Anket hazırlama sürecinde doğru soruların hazırlanması, anketin doğru bir şekilde uygulanması ve sonuçların doğru bir şekilde analiz edilmesi oldukça önemlidir.

Yüz Yüze Görüşme

Tez yazarken kullanılan araştırma teknikleri arasında yüz yüze görüşme de yer almaktadır. Bu teknik sayesinde, araştırmacılar verileri daha detaylı bir şekilde toplayabilirler. Yüz yüze görüşme için önce araştırmacıların, katılımcıları doğru bir şekilde belirlemesi gerekmektedir. Bu aşamada, kriterlere uygun kişiler seçilmeli ve araştırmacıların bu kişilerle iletişime geçebilmesi için uygun bir anket hazırlaması gerekmektedir.

Yüz yüze görüşmeler, genellikle, kaydedilmektedir. Böylece, not alınırken ya da sonradan hatırlama sorunuyla karşılaşılmaması için, katılımcının söyledikleri kaydedilir ve tekrar dinlenerek notlar alınabilir. Bu şekilde veri toplama süreci daha etkili hale getirilir.

Veri toplama aşamasının yanı sıra, yüz yüze görüşmeler araştırmacılar için başka avantajlar da sağlar. Örneğin, katılımcılarla iletişim kurmanın yanı sıra, araştırmacılar da katılımcıların vücut dillerini, ifadesini ve jestlerini gözlemleyebilir.

Ancak, yüz yüze görüşmelerin dezavantajları da vardır. Bu görüşmeler, diğer veri toplama yöntemlerine göre daha yavaş bir süreçtir. Ayrıca, yüz yüze görüşmeler için zamana ihtiyaç vardır ve katılımcıların da uygun olduğu bir zamana denk getirmek gerekmektedir.

 • Yüz yüze görüşme tekniklerinde dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:
 • Görüşmenin yapıldığı yer ve zamanın uygun olması
 • Katılımcının işaret ettiği sorunlara yanıt vermek
 • Katılımcıların tüm sorularına açık ve net bir şekilde yanıt vermek
 • Açık uçlu sorular sormak ve katılımcıların görüşlerini daha detaylı şekilde ifade etmelerini sağlamak
 • Katılımcıların gizliliğini ve söyledikleri bilgilerin gizliliğini korumak

Yüz yüze görüşme tekniği, araştırmacıların verileri daha detaylı bir şekilde toplayabilmesine yardımcı olur. Ancak, bu yöntem de diğer yöntemler gibi dezavantajlarına sahiptir. Araştırmacıların bu yöntemi seçerken avantaj ve dezavantajlarını dikkate almaları gerekmektedir.

Çevrimiçi Anketler

Çevrimiçi anketler, son yıllarda en çok kullanılan veri toplama tekniklerinden biridir. Bu teknik, araştırmacıların geniş kitleleri kolayca ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamaktadır. Anketlerin hazırlanması, uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi ise belirli teknikler gerektirmektedir.

Çevrimiçi anket hazırlama aşamasında öncelikle anket sorularının açık ve net bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Örnek olarak, çift anlamlı ifadeler ve genel ifadeler kullanmak yerine soruların spesifik ve net olması daha doğru olacaktır.

Anket uygulaması aşamasında ise öncelikle hedef kitlenin belirlenmesi ve onlara nasıl ulaşılacağına karar verilmesi gerekmektedir. Ardından, anketin online olarak paylaşılacağı platformlar seçilmelidir. Anketin uygulanması sırasında katılımcıların zamanlarını ve dikkatlerini çekmek adına kısa ve öz sorular kullanılması önemlidir.

Çevrimiçi anket sonuçlarının analizi, genellikle istatistiksel programlar kullanılarak yapılır. Bu nedenle, araştırmacıların anket sorularını oluştururken verinin kolayca analiz edilebileceği şekilde hazırlanması önemlidir.

Anket sonuçlarının güvenilir olması için araştırmacıların örneklem büyüklüğü, örneklem seçimi ve anket sorularının doğru formatta olması gibi konulara dikkat etmeleri gerekmektedir.

Sonuç olarak, çevrimiçi anketler hızlı ve kolay bir veri toplama yöntemi olsa da, doğru hazırlanmadıkları takdirde sonuçlarının güvenilir olmamasına neden olabilirler. Bu nedenle, anket hazırlama ve uygulama süreçleri detaylı bir şekilde planlanarak gerçekleştirilmelidir.

Veri Analiz Yöntemleri

Tez yazımında, verilerin analizi oldukça önemli bir aşamadır. Verilerin doğru şekilde analiz edilmesi, çalışmanın sonuçlarının daha anlamlı olmasını sağlar. Bu nedenle, hangi veri analiz yöntemlerinin kullanılacağı ve bunların ne işe yaradığı iyi anlaşılmalıdır.

Veri analiz yöntemleri, nicel ve nitel verilerin farklı şekillerde analiz edilmesine olanak tanır. Nicel veriler sayısal olarak ölçülebilen verilerdir ve istatistiksel analizlerle işlenirken, nitel veriler ise kalitatif olarak yani niteliksel olarak ifade edilirler.

  Hangi veri analiz yöntemleri kullanılabilir?
 • İstatistiksel analiz: Nicel verilerin analizinde kullanılan temel bir yöntemdir. Araştırmacılar, bu yöntemle verileri açıklamak, hipotezleri doğrulamak ya da çürütmek, varyansları hesaplamak ve olasılık aralıklarını belirlemek için kullanırlar.
 • İçerik analizi: Bu yöntem, yazılı ya da sözlü verilerin niteliksel olarak analiz edilmesine odaklanır. Bu yöntem, sıklıkla bir tema, kelime veya ifade örüntüsü gibi belirli bir durumun incelenmesi için kullanılır.
 • Fenomenolojik analiz: Bu yöntem, nitel verilerin anlamını anlamak için kullanılır. Fenomenolojik analiz, araştırmacıların yaşadıkları bir deneyimi anlamalarına yardımcı olmak için kullanılabilecek sembolik bir yapıya dayanmaktadır.
 • Etkili bir tez yazımı için, analiz edilecek verilerin doğru bir şekilde seçilmesi ve bulguların anlamlı sonuçlar sunması önemlidir. Veri analiz yöntemleri, bu süreçte araştırmacılara yardımcı olur ve doğru seçildiği takdirde, çalışmanın sonuçlarını daha da önemli hale getirir.

  Kaynak Düzenleme Teknikleri

  Tez yazımında, kaynak gösterme işlemleri oldukça önemli bir yer tutar. Bu nedenle, kaynak düzenleme tekniklerine dikkat edilmesi gerekir. İyi bir kaynak listesi, not almak ve referans vermek için kritik bir araçtır. Tez yazarken, kaynakların düzenli yönetimini ve dikkatli bir şekilde organize edilmesini sağlamak için çeşitli teknikler vardır. Bu tekniklerden en yaygın olanları APA ve MLA referans stilleridir.

  APA referans stili, sosyal bilimlerde en sık kullanılan kaynak düzenleme sistemidir. Bu stil, tezin sonunda ayrı bir “Kaynakça” bölümü olarak verilir. Her kaynağın özellikleri, yazarının soyadından başlayarak, kitabın adı, yayın yılı ve baskı bilgilerine kadar sıralanır. Bu bilgiler, belirli bir düzen içinde virgülle ayrılır ve parantez içinde tanımlanır.

  MLA kaynak düzenleme stili ise, genellikle edebiyat ve beşeri bilimlerde kullanılır. Bu stil, isim, yayın yılı ve baskı bilgilerini içeren bir “Çalışmalar Atıf Listesi” bölümüne sahiptir. Kaynakların listesi, alfabetik olarak işaretlenir. İsimleri, soy isimlerinden önce kullanılır.

  Kaynak düzenleme tekniklerinde kullanılan diğer bir yöntem de elverişli yazılım programlarından faydalanmaktır. Bu programlar, kullanıcılara kaynakları düzenlemeye ve yönetmeye yardımcı olur. Çoğu program, hem MLA hem de APA referans stilleri için hazır şablonlar sunar.

  Kaynak düzenleme işlemlerinde, kaynakların kullanıldığı yeri belirtmek için parantez içinde incelemeli bir sistem kullanılır. Bu yöntem, belirli bir kaynağın hangi sayfalarının kullanıldığını belirtmek için kullanılır. Bu detaylı bilgiler, tezin okunmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırır.

  Sonuç olarak, tez yazımında kaynak düzenleme teknikleri oldukça önemlidir. Bu teknikler, hem APA hem de MLA referans stilleri kullanılarak gerçekleştirilebilir. Ayrıca yazılım programları, kaynakları düzenlemek ve yönetmek için kullanışlı bir yardımcı araçtır. Doğru bir kaynak listesi hazırlamak, tezin özgünlüğünü koruyarak, akademik standartları karşılamak ve okuyucunun anlamasını kolaylaştırmak için çok önemlidir.

  APA Referans Stili

  APA referans stili, tez yazım sürecinde sıklıkla kullanılan bir kaynak düzenleme yöntemidir. Literatür taraması sonucunda elde edilen kaynakların doğru bir şekilde referans verilerek kullanılması, tezin güvenilirliğine ve akademik düzenine katkı sağlar.

  APA referans stiline göre bir kitap için kaynak düzenlemenin yapılması, şu şekilde olur: Yazarın soyadı, yazının baş harfi büyük olacak şekilde adı. (Yıl). Kitap adı (sayı ed.). Yayınevi adı.

  Örnek bir kitap kaynağı için: Çetin, S. (2021). Tez Yazma Rehberi (2. ed.). Arsoy Yayıncılık.

  Makalelerin kaynak düzenlemesi ise, şu şekilde olur: Yazarın soyadı, yazının baş harfi büyük olacak şekilde adı. (Yıl). Makale adı. Dergi adı, sayı(dergi sayısı), sayfa aralığı.

  Örnek bir makale kaynağı için: Aydın, M. (2020). Tez Yazımında Kullanılan Yöntemler. Bilim ve Teknik, 245(7), 45-52.

  Tez yazım sürecinde kaynakların doğru bir şekilde referans verilmesi büyük öneme sahiptir. Başvurulan tüm kaynakların, APA referans stili kurallarına uygun bir şekilde listelenmesi gerekmektedir. Bu sayede tez yazım sürecinde kullanılan kaynakların güvenilirliği artar ve bilimsel değer taşırlar.

  MLA Referans Stili

  Tez yazma süreci, belirleyici araştırma yöntemleri ve çeşitli veri toplama tekniklerinin yanı sıra MLA referans stili gibi farklı kaynak düzenleme tekniklerini de içerir. Son yıllarda sıkça kullanılan bir kaynak düzenleme tekniği olan MLA, Modern Dil Derneği tarafından oluşturulmuştur ve sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

  MLA referans stili, tez yazımında kullanılan kaynakların doğru bir şekilde alıntılanmasını ve kaynak gösterilmesini sağlar. Bu stil, tez yazımında araştırmacıların kullandığı kaynakların kaynakça listesine eklenmesinde de yardımcı olur.

  MLA referans stili kullanarak kaynaklar, yazarın soyadı ve ismi, kitap adı, yayın tarihi, yayınevi ve basım yeri bilgilerini içeren bir formatta düzenlenir. Örneğin;

  Kaynak TürüMLA Referans Stili
  KitapSoyadı, İsim. Kitap Adı. Yayınevi, Yayın Tarihi.
  MakaleSoyadı, İsim. “Makale Başlığı.” Dergi Adı, Cilt- Sayı, Yayın Tarihi, Sayfa Aralığı.
  Web SitesiSoyadı, İsim. “Web Sitesi Adı.” Yayın Tarihi, URL. Erişim Tarihi.

  Tez yazımında MLA referans stili kullanırken, kaynakların doğru şekilde alıntılanması çok önemlidir. Alıntı yapıldığı zaman, kaynak belirtilir ve kaynak listesinde de o kaynağa yer verilir. Bu şekilde, tez yazma süreci daha organize ve akıcı hale gelir.

  MLA Referans stili kullanarak kaynak belirtmekte karşılaşılan en yaygın sorunlardan birisi, doğru formatlama kurallarına uyulmamasıdır. Bu nedenle, MLA stili kullanırken yazarların formatlama kurallarını dikkatli bir şekilde takip etmeleri son derece önemlidir.

  Tez yazma sürecinde birçok farklı kaynak kullanmak mümkündür. Bu kaynaklar, MLA referans stili kullanılarak doğru bir şekilde düzenlenebilir ve tez yazım sürecinde faydalı olabilir. Kaynakça düzenleme sürecini doğru bir şekilde yaparak, tez yazma süreci daha kolay ve akıcı bir hale getirilebilir.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir