Tez Yazarken Nelere Dikkat Edilmeli? İşte En Önemli Noktalar

Tez yazmak, öğrencilerin akademik hayatları boyunca karşılaştığı en önemli görevlerden biridir. Ancak, bu sürecin kendine özgü bir takım zorlukları vardır. Tez yazmak için sağlam bir araştırma yapmak, kaynakları doğru kullanmak ve tezin yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanması gerekir.

Tez yazarken dikkat edilmesi gereken ilk nokta, doğru bir konu seçimidir. Konunun öğrencinin ilgi alanlarına uygun olması, araştırılabilir nitelikte olması ve tezin sınırları içerisinde kalacak şekilde tanımlanması önemlidir.

Bununla birlikte, kaynakça hazırlama da tez yazarken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli noktadır. Doğru kaynakların seçilmesi ve kaynakça hazırlama yöntemlerinin doğru şekilde uygulanması tezin kalitesini arttıracaktır.

Tez yazarken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da, tez yazım kurallarıdır. Bu kurallar, tezin formatı, düzeni, dilbilgisi ve imla kurallarını içermektedir.

Tez savunması için hazırlık süreci de önemlidir. Tez sunumunun hazırlanması, tez konusu hakkında soruların düşünülmesi ve yanıtlara hazırlıklı olunması gerekmektedir.

Tez yazarken dikkat edilmesi gereken bu en önemli noktalar tez sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanması için gereklidir. Ancak, her şeyden önce tez yazan öğrencinin disiplinli, sabırlı ve araştırmacı bir kişilik olması gerekir.

İçindekiler

Tez Konusu Seçimi

Tez yazarken en önemli aşamalardan birisi tez konusu seçimidir. Tez konusu seçimi yapılırken birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlardan ilki, öğrencinin ilgi alanlarıdır. Tez konusu seçerken, öğrencinin ilgi alanlarını belirlemesi ve bu konuda çalışması, tezin daha verimli bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır.

 • İkinci faktör ise alana hakimiyettir. Tez konusu seçilirken, alana hakimiyet önemlidir. Öğrencinin aldığı dersleri ve ilgili konulardaki bilgi birikimini de göz önünde bulundurarak konu seçimi yapması gerekmektedir.
 • Üçüncü faktör ise konunun yeniliği ve özgünlüğüdür. Tez konusu seçerken, konunun yenilikçi ve özgün olması, öğrencinin tezinin akademik dünyada daha fazla ilgi görmesini sağlayacaktır.

Başka bir deyişle, tez konusu seçimi yapılırken ilgi, hakimiyet ve yenilik unsurları göz önünde bulundurulmalıdır. Bu faktörlerin dikkate alınması, öğrencinin daha verimli bir şekilde tez çalışması yapmasına yardımcı olacaktır.

Kaynakça Hazırlama

Tez yazımında kullanılan kaynaklar, tez sahibinin izin verdiği kaynakları içermelidir. Kaynakça hazırlanırken, kaynakların güncellikleri, doğrulukları ve kullanım alanlarına uygun seçilmesine dikkat edilmelidir.

Kaynakça hazırlama yöntemleri arasında en sık kullanılanı, APA ve MLA yöntemleridir. APA yöntemi, sosyal bilimler alanında uygulanırken; MLA yöntemi, edebiyat ve dil bilimleri alanında uygulanır. Seçilen yönteme uygun olarak kaynakça hazırlanmalıdır.

Kaynak seçimi yaparken, internet kaynaklarının güncelliği kontrol edilmelidir. Web adresleri, kaynakça hazırlanmadan önce tekrar kontrol edilmeli ve güncelliği sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra, kaynakların doğruluğu da kontrol edilmeli ve kullanım alanlarına uygunluğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Kaynakça hazırlarken, aynı kaynaktan birden çok alıntı yapılıyorsa, sayfa numarası da belirtilmelidir. Ayrıca, kaynaklar alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Tablo veya grafiklerdeki bilgiler de kaynakça içerisinde yer almalıdır. Kaynakça hazırlarken, kaynakların tam ve doğru bilgileriyle belirtilmesine özen gösterilmelidir.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise, kaynakların yasal olarak kullanılıyor olmasıdır. Telif hakkı ihlallerine neden olabilecek kaynaklar kullanılmamalıdır. Kaynakça hazırlama sürecinde bu tür kaynaklardan uzak durulmalı ve yasal hakkı olmayan kaynaklar kullanılmamalıdır.

Kaynakların Güncelliği

Kaynaklar, tez yazımında en önemli unsurlardan biridir. Ancak, kaynakların sadece sayısı değil, güncelliği de büyük önem taşır. Güncel olmayan kaynaklar, tezin değerini düşürebilir ve okuyucuya güven vermeyebilir. Bu nedenle, kaynak seçimi yaparken dikkatli olunmalı ve güncelliğine özen gösterilmelidir.

Kaynakların güncelliğini kontrol etmek için bazı yöntemler vardır. İlk olarak, kaynağın yayın tarihini kontrol etmek gerekir. Eğer kaynak, son yıllarda güncellenmemişse veya tarihi eskiyse, güncelliği sorgulanmalıdır. Ayrıca, kaynağın yazarı da önemlidir. Eğer kaynağın yazarı güncel konularda uzman değilse, kaynağın güncelliği de tartışılır hale gelir.

Bu nedenle, kaynak seçerken araştırmacıların güncel ve nitelikli kaynaklara öncelik vermesi gerekir. Kaynakların güncelliği, tez yazım sürecinde okuyucuya güven vermek için de önemlidir. Okuyucular, güncel kaynakların kullanıldığı bir tezi daha saygın ve değerli bulacaklardır.

Kaynakların güncelliği için bir diğer önemli nokta ise, hangi alanda çalışıldığıdır. Bazı alanlarda, kaynakların güncel olması daha da önemlidir. Örneğin, teknoloji veya tıp alanında kullanılan kaynakların güncel olması, daha önce bildirilen bilgilerin geçerli olmayabileceği durumlarda çok önemlidir.

Sonuç olarak, tez yazarken kaynakların güncelliği büyük önem taşır. Bu nedenle, araştırmacılar kaynak seçerken, kaynakların güncel olmasına ve nitelikli olmasına özen göstermelidirler. Bu, tezin değerini arttıracak ve okuyucuya daha güvenilir bir çalışma sunma şansı sağlayacaktır.

Kaynakların Doğruluğu

Kaynakların doğruluğu, tez yazım sürecinde en önemli unsurlardan biridir. Kaynak seçimi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında kaynakların doğruluğunu kontrol etmek de yer almaktadır. Kaynakların doğruluğunun tespiti için öncelikle kaynağın yazarının kimliği ve niteliği araştırılmalıdır. Yazarın akademik geçmişi ve uzmanlık alanı, kaynağın güvenilirliği konusunda ipuçları verir.

Ayrıca, herhangi bir çıkar çatışması varsa veya kaynak bir kuruluşa aitse bu da kaynağın doğruluğunu etkileyebilir. Özellikle internet kaynaklarında bu durum daha sık rastlanabilir. Bu nedenle, kaynağın oluşturulduğu tarihin yanı sıra, kimin tarafından oluşturulduğu ve neden oluşturulduğu da incelenmelidir.

Kaynakların doğruluğunu tespit etmek için farklı yöntemler kullanılabilir. Örneğin, bir kaynağın doğruluğunu kontrol etmek için diğer kaynaklara referans verilmesi, kaynakta yer alan bilginin farklı kaynaklardan da doğrulanması gerekir. Ayrıca, kaynakta yer alan bilgilerin güncel olması da doğruluğunu etkileyen bir faktördür.

Sonuç olarak, tez yazım sürecinde kaynakların doğruluğu oldukça önemlidir. Doğru kaynakların seçilmesi, kaynakların doğruluğunun kontrol edilmesi ve kaynakların güncelliğinin takip edilmesi gerekmektedir. Bu sayede, tez çalışması daha sağlam ve güvenilir bir şekilde tamamlanabilir.

Kaynakça Hazırlama Yöntemleri

Tez yazımında kaynakça hazırlama oldukça önemlidir. Doğru bir kaynakça hazırlamak, tezinizin kalitesini arttırır ve bilimsel geçerliliğini sağlar. Kaynakça hazırlama yöntemlerinde dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır.

İlk olarak, kaynaklarınızı doğru bir şekilde belirlemeniz gerekmektedir. Doğru bir kaynak belirlemek, araştırmanızın güvenilirliğini arttırır. Kaynaklarınızı seçerken, güvenilir kaynaklardan yararlanmanız önemlidir. Ayrıca, kaynakların güncelliğine de dikkat etmeniz gerekmektedir. Eski kaynaklar, sonuçların güncelliğini ve doğruluğunu etkileyeceğinden kullanmaktan kaçınmalısınız.

Kaynakça listesinde kaynakları doğru bir şekilde sıralamalısınız. Genellikle alfabetik olarak sıralama yapılır, ancak kullanılan kaynakça stiline göre değişiklik gösterebilir. Kaynaklarınızın hangi stile uygun olduğunu önceden araştırmalı ve doğru bir şekilde kaynakça listesi yapmalısınız.

Ayrıca, kullanılan kaynaklar arasında farklı türlerde kaynaklar bulunabilir. Kitaplar, makaleler, raporlar, internet kaynakları gibi farklı türlerde kaynakların doğru bir şekilde listelendiğinden emin olunmalısınız. Her kaynak türü için farklı bir kaynakça listesi formatı kullanılabilir.

Tezinizde kullanılan kaynaklara atıfta bulunmanız gerekmektedir. Doğru atıf yapmak, kaynakların doğru kaynakça listesinde yer almasını sağlar ve ayrıca intihal gibi sorunların önüne geçer. Atıf yaparken kullanılan stil farklılık gösterebilir. Hangi stile uygun bir şekilde atıf yapacağınızı belirleyerek doğru bir şekilde atıf yapmanız önemlidir.

Son olarak, daha önce yapılmış olan tez çalışmalarından yararlanmak isterseniz, bunları doğru bir şekilde atıfta bulunarak kullanmalısınız. Bu atıflar için genellikle dipnotlar kullanılır ve kaynakça listesi dışında yer alırlar.

Tez yazımında kaynakça hazırlama oldukça önemlidir. Kurallara uygun bir şekilde hazırlanan kaynakça listesi, tezinizin kalitesini ve geçerliliğini arttırır.

Tez Yazım Kuralları

Tez yazım kuralları, tezin kabul edilebilirliği açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, tezin hazırlanması aşamasında, imla kurallarına ve format ayarlarına da dikkat edilmelidir. İmla kurallarına uyum, tezin okunabilirliği ve akıcılığı açısından oldukça önemlidir. Tezdeki imla hataları, akademik bir çalışmanın güvenirliğini azaltabilir. Bu nedenle, imla kurallarını bilmek ve uygulamak son derece önemlidir.

Ayrıca, tez yazımında format ayarlarına da dikkat edilmelidir. Özellikle, sayfa düzeni, yazı tipi, punto büyüklüğü, satır aralığı, kenar boşlukları ve sayfa numaralandırması gibi unsurlar arasında uyum sağlanması gerekmektedir. Tez yazımı sırasında, düzeni ve format ayarlarını düzenli bir şekilde uygulayan biri, tez hakkında daha net bir izlenim edinmenizi sağlar.

Bunun yanı sıra, tablo ya da grafiğin eklenmesi gerekiyorsa, tablo ve grafiklerde de uygun format ayarları kullanılmalıdır. Tablo ya da grafiklerin okunabilirliği ve anlaşılabilirliği açısından, uygun format ayarları kullanımı son derece önemlidir. Ayrıca, tablo ve grafiklerin uygun bir şekilde numaralandırılması ve kaynakça içerisinde belirtilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, tez yazım sürecinde imla kurallarına uyulması ve format ayarlarına dikkat edilmesi son derece önemlidir. Tezin kabul edilirliği açısından, olası imla hatalarının önüne geçmek ve okunmasını kolaylaştırmak için, bu kurallara uygun bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

İmla Kuralları

Tez yazımında en sık karşılaşılan sorun, imla hatalarıdır. Bu hatalar, hatalı yazım, noktalama, büyük harf kullanımı ve anlatım bozukluğu şeklinde çeşitlilik göstermektedir. Ancak, bu hataların önlenebilmesi için bazı basit önlemler alınabilir.

İlk olarak, yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir. Ünsüz yumuşaması, ünlü düşmesi, çift ünsüz kullanımı, yazım yanlışları en sık yapılan hatalardandır. Öncelikle Türk Dil Kurumu’nun güncel yayınlarını incelemek ve bu kitaplardan yararlanmak gereklidir.

Bir diğer sık yapılan hata ise büyük harf kullanımıdır. Tez yazımında, cümle başından sonra gelen özel isimler ve saygı ifade eden sözcükler büyük harfle yazılmalıdır. Bununla birlikte, başlıklar da büyük harfle yazılmalıdır.

Benzer şekilde, sözcükler arasındaki anlatım bozukluğu da sık yapılan bir hatadır. Cümleler, virgül ve noktalama işaretleriyle uygun bir şekilde ayrılmalıdır. Ayrıca, cümleleri mümkün olduğu kadar kısa ve net tutmak gerekmektedir.

Bu hataların önüne geçmek için, özellikle tez yazım sürecinde, yazım ve noktalama kurallarını yeniden gözden geçirmek ve imla hatalarını düzeltmek için zaman ayırmak önemlidir. İmla kontrolü yapmak için yazılım programları gibi araçlar kullanılabilse de, her zaman doğruluğuna güvenmeyin ve hataları da gözden kaçırmayın.

Bu basit adımların izlenmesi, tez yazımında imla hatalarının önlenmesine yardımcı olacaktır.

Format Ayarları

Tez yazımında format ayarları oldukça önemlidir. Tezinizin format ayarlarını doğru şekilde yapmak, tezinizin profesyonel ve düzenli görünmesine yardımcı olur. Tez format ayarları yapılmadan önce, kurumunuzun veya eğitim aldığınız yerin format kurallarını öğrenin. Belli bir format gereklilikleri olmayan durumlarda, genellikle Times New Roman yazı stili, 12 punto boyutu ve 1,5 satır aralığı tercih edilir. Yazının solunda 3 cm, sağında ve üstünde 2,5 cm, altında ise 2,0 cm boşluk bırakmanız gerekiyor.

Aynı zamanda, sayfa numaralarının doğru bir şekilde yerleştirilmesi de önemlidir. Sayfa numaralarının sayfa altında merkezi hizalanması gerekir. Tezinizin önsözünde, içindekilerinde, özetlerinde ve kaynakça sayfalarında sayfa numarası vermelisiniz.

Tezinizi yazarken, çıktısını almak için doğru yöntemi kullanmak da önemlidir. Bilgisayar çıktısında bazen sayfaların sağ kenarı kesilebilir veya bir sayfa eğrilebilir. Bu nedenle, tezinizin her sayfasının çıktısını kontrol edin, sayfa konumunu ve boyutunu doğru şekilde ayarlayın. Ayrıca çıktı alırken, kaliteli kağıt ve uygun yazıcı ayarları kullanarak yüksek kalitede çıktılar elde edebilirsiniz.

Tezinizi yazarken, tablo ve şekiller de kullanabilirsiniz. Ancak, tablo ve şekillerin sayfa kenarlarına uygun bir şekilde yerleştirilmesi ve numaralandırılması gerekiyor. Tablo ve şekillerin altında, kaynakları veya açıklamaları da belirtmeniz gerekiyor.

Hangi formatta çıktı almanız gerektiğine karar vermeniz de önemlidir. Genellikle, PDF formatı en uygun olanıdır. PDF formatı, dokümanın yazılmış olduğu şekilde görüntülenmesini garanti eder ve herhangi bir format hatalarını veya uyumluluk sorunlarını giderir.

Tüm bu adımları takip ederek, tezinizi profesyonel bir şekilde yazabilir ve sunabilirsiniz. Format ayarlarına dikkat etmek, tezinizin hayatınızdaki önemli bir başarı olarak kalıcı bir izlenim bırakmasına yardımcı olabilir.

Tez Savunması

Tez yazma sürecinin en önemli aşamalarından biri de tez savunmasıdır. Tez savunması öğrencilerin tezlerinin her yönüyle incelendiği ve akademik camia tarafından değerlendirildiği bir süreçtir. Bu nedenle, tez savunması öncesinde öğrencilerin hazırlık yapması ve dikkat etmesi gereken birkaç nokta vardır.

İlk olarak, tez savunması öncesinde öğrencilerin tezlerini iyi anlamaları ve içinde bulundukları alana hakim olmaları gerekmektedir. Bu sayede, savunma sırasında sorulan sorulara doğru ve güvenilir cevaplar vermek mümkün olacaktır. Ayrıca, tez savunması öncesinde tez yöneticisiyle yapılan ön hazırlık görüşmeleri de oldukça önemlidir. Bu görüşmelerde, tez savunması sırasında beklenen konular, sunum süreci ve soru-cevap aşaması hakkında bilgi alınabilir.

Bunun yanı sıra, tez savunması hazırlık sürecinde yapılan sunumun içeriği de oldukça önemlidir. Sunumda yer alan bilgilerin ilgi çekici, açıklayıcı ve özlü olması gerekir. Ayrıca, verilen bilgilerin özgün olması da tez savunması sırasında ilişkili bilim insanları tarafından fark edilecektir.

Tez savunması sırasında öğrencilerin dikkat etmesi gereken bir diğer nokta ise etkili bir iletişim kurmaktır. Sunum sırasında konuşmalar açık, anlaşılır ve kesintisiz olmalıdır. Ayrıca, öğrencilerin sorulara net ve açıklayıcı cevaplar vermesi gerekmektedir.

Bu noktaların yanı sıra, tez savunması öncesinde öğrencilerin kendilerini fiziksel olarak da hazır hissetmeleri önemlidir. Uygun kıyafet seçimi ve uygun miktarda uyku almak, öğrencilerin savunma sürecinde daha rahat olmalarını sağlayacaktır.

Son olarak, tez savunması sırasında öğrencilerin özgüvenli olmaları da oldukça önemlidir. Kendilerine güvenmeyen öğrencilerin sunumları ve cevapları güvenilirlikleri hakkında soru işaretleri oluşturabilir. Bu nedenle, özgüvenli bir şekilde tezlerini savunmaları önemlidir.

Genel olarak, tez savunması hazırlık süreci öğrencilerin tezlerinin her yönüyle ele alındığı bir süreçtir. Bu nedenle öğrencilerin süreç öncesinde hazırlık yapmaları, sunumlarını etkili bir şekilde hazırlamaları, etkili bir iletişim kurmaları ve özgüvenli olmaları gerekmektedir.

Tez Sunumu

Tez sunumu yaparken hazırlanması gereken içerik ve sunum teknikleri son derece önemlidir. Sunumda kullanılan içerik, tezin anlaşılmasını kolaylaştırırken, doğru teknikler kullanıldığında da sunum daha akıcı ve etkileyici bir hale gelir.

Tez sunumu için en önemli adım, etkili bir sunum hazırlamaktır. Sunumda kullanılacak görseller, grafikler, tablolar ve slaytlar, tezin ana fikirlerini ve sonuçlarını net bir şekilde ifade etmelidir. Ayrıca sunumda kullanılacak şablonlar da önemlidir. Doğru şablon seçilerek, sunum daha profesyonel bir görünüm kazanır.

Sunum yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, sade ve anlaşılır bir dil kullanmaktır. Karmaşık cümlelerden kaçınılmalı ve tezin ana hatları kolaylıkla anlaşılabilecek şekilde sunulmalıdır.

Sunumun en önemli noktalarından biri, sunum esnasında özgüvenli ve etkili bir şekilde konuşmaktır. Sunum sırasında net ve anlaşılır bir ses tonu kullanılmalı, hareketlerle tezi desteklemek için el kol hareketleri yapılmalıdır.

Son olarak, sunumun zaman dilimi de dikkate alınmalıdır. Sunumun taşınması gereken birkaç yararlı ipucu şunlardır: İçeriklerin zamanının bir kısmı kullanılmalıdır, etkili sözlü sunumlar ve önermeler hissiyatlarının tutarlılığıyla birleştirilmelidir ve mutlaka tez savunması sırasında etkili bir hazırlık yapılmalı, sorulara doğru yanıtlar verilmelidir.

Tez sunumu, tezin tamamlayıcı bir parçasıdır ve doğru hazırlık yapıldığında, tezin öneminin anlaşılmasına yardımcı olur.

Tez Soruları

Tez savunması sırasında öğrencilere yöneltilen sorular, genellikle tezin konusu, araştırma yöntemleri, elde edilen bulgular, sonuçlar ve ileri çalışma önerileriyle ilgili olur. Bu kapsamlı soruların cevaplanmasında öğrencilerin hazırlıklı olması ve cevapları tam, açıklayıcı ve ikna edici olması beklenir.

Bu nedenle, tez savunması için önemli olan bazı soruları ve doğru yanıtlarını içeren bir liste aşağıda sunulmuştur:

 • Tez savunmanızdaki konunun amacı nedir?
 • Araştırma tasarımınızı açıklar mısınız?
 • Neden bu araştırma tasarımını seçtiniz?
 • Verileri nasıl topladınız?
 • Verileri nasıl analiz ettiniz?
 • Elde ettiğiniz sonuçlar ne anlama geliyor?
 • Tezinizle ilgili öne sürdüğünüz argümanlar nelerdir?
 • Tezinizle ilgili bir önceki araştırmaya nasıl katkı sağlıyor?
 • Bulgularınızın geçerliliği ve güvenilirliği nedir?
 • Tezinizde bir eksiklik olduğunu düşünüyor musunuz ve neden?
 • Tezinizde ileride nasıl çalışmalar yapılabilir?

Bu tip soruların yanı sıra, öğrencilerin tez savunmasındaki sunumunun net, anlaşılır ve akıcı olması da önemlidir. Bu nedenle, hazırlık sürecinde birkaç kez sunum yapmak ve arkadaşlarınızın veya öğretmeninizin geri bildirimlerini almak faydalıdır.

Ayrıca, tezinizi daha iyi savunmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları da şunlardır: konuşma hızınızı yavaşlatmak, slayt gösterisi kullanmak, ilgi çekici grafikler veya diğer görsel araçlar kullanmak, argümanlarınızı somut örneklerle desteklemek ve tez savunması sırasında sorulara açık ve net yanıtlar vermek.

Özet

Tez yazarken dikkat edilmesi gereken en önemli noktaların özeti şöyle olabilir:

 • Tez konusunun doğru seçimi, ilgi alanlarınıza uygun seçim yapın ve konuyu marksist bir bakış açısıyla ele alın. Ayrıca özgün bir konu seçmek de önemlidir.
 • Doğru kaynak seçimine dikkat edin. Kaynaklarda yer alan bilgilerin güncelliğini ve doğruluğunu kontrol edin. Kaynakça hazırlama işlemini titizlikle yapın.
 • Tez yazım kurallarına dikkat edin. İmla kurallarına uygun yazın ve format ayarlarını doğru şekilde yapın.
 • Tez savunması için hazırlık sürecine önem verin. İçerik hazırlığı ve sunum tekniklerine dikkat edin, sık sorulan sorulara cevap verecek şekilde hazırlık yapın.

Tez yazarken bu noktalara dikkat ederseniz, tezinizin özgün, güncel, doğru ve başarılı bir şekilde tamamlanması mümkündür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir