Tez Yazarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? İşte Tez Yazım Rehberi

Tez yazmak, öğrencilerin önemli bir akademik görevidir. Tez, öğrencilerin akademik araştırmalarının sonuçlarını belgelediği, topluma katkı sağlayan bilimsel bir çalışmadır. Tez yazım süreci, öğrencilerin karşılaşabileceği birçok zorluğu barındırmaktadır. Bu nedenle, tez yazarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilmek oldukça önemlidir.

Tez yazarken dikkat edilmesi gereken temel kurallar mevcuttur. Bu kurallar, öğrencilerin tezlerini daha organize ve etkili bir şekilde yazmasına yardımcı olabilir. Öncelikle, öğrencilerin tez konusu belirlerken, bilgilerini ve becerilerini en iyi şekilde kullanmaları gerekmektedir. Ayrıca, tez yazım sürecinde planlama yapılmalı ve bu plana bağlı kalınmalıdır.

Tez yazımının önemine gelince, tezler genellikle akademik bir derece kazanmak için gerekli olan son çalışmadır. Bu nedenle, tez yazımı, öğrencilerin bilgi birikimlerini test etmenin yanı sıra, öğrencilere yeni bir şeyler katma fırsatı sunar. Tez ayrıca öğrencilerin gelecekteki kariyerlerine katkı sağlayabilir.

Tez yazım sürecinin önemli bir kısmı, doğru bir şekilde planlamaktır. Öğrencilerin, tez yazımına başlamadan önce, detaylı bir araştırma yapmaları ve kaynakları doğru bir şekilde belgelemeleri gerekmektedir. Bu, öğrencilerin çalışmalarını daha sonra düzenlemelerini ve / veya tekrar etmelerini kolaylaştıracaktır.

Tez yazım süreci boyunca, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanmaları gerekmektedir. Tez yazarken, belirli bir dil kullanılmalı ve okuyucunun anlayabileceği şekilde yazılmalıdır. Ayrıca, doğru dilbilgisi, imla ve noktalama işareti kullanımına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Tez yazımı konusunda öğrencilerin yapabilecekleri birçok şey vardır. Öğrencilerin, konularını seçmeleri, planlama yapmaları, yazım becerilerini geliştirmeleri ve kaynak göstermeleri konularında yardımcı olacak birçok kaynak ve kitap mevcuttur. Bu kaynaklardan yararlanarak öğrenciler, tez yazım sürecinde daha etkili ve organize bir şekilde çalışabilirler.

İçindekiler

Tez Konusu Belirleme

Tez yazılırken en önemli adımlardan biri tez konusunun doğru belirlenmesidir. Tez konusu seçimi, tezin kalitesini belirleyecek bir faktördür. Bu nedenle, tez konusu belirlemeden önce nelere dikkat etmek gerektiğine bir göz atalım.

Öncelikle, tez konusu seçiminde araştırmacının ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun bir konunun belirlenmesi oldukça önemlidir. Aynı zamanda, seçilecek konunun yeni ve ilgi çekici olması da önemlidir. Bu sayede, tez daha etkileyici hale gelebilir.

Tez konusu belirleme aşamasında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da konunun kapsamının dar veya geniş olmamasıdır. Çok geniş kapsamlı bir konu seçmek, tezin yazım sürecinde zorluklara ve karmaşıklıklara neden olabilir. Bunun yerine, daha özel bir konu seçmek tezin odaklanmasını kolaylaştırabilir.

Bunun yanı sıra, seçilen konunun önemi de dikkate alınmalıdır. Konu ne kadar önemli ve ilginçse, tez de o derecede kaliteli olacaktır. Konunun tez için yeterli bilgi kaynağına sahip olması da önemlidir.

Son olarak, tez konusu seçimi sırasında bir planlama yapılması gerekmektedir. Planlama sürecinde hangi kaynakların kullanılacağı, hangi yöntemlerin kullanılacağı ve ne tür verilerin toplanacağı belirlenmelidir. Bu planlama, tezin yazım sürecini kolaylaştıracaktır.

Tez Planlama

Tez yazım sürecinde en önemli adımlardan biri tez planlamasıdır. Bu aşama, tezin tamamının nasıl olacağına dair bir kılavuz sağlar ve tezin daha organize ve tutarlı olmasına yardımcı olur. Tez planlaması yaparken, öncelikle tez konusunu netleştirmek önemlidir. Konu belirlendikten sonra, araştırma hedefleri ve soruları belirlenir. Bu hedefler, tezin amacını ve katkısını belirlemede yardımcı olur.

Tez planlamasının bir diğer adımı, literatür taramasıdır. Bu aşama, mevcut literatürü araştırmak ve tez konusuna dair daha önce yapılmış çalışmaları incelemek anlamına gelir. Bu, tezin mevcut araştırma açıklarını belirleyerek, daha kapsamlı bir araştırma yapılmasına yardımcı olur.

Çalışmanın metodolojisi de tez planlamasının önemli bir parçasıdır. Bu aşamada, araştırma yöntemleri ve veri toplama teknikleri belirlenir. Verilerin niteliği ve miktarına göre, uygun veri analiz yöntemleri belirlenir.

Tez planlamasının son adımı, bir zaman çizelgesi hazırlamaktır. Bu, tezin her bölümünün hangi tarihte tamamlanacağına dair bir planı içerir. Böylece, tezin zamanında tamamlanması için gerekli adımlar belirlenir.

Bu adımların tümü, tez planlama sürecinde dikkate alınmalıdır. Tez planlaması, tezin daha organize ve tutarlı olmasına yardımcı olurken, araştırmacıya da çalışmanın yönetiminde büyük bir kolaylık sağlar.

Giriş ve İçindekiler

Bir tezin giriş bölümü, genellikle tezin en önemli kısmıdır. Bu kısım, tez yazım sürecinde yazılması en zor kısımlar arasındadır. Giriş kısmı, okuyucunun dikkatini çekecek ve tezin amacını, araştırma problemini, hipotezleri ve araştırmanın genel yapısını açıklayacaktır.

Ayrıca, içindekiler bölümü, okuyucunun tezin içeriğini anlamasına yardımcı olacak şekilde düzenlenmelidir. Bu bölüm genellikle tez yazım sürecinde son hazırlanan kısımlardan biridir. İçindekiler bölümü, tezin yapısını detaylı bir şekilde göstererek araştırmacının hangi bölümleri yazması gerektiğini belirleyecektir.

Bir tezin giriş ve içindekiler bölümü hazırlanırken, yazının yapısı göz önünde bulundurulmalıdır. Giriş, tezin tamamında kullanılacak olan anahtar kelimeleri içermelidir. Bu anahtar kelimeler, okuyucunun ne tür bir konuyla karşı karşıya olduğunu anlamasına yardımcı olacaktır. İçindekiler bölümü de uygun bir şekilde oluşturulmalıdır. Bu bölüm, okuyucunun tezin yapısını kolayca anlamasına olanak tanır.

Bununla birlikte, bir tez yazımında giriş ve içindekiler bölümlerinin sadece hazırlanması yeterli olmayacaktır. Bu kısımlar, doğru bir şekilde yazılmalı ve düzenlenmelidir. Giriş, tezin gelecekteki bölümlerinde kullanılacak olan kavramları ve terimleri belirlemelidir. İçindekiler bölümü de, tezin yapısını ve mantığını doğru bir şekilde yansıtmalıdır.

Bir tezin giriş ve içindekiler bölümleri, tezin tamamının bir özetini sunar. Bu nedenle, bir tezin giriş ve içindekiler bölümlerinin doğru bir şekilde hazırlanması ve düzenlenmesi, araştırmacı için çok önemlidir. Doğru hazırlanmış bir giriş ve içindekiler bölümü, okuyucunun tezin ana konusunu, amaçlarını ve sonuçlarını anlaması için gereklidir.

Tez İçeriği

Tez içeriği, yazılan tezin etkisini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle, içerik belirlemede titizlikle hareket edilmelidir. İçerik belirlerken öncelikle tezin amacı göz önünde bulundurulmalıdır. Elde edilmesi planlanan sonucun ne olduğu, hangi bilgilerin gerekli olduğu ve hangi araştırma yöntemlerinin kullanılacağı içeriği oluşturmak adına önemlidir.

Tezin ana bölümleri arasında genellikle giriş, literatür taraması, yöntem, bulgular, sonuç ve öneriler yer alır. Bu bölümler tezdeki konuları geniş kapsamlı bir şekilde ele almak için kullanılabilir.

Tez içeriği oluşturulurken, literatür taraması büyük önem taşır. Tezin konusu hakkındaki en güncel ve doğru bilgileri içeren kaynaklar tespit edilerek, bu kaynaklardan yararlanarak içerik oluşturulur.

Tez içeriği hakkında ayrıca, diğer tezler ve makaleler gibi uzmanların görüşlerine de başvurulabilir. Bu görüşler, tezin özgünlüğünü ve farklı bir bakış açısı kazanmasını sağlar.

Tez içeriği oluşturulurken, konuyu sade ve anlaşılır bir şekilde sunmak önemlidir. Böylece okuyucular, tezin amacına uygun bir şekilde bilgilendirilirler.

Tez içeriği hazırlanırken, verilerin doğru bir şekilde analiz edilmesi de oldukça önemlidir. Verileri doğru bir şekilde analiz etmek, sonuçların daha anlamlı ve güvenilir olmasını sağlar.

Araştırma Metodolojisi

Bir tez yazarken seçilecek araştırma metodolojisi, yapılan çalışmanın doğruluğu ve güvenilirliği açısından son derece önemlidir. Araştırma metodolojisinin doğru seçilmesi, verilerin toplanması, analiz edilmesi ve sonuçların yorumlanması açısından büyük bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, tez yazarken araştırma metodolojisini doğru bir şekilde belirlemek gerekmektedir.

Kullanılacak araştırma metodolojisi araştırmanın türüne, amaçlarına ve tasarımına göre değişebilir. Nitel araştırmalarda sıklıkla gözlem, görüşme, odak grupları, içerik analizi ve durum çalışması gibi teknikler kullanılırken, nicel araştırmalarda anket, test, ölçek ve sayısal veri analizi gibi teknikler daha sık kullanılır.

Araştırmada kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi aşamasında araştırma soruları veya hipotezleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, araştırmanın geçerliliği ve güvenilirliği açısından örneklem seçimi, veri toplama süreci ve analiz yöntemleri de önemli bir etkiye sahiptir.

Araştırma metodolojisi belirleme aşamasında hangi yöntemin kullanılacağına karar verirken literatür taraması yapmak da oldukça yararlıdır. Daha önce yapılmış benzer çalışmalar ve kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olmak, seçilen yöntemin uygunluğunu ve araştırmanın kalitesini artıracaktır.

Sonuç olarak, bir tez yazarken kullanılacak araştırma metodolojisinin dikkatli bir şekilde seçilmesi gerekmektedir. Araştırma soruları, amaçları ve tasarımına uygun olarak belirlenen araştırma metodolojisi, araştırmanın doğruluğu ve güvenilirliği açısından son derece önemlidir.

Veri Analizi

Veri analizi, tez yazım sürecinde oldukça önemli bir adımdır ve bilimsel bir çalışmanın geçerliliği açısından da çok önemlidir. Veri analizi yaparken öncelikle verilerin doğru bir şekilde kaydedilmiş olması gerekmektedir. Ardından, verilerin analizi için uygun bir araç kullanılmalıdır. Genellikle, veri analizi yapmak için Excel, SPSS, R, ve STATA gibi araçlar kullanılmaktadır.

Veri analizinde kullanılacak aracın seçimi, yapılan araştırmanın konusuna bağlıdır. Verilerin analizi için kullanılacak araç seçilirken, aracın kullanım kolaylığı, veri analizi yapabilme kabiliyeti, gerekli eğitim ve lisanslama gibi faktörler dikkate alınmalıdır.

Veri analizi yaparken, verilerin birbirleriyle olan ilişkileri de dikkate alınmalıdır. Verilerin hangi yöntemlerle analiz edileceği, analiz sonuçlarının nasıl yorumlanacağı, istatistiksel testlerin hangilerinin kullanılacağı da belirlenmelidir.

Veri analizi sonuçları, tablolar ve grafikler kullanılarak sunulabilir. Tablolar, verilerin açık bir şekilde görülebilmesini sağlar ve verilerin karşılaştırılması için uygun bir yöntemdir. Grafikler, verilerin görsel olarak sunulmasını sağlar ve analiz sonuçlarının daha net bir şekilde anlaşılmasını sağlar.

Veri analizi sonuçlarının doğru bir şekilde yorumlanması da oldukça önemlidir. Analiz sonucunda elde edilen veriler ve sonuçların, araştırmanın konusuyla ilişkisi dikkate alınarak yorumlanması gerekmektedir.

Sonuç olarak, veri analizi tez yazım sürecinde çok önemli bir adımdır. Verilerin doğru bir şekilde kaydedilmesi ve analiz edilmesi, araştırmanın geçerliliği açısından oldukça önemlidir. Veri analizinde kullanılacak araçların seçimi, verilerin ilişkileri, analiz sonuçlarının sunumu ve yorumlanması da dikkate alınmalıdır.

Tez Yazımı

Tez yazımı sırasında dikkat edilmesi gereken birkaç teknik vardır.

 • Net Ve Açık Dilde Yazın: Tezinizi yazarken mümkün olduğunca net ve anlaşılır bir dil kullanmaya özen gösterin.
 • Özgün Olun: Tezinizi yazarken, kaynaklardan faydalanmanız kuvvetle muhtemeldir. Ancak, özgün bir tez yazmak için, kaynaklardan elde ettiğiniz bilgileri kendi kelime dağarcığınızla yeniden formüle etmelisiniz.
 • Tez İçeriğinizin Yapısına Sadık Kalın: Tez yazarken, içeriğinizi mantık sırasına göre düzenlemeye gayret edin.
 • Akademik Yazım Kurallarına Dikkat Edin: Tez yazımında bazı akademik yazım kuralları vardır. Örneğin, yüksek lisans tezinizde kaynaklarınızı belirtirken, MLA, APA, Chicago gibi farklı kaynak gösterim tarzlarının kullanılması önerilir.
 • Düzenli Ve Etkili Kaynakça Hazırlayın: Tez yazımında, doğru ve etkili bir kaynakça hazırlamak çok önemlidir.
 • Okunabilirlik: Tezinizde kullanacağınız tipografi tipi ve boyutu, okunabilirliği önemli ölçüde etkileyecektir.

Yukarıda belirtilen teknikler, tez yazımının önemli bir parçasıdır. Bu tekniklerin doğru bir şekilde uygulanması, kaliteli bir tezin ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır.

Kaynakça Hazırlama

Tez yazarken hazırlanan kaynakçanın, doğru ve tamamen uygun bir biçimde hazırlanması oldukça önemlidir. Kaynakça, yürütülen araştırmanın bağımsızlığı ve çalışmanın geçerliliğini sağlamak için kritik bir unsurdur. Bir kaynakça hazırlamanın ilk adımı, kullanılan kaynakların doğru bir şekilde belirlenmesidir. Tezde kullanılan kaynaklar, kitaplar, makaleler, dergiler ve internet siteleri olabilir.

Kaynakça hazırlama işleminde, belirlenen kaynakların tam adı, yazarının adı ve soyadı, yayın tarihi, yayın yeri ve yayınevi gibi bilgileri doğru bir şekilde içermesi oldukça önemlidir. Kaynakların doğru şekilde formatlanması ve aynı bilgi yapılarına sahip olması, kaynakça okunabilirliği açısından da kritiktir.

Bir kaynakça hazırlarken, farklı kaynak türleri arasında ayrım yapmak gerekmektedir. Bu nedenle, her kaynak türü için kendi formatı mevcuttur. Örneğin, kitapların kaynakça formatı farklıdır ve belli bir standarta uygun şekilde hazırlanmalıdır.

 • Kitap kaynaklarında, yazarın adı soyadı, kitabın adı, yayın tarihi, yayın yeri ve yayınevi bilgileri yer almalıdır.
 • Makale kaynakları, yazarın adı soyadı, makale başlığı, derginin adı, cilt ve sayı numarası ve sayfa numaraları bilgilerini içermelidir.
 • İnternet kaynakları, yazarın adı soyadı, makalenin başlığı, internet sitesinin adı, tarih ve zaman bilgileri ve URL adresi gibi bilgiler içermelidir.

Doğru bir kaynakça hazırlamak için, farklı kaynak türleri için hazırlanmış formatları iyi anlamak ve uygulamak önemlidir. Ayrıca, kaynakların alfabetik olarak sıralanması ve her kaynağın hangi sayfada başladığı belirtilmesi gerekmektedir.

Kaynakça hazırlama işlemi, tez yazımında sıkça yapılan hatalardan biridir. Bu nedenle, kaynakça hazırlarken dikkatli ve titiz davranmak, çalışmanın kalitesini artıracaktır.

Tez Düzenleme

Tez yazımının en önemli aşamalarından biri de tezin düzenlenmesidir. Bu aşamada, tezin bütünlüğü ve okunabilirliği için belli formatlar kullanılmalıdır. Tezin düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

 • Bölüm Başlıkları ve Numaralandırma: Tez içindeki başlıkların sayısal olarak sıralanması gerekmektedir. Bu numaralandırma bölüm ve alt bölüm başlıklarında da yapılmalıdır. Ayrıca bölümlerin ve alt bölümlerin net bir şekilde belirtilmesi gerekir.
 • Parselasyon: Tez içindeki cümlelerin parçalara ayrılması ve her bir parçanın alt alta sıralanması gerekmektedir. Bu sayede okunabilirlik arttırılabilir ve tez daha kolay anlaşılabilir hale getirilebilir.
 • Referans Gösterme Biçimi: Tez içinde kullanılan referansların belirtilmesi gerekir. Bu referanslar, tezin sonunda yer alan kaynakça bölümünde daha detaylı bir şekilde belirtilmelidir.
 • Taslak: Tez yazımında yapılacak değişiklikleri daha rahat takip edebilmek için taslak bir şekilde yazmak oldukça önemlidir. Bu sayede hatalar daha rahat tespit edilebilir ve tez daha düzenli hale getirilebilir.
 • Standart Format: Tez yazımında standart bir format kullanmak, tezin okunabilirliğini arttırmak açısından oldukça önemlidir. Bu sayede okuyucuların istedikleri bölümlere daha rahat bir şekilde ulaşmaları mümkün olabilmektedir.

Tez yazımında dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta da sayfa düzenlemesidir. Sayfa düzenlemesi yapılırken, genellikle Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto kullanılması tercih edilmektedir. Ayrıca sayfa kenar boşluğu, tez yazım kurallarına uygun olarak ayarlanmalıdır.

Tez düzenleme aşamasında ayrıca tez içinde yer alan görsellerin de belirli bir standartta olması gerekmektedir. Görsellerin okunaklı ve anlaşılır olması için, doğru boyutlarda yerleştirilmeleri ve çıktı kalitesinin yüksek olması gerekmektedir.

Bu noktalara dikkat edilerek, tez yazımında düzenli bir çalışma ortaya konulabilir ve tez hem okunabilirliği hem de okunaklığı açısından daha başarılı olabilir.

İmla Kuralları

Tez yazarken, doğru imla kurallarına dikkat etmek oldukça önemlidir. İmla kurallarına uygun bir tez, okuyuculara daha profesyonel ve güvenilir gelir. Bu nedenle, imla kurallarına uygun bir tez yazmak için aşağıdaki konulara dikkat etmek gerekir:

 • Cümle içindeki noktalama işaretleri doğru kullanılmalıdır.
 • Birleşik kelimeler veya ayrı yazılması gereken kelimelerde doğru yazım tercih edilmelidir.
 • Büyük harfler ve küçük harfler doğru şekilde kullanılmalıdır.
 • Yabancı kelimelerin yazımı doğru yapılmalıdır.
 • Genel Türkçe yazım kurallarına uyulmalıdır.

Tez yazarken imla kurallarına uymanın yanı sıra, dilbilgisi kurallarına da dikkat etmek gerekir. Doğru dilbilgisi kullanımı, tezin okunabilirliğini artırır ve okuyucuların anlaması kolay olur. Dilbilgisi kurallarına uygun bir tez yazmak için, Türk Dil Kurumu’nun yayımladığı Türk Dil Kuralları kitabı örnek alınabilir.

Kaynak Gösterme Kuralları

Tez yazımında kaynak kullanımı oldukça önemli bir konudur. Kaynakların doğru bir şekilde belirtilmesi, tezin güvenilirliği ve akademik değeri açısından son derece önemlidir. Kaynak gösterme kurallarına uygun bir tez hazırlamak için öncelikle kullanılan kaynakların tamamı doğru bir şekilde belirtilmelidir. Kaynaklar, tez içinde kullanıldığı sıraya ve alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynak belirtirken kullanılan yöntem, tercih edilen kaynak gösterme biçimi ile uyumlu olmalıdır. Kaynaklar, genellikle dipnot ya da kaynakça olarak verilir.

Tez yazarken alıntı yapılacak olan yerlerde, mutlaka alıntı yapılacak bölümün kaynağı belirtilmelidir. Alıntı yapılan yerler yerine, kaynak gösterilmeden kelimelerin farklı bir şekilde düzenlenmesi ya da yer değiştirmesi kaynak gösterme kurallarına uygun değildir.

Kaynak gösterme kurallarına uygun bir tez hazırlamak için, kaynaklardan yapılan alıntı ve referansların eksiksiz ve doğru bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Kaynak belirtme işlemi, tezin okunmasını ve anlaşılmasını kolaylaştıracak şekilde yapılmalıdır. Ayrıca, kaynak gösterme kuralları, tez yazımında izlenecek olan akademik standartlara uyumlu olarak hazırlanmalıdır. Bu sayede tezin akademik değeri artar ve tez savunması sırasında olumlu bir izlenim yaratır.

Kaynak gösterme kurallarına uygun olmayan bir tezin, akademik hayatta birçok soruna neden olacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle, tez yazım sürecinde kaynak gösterme kurallarına özenle ve titizlikle uyulması gerekmektedir.

Tez Savunması

Tez savunması, öğrencilerin yıllarca yaptığı çalışmanın son noktasıdır. Bu nedenle, öğrencilerin tez savunması sırasında oldukça heyecanlı olmaları normaldir. Ancak, hazırlık yaparak bu heyecanınızı kontrol altına alabilirsiniz.

Tez savunması sırasında öncelikle tezinizi iyi bir şekilde anlatmanız gerekir. İyi bir konuşma hazırlayın ve konuşma sırasında güvenli ve yeterli ses tonu kullanın. Okuyucuya tezinizdeki araştırmanın önemini ve amacını anlatın. Ancak, konuşmanız sırasında tezinizin eksikleri veya zayıf yönleri varsa, bunları da açıklığa kavuşturmanız gerekir.

Tez savunması sırasında konuşmanıza yönelik sorular sorulabilir, böylece tezinizin tam anlamıyla anlaşıldığından emin olabilirsiniz. Bu sorularla baş edebilmek için tezinizin her bölümüne hakim olmalısınız. Olası sorulara önceden cevap bulmalı ve cevaplarınızı akılda kalıcı bir şekilde ifade etmelisiniz.

Tez savunması sırasında sunum yapmanız gerekebilir. Sunumunuzun görsel olarak ilgi çekici olması ve anlaşılması kolay olması önemlidir. Tablo ve grafikler kullanarak detayları gösterin, ancak bunları anlatmaktan kaçının. Sunumunuzun özeti, sonuçları ve öne çıkan bulguları içermesi gerekmektedir.

Tez savunması sırasında ortaya çıkan olası problemlerin çözüm yollarını düşünmeye hazır olun. Basit bir problem varsa bile, bunun için bir çözüm önerisi sunmanız gerekmektedir. Bu, tezinizin olgunluğunu ve hazırlıklı olduğunuzu gösterecektir.

Son olarak, kendinize güvenli olun. Tez savunması sırasında heyecanlanmak normaldir, ancak tezinizi iyi hazırlayarak, cevapları önceden düşünerek ve kendinize güvenirseniz, başarılı bir sunum yapmanız mümkündür.

Tez Yazım Sürecinde Sıkça Yapılan Hatalar

Tez yazım sürecinde pek çok hata yapılabiliyor ve bu hataların düzeltilmesi oldukça zaman alabiliyor. Bunlar arasında en sık yapılan hatalar şunlardır:

 • Tez konusu belirlemede aceleci davranmak veya doğru bir şekilde araştırma yapılmadan konu belirlemek
 • Tez yazımına geçmeden önce yeterli bir planlama yapmamak veya planlama sırasında yeterli özeni göstermemek
 • Kaynakça hazırlarken kaynakları doğru şekilde belirtmemek veya yeterli kaynak kullanmamak
 • Tez yazımında özgünlük kurallarına dikkat etmemek veya kaynaklardan kopya yapmak
 • Tez yazımı sırasında birleşik kelimelerin ayrı yazılması ya da ayrı kelimelerin birleşik yazılması gibi imla hataları yapmak
 • Tez yazımında veri analizi yapılmadan sonuçlara ulaşmak veya veri analizi hatası yapmak

Bunların yanı sıra, tez yazım sürecinde zaman yönetimi konusunda sıkıntı yaşanması da yaygın bir sorundur. Genellikle tez yazımı son dakikaya bırakılır ve bu da zaman yönetimi ve yetiştirme açısından problemler yaratabilir. Bu nedenle tez yazımı sürecinde önceden planlama ve zaman yönetimi oldukça önemlidir.

Tez yazım sürecinde yapılan tüm hatalar, tez çalışmasının kalitesini ve değerini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle, tez yazım sürecinde özenli ve dikkatli bir çalışma yapmak çok önemlidir.

tez yazdırma, tez yazdırma hizmeti, tez yazdırma fiyatları, akademik tez yazdırma, profesyonel tez yazdırma, tez danışmanlık, lisans tezi yazdırma, yüksek lisans tezi yazdırma, doktora tezi yazdırma, tez yazdırma İstanbul, tez yazdırma Ankara, tez yazdırma İzmir, ucuz tez yazdırma, hızlı tez yazdırma

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir