Tez Yazarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Tez yazarken dikkat edilmesi gereken birçok konu vardır. Bu nedenle, öğrencilerin tez yazarken birçok şeyi göz önünde bulundurması gerekmektedir. Tez yazmak, zaman ve emek gerektiren bir süreçtir. Doğru yapı ve içerikle tez yazım süreci daha kolay ve başarılı geçebilir. İşte tez yazarken dikkat edilmesi gereken konular ve önemli ipuçları:

 • Tez konusu seçimi: Tez konusu seçilirken öğrencilerin ilgi alanlarına göre bir konu belirlemeleri önerilir. Ayrıca, tez konusu seçerken o alanda daha önce yapılmış çalışmaları da incelemek önemlidir. Bu sayede, konunun yeni ve özgün olması sağlanabilir.

 • Tez yazım kuralları: Tez yazarken, dil bilgisi ve imla kurallarına uyulması oldukça önemlidir. Tez yazımında kullanılan kaynakların doğru bir şekilde belirtilmesi de gereklidir. Ayrıca, tez yazımında sayfa düzeni, paragraf yapısı ve yazı tipi gibi konulara da dikkat edilmelidir.

 • Tez içeriği ve yapısı: Tez yazarken içerik ve yapıya uyulması son derece önemlidir. Tez başlığı ve özeti kısa ve öz olmalı ve tezin ana fikri ve hedefi açık bir şekilde ortaya konulmalıdır. Tez girişi ve sonucu, tezin ana hatlarını ve sonuçlarını açıkça ifade etmelidir.

 • Doğru kaynak kullanımı: Tez yazarken doğru ve güncel kaynaklar kullanmak oldukça önemlidir. Kaynakların güncelliğine, doğruluğuna ve kaynak yazarının uzmanlık alanına dikkat edilmelidir. Ayrıca, kaynak belirtirken kaynak atıfı yöntemleri doğru bir şekilde uygulanmalıdır.

 • Tez danışmanı ile iletişim ve işbirliği: Tez danışmanı ile etkin bir iletişim kurmak ve işbirliği yapmak, tez yazım sürecini daha verimli hale getirebilir. Tez danışmanı seçerken, uzmanlık alanı, tecrübesi ve bilgisi gibi özelliklerine dikkat edilmelidir. Tez danışmanıyla etkin iletişim kurmak ve işbirliği yapmak, tez yazım sürecini daha başarılı hale getirebilir.

İçindekiler

Tez Konusu Seçimi

Tez yazarken belirlenecek olan konu, tezin başarısı açısından son derece önemlidir. Konunun belirlenmesi sırasında dikkat edilmesi gereken birkaç husus vardır.

 • İlgili Konu Seçimi: Tez konusu, alanınızla ilişkili olmalıdır. Aynı zamanda ilgi çekici ve özgün olmalıdır. Konunun güncel ve önemli olması da tercih edilir.
 • Konuyu Daraltmak: Belirlenen konunun ana hatları belirlendikten sonra, daha da daraltılması gerekmektedir. Bu şekilde konu daha spesifik hale getirilir ve daha derinlemesine araştırma yapma imkanı doğar.
 • Kaynak Araştırması: Konu belirlenirken, o konuda daha önce yapılmış çalışmalar araştırılmalıdır. Bu sayede benzer çalışmaların yapılmış olup olmadığı ve konunun daha önce tartışıldığı konusunda fikir sahibi olunabilir.
 • Tez Konusunun Onaylanması: Belirlenen konunun tez danışmanı tarafından onaylanması gerekmektedir. Danışmanın görüşleri doğrultusunda konu değişikliği yapılması gerekebilir.

Bu faktörlere dikkat edildiğinde, doğru tez konusu seçmek daha kolay ve başarılı bir sürece dönüşecektir.

Tez Yazım Kuralları

Tez yazarken dikkat edilmesi gereken kurallar oldukça önemlidir. Bu kurallara uyulması, tezin kabul edilme şansını artırır.

Bu nedenle tez yazılırken, imla, noktalama, sayfa düzeni, kaynak kullanımı gibi konulara dikkat edilmelidir. Ayrıca dil kurallarına da uyulması önemlidir.

İmla kurallarına uygun yazılan bir tez, daha okunaklı bir görünüm kazanır. Tezin sayfa düzeninde, gerekli boşluklar ve kenarlık ayarlamaları yapılmalıdır. Bunun yanı sıra, belirli bir yazı tipi, yazı boyutu ve çizgi aralığı kullanılmalıdır.

Tez yazılırken kaynak kullanımı da oldukça önemlidir. Yapılan çalışmanın özgün olması ve daha önce yapılmamış bir araştırma olması gerektiği için, diğer kaynaklardan alıntı yaparken doğru bir şekilde atıf yapılmalıdır.

Tez yazarken, kaynaklar araştırılırken güncel kaynaklar kullanılmalıdır. Yıllar önce yazılmış, güncelliğini yitirmiş bir makalenin kullanımı, akademik bir çalışmanın kabul edilmesini zorlaştırabilir.

Tez yazımında en önemli konulardan biri de kaynak atıfıdır. Kaynak atıfı yapılırken, yaygın kullanılan kaynak atıfı yöntemleri olan APA, MLA gibi yöntemlere uyulmalıdır. Bu şekilde, yapılan çalışma daha okunaklı ve güvenilir bir hale gelir.

Yazım Kurallarına Uyma

Tez yazımı sırasında yazım kurallarına uyma oldukça önemlidir. Dil, imla, noktalama ve sayfa düzeni gibi kuralların doğru bir şekilde uygulanması, tezin anlaşılırlığı ve okunabilirliği açısından oldukça önemlidir.

Yazım kurallarına uymak için ilk olarak dil bilgisi kurallarına dikkat edilmelidir. Dil bilgisi kurallarına uygun olarak yazılan tez daha anlaşılır ve doğru bir şekilde iletilir. İmla kurallarına dikkat edilmesi de oldukça önemlidir. Yanlış imla kullanımı tezin okunabilirliğini azaltabilir ve tezin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir.

Noktalama kullanımı da aynı şekilde önemlidir. Noktalama işaretlerinin doğru kullanımı, tezin anlaşılabilirliğini arttırır. Sayfa düzeni, tezin okunabilirliği açısından önemlidir. Sayfa numaraları, başlıklar, alt başlıklar ve paragrafların belli bir düzen içinde olması, tez yazımında başarıya ulaşmak için gereklidir.

Yazım kurallarına uyulması için yazım sürecinde zaman ayırmak gerekmektedir. Tez yazımından önce dil, imla ve noktalama kurallarının tekrar gözden geçirilmesi, tezin kalitesini arttırmada önemli bir rol oynar. Ayrıca yazım kurallarına uyma, tezin jüri tarafından kabul edilmesinde de kritik bir rol oynar.

Sonuç olarak, yazım kurallarına uyulması, tez yazımında önemli bir faktördür. Dil, imla, noktalama ve sayfa düzeni kurallarına uygun olarak yazılan tezler, hem anlaşılabilir hem de etkili bir şekilde iletilir. Tez yazımında bu kurallara dikkat edilmesi, tezin kalitesini arttırır ve jüri tarafından kabul edilme şansını yükseltir.

İmla Kurallarına Dikkat

Tez yazımında imla kurallarına uyulması son derece önemlidir. İmla kurallarına dikkat edilmediği takdirde tez yazımı anlaşılmaz hale gelebilir. Bu nedenle yazım aşamasında, özellikle Türkçe imla kurallarına dikkat etmek gerekmektedir.

Bazı yaygın imla hataları arasında yanlış noktalama, kelime aralığı bırakmama, yazım yanlışları, büyük-küçük harf karışıklığı gibi faktörler yer alır. Bu hataların tekrarlanması, tezin kalitesini düşürebilir ve anlaşılmayan bir yazıya dönüştürebilir.

Doğru yazım için bazı ipuçları şöyle sıralanabilir:

 • Kelime aralarında boşluk kullanmak
 • Büyük ve küçük harf düzenine dikkat etmek
 • Yazım kurallarına uygun şekilde yazmak
 • Noktalama işaretlerini doğru kullanmak

İmla kurallarına uygun yazım, tez yazımında hem okuyucunun anlaması hem de tez danışmanının değerlendirmesi açısından büyük önem taşır. Bu nedenle tez yazımı sırasında doğru yazım kurallarına uyulması gerektiği unutulmamalıdır.

Doğru Kaynak Kullanımı

Tez yazımında doğru kaynak kullanımı son derece önemlidir. Kaynakları doğru ve etkili bir şekilde kullanmak, tezin kalitesini artırır ve yazarın akademik itibarını güçlendirir. Kaynak belirtilirken ek kaynaklar araştırılmalıdır. Araştırılan kaynakların güncel olması ve doğruluğunun kontrol edilmesi de önemlidir. Bunun yanı sıra, kaynakların niteliği de göz önünde bulundurulmalıdır. Kendi konunuzla ilgili güncel, güvenilir ve yetkin yazarlar tarafından yazılmış kaynaklar tercih edilmelidir.

Ayrıca, kaynakları kullanırken doğru alıntı yapılmalıdır. Alıntı yaparken kaynağın ismi, yazar adı, yayın tarihi ve sayfa numarası gibi önemli bilgiler belirtilmelidir. Kaynak atıfı yöntemleri olarak yaygın olarak kullanılan APA, MLA gibi yöntemlerin kullanılması doğru kaynak kullanımını daha da kolaylaştırır.

Herhangi bir kaynağı kullanmadan önce, kaynağı dikkatlice okumak ve yazarın düşünceleri ve iddiaları hakkında tam bir anlayışa sahip olmak gerekmektedir. Ayrıca, kaynağı tezinizin içinde doğru bir şekilde yerleştirerek, okuyucuların kaynağı daha kolay bir şekilde bulmalarını sağlayabilirsiniz. Bu nedenle, kaynak belirtilirken kaynakların etkili bir şekilde kullanılması ve doğru şekilde atıf yapılması, tezinizin başarılı ve güvenilir bir şekilde tamamlanması için son derece önemlidir.

Tez İçeriği ve Yapısı

Tez yazımında en önemli konulardan biri içerik ve yapıya uygunluktur. Tez yazımı sırasında belirlenen konu hakkında ayrıntılı bir araştırma yapmak gerekir. Tezin ana fikri, amacı, araştırma yöntemi, verilerin toplanması ve analizi gibi konular tez içeriğinin belirleyicisidir.

Ayrıca tez yazımında doğru argümanlar ve mantıklı bir yapı kullanımı da son derece önemlidir. Tez yazımında kullanılacak temel fikirler belirlendikten sonra, bu fikirlerin mantıklı bir sıraya konulması gerekmektedir. Tez yazımı için hazırlanan plan ve yapının tutarlılığı, doğru bir tez yazımı için önemlidir.

Tez içeriği belirlendiğinde, tablolar, şekiller, görseller gibi materyaller de tezin başarısı için önemli bir role sahiptir. Bu materyaller, tezin açıklanmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırır. Ayrıca tez yazımında kullanılacak tablolar ve şekiller, ilgili kaynaklardan doğru bir şekilde alınmalıdır.

Tez yapısı, belirli bir formata uygun şekilde düzenlenmelidir. Tezin giriş kısmında konu, amaç ve hipotezler belirtilmelidir. Ana bölümlerde, tezin detayları, tartışmaları ve sonuçları yer alır. Sonuç bölümü, yukarıda belirtilen hipotezlerin doğrulanma durumuna göre sonuçların ele alındığı yerdir.

Tez yazımı sırasında ilerlemek için bir plan oluşturmak, tezin içeriği ve yapısına uygunluk açısından oldukça önemlidir. Ayrıca kaynaklardan yararlanırken, bu kaynaklardaki bilgilerin güncelliğine ve doğruluğuna da dikkat edilmelidir.

Tez Başlığı ve Özeti

Tez başlığı ve özeti, tezin ana fikrini ve içeriğini yansıtmalıdır. Başlığın etkili ve özgün olması, okuyucunun ilgisini çekmek için önemlidir. Başlık, tezin ana konusunu kısa ve net bir şekilde açıklamalıdır.

Tez özeti, tezin genel amaçlarını, konusunu, yöntemini ve sonuçlarını kapsayan kısa bir bölümdür. Özette, tezin ana hatları ve bulguları özetlenir. Okuyucunun tezin konusunu ve amacını hızlı bir şekilde anlamasına yardımcı olması gerekmektedir.

Başlık ve özet, tezin önemli bir özelliğidir ve okuyucunun tezin içeriği hakkında fikir sahibi olmasına yardımcı olur. Etkili tez başlığı ve özeti oluşturmak için, ana fikri vurgulayarak kısa ve net ifadeler kullanılmalıdır.

Ayrıca, tezin ana fikri, ilgili anahtar kelimeler ve terimlerin kullanımıyla desteklenmelidir. Bu sayede, okuyucunun tezin içeriği hakkında daha iyi bir fikir edinmesi sağlanır.

Tez başlığı ve özetinin yanı sıra, tablolar ve listeler gibi görsel materyaller de kullanılabilir. Bu materyaller, okuyucunun tezin konusunu daha kolay ve net bir şekilde anlamasına yardımcı olur.

Tüm bu unsurlar, etkili bir tez başlığı ve özeti oluşturmak için önemlidir. Kısa ve net bir ifade kullanarak, ana konuyu öne çıkararak ve okuyucunun dikkatini çekerek özgün bir başlık ve özet oluşturulabilir.

Tez Girişi ve Sonucu

Tezin girişi ve sonucu oldukça önemlidir çünkü tezin ana fikrini ve hedefini belirleyen kısımlardır. Tezin özeti, tezin içeriğine yönelik bir yol haritasıdır. Bu nedenle, tez yazarken başlıkların ve anahtar kelimelerin kullanılması son derece önemlidir.

Tezin girişinde, tezin amacı ve kapsamı belirlenerek giriş yapılmalıdır. Giriş bölümü ayrıca, tezin önemi ve konu hakkında literatürde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verebilir. Tezin sonucunda ise, tezin ana fikri ve hedefi yeniden vurgulanır. Ayrıca, tezin sonucu tezin özetiyle birlikte okuyucuya tezin sonuçları hakkında kısa bir bilgi sunar.

Bununla birlikte, tezin girişi ve sonucu sadece tezin ana fikrini ve hedefini belirlemekle kalmaz, aynı zamanda tezin akışını ve düzenini de belirleyebilir. Bu nedenle, tezin girişi ve sonucunun okuyucuyu tez konusuna bağlama ve tez sonucunu açıklama açısından önemli olduğu unutulmamalıdır.

Kaynakların Doğru Kullanımı

Kaynakların doğru bir şekilde kullanılması tez yazımında oldukça önemlidir. Kaynak kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Kaynaklardan faydalanırken güncellik, doğruluk ve kaynak yazarının uzmanlık alanına dikkat edilmelidir.

Ayrıca, kaynakların doğru bir şekilde referanslandırılması da oldukça önemlidir. Bu nedenle tez yazımında APA, MLA gibi yaygın olarak kullanılan kaynak atıfı yöntemleri kullanılmalıdır. Bu yöntemler, kaynakların hangi bölümlerinde hangi bilgilerin kullanıldığını belirten kısa notlar şeklinde olabilir.

Bunun yanı sıra, tez yazımında kaynak kullanımı için dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, ek kaynakların araştırılmasıdır. Tek bir kaynağa dayalı tezler, sınırlı bir bakış açısı sunar. Bu nedenle, farklı kaynaklar araştırılıp değerlendirilmeli ve farklı görüşlere yer verilmelidir.

Ayrıca, kaynakların güncel olmasına dikkat edilmelidir. Özellikle son zamanlardaki gelişmeleri içeren kaynaklar tercih edilmeli ve eski kaynaklardan alıntı yapılırken, daha yeni bir kaynaktan da doğrulama yapılmalıdır.

Kaynakların doğru kullanımı, tezin kalitesini artıracak ve okuyuculara daha güvenilir bir bilgi sunacaktır.

Doğru Kaynak Seçimi

Kaynak seçimi, tez yazımının en önemli adımlarından biridir. Doğru kaynak seçimi, tezin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamada büyük önem taşır. Kaynak seçiminde, kaynakların güncel olması, doğruluğunun kontrol edilmesi ve kaynak yazarının uzmanlık alanına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Öncelikle, kaynakların güncel olması son derece önemlidir. Kaynaklar güncelliğini yitirdiğinde tezin güvenirliğini de kaybetmesi kaçınılmaz olur. Bu nedenle, en geç son 5 yıl içinde yayınlanmış kaynaklar tercih edilmelidir.

Ayrıca, kaynakların doğruluğu kontrol edilmelidir. Kaynaklarda yer alan bilgilerin niteliği, kaynağı ve doğruluğu kontrol edilmeli ve tez içerisinde yer aldığında kaynakça kısmında belirtilmelidir.

Bunun yanı sıra, kaynak yazarının uzmanlık alanına dikkat edilmelidir. Eğer tez konusu bilim dünyasının bir uzmanlık alanına giriyorsa, kaynağın yazarının da o alanda uzman olması gerekmektedir. Bu sayede, kaynakların doğruluğu ve güvenirliği de artacaktır.

Kaynak seçimi sürecinde kullanılabilecek bazı kaynaklar şunlardır:

 • Kütüphane kaynakları
 • Akademik veritabanları
 • Dijital kaynaklar

Yukarıdaki kaynaklardan faydalanarak uygun kaynaklar seçebilirsiniz. Ancak, kaynak seçimi yapılmadan önce tez konusunun tam olarak belirlenmesi ve araştırmanın genişletilmesi gerekmektedir.

Doğru Kaynak Atıfı Yöntemi

Tez yazımında kaynaklardan yararlanmak kaçınılmaz bir durumdur. Ancak, bu kaynaklardan alıntı yaparken doğru kaynak atıfı yapmak genellikle göz ardı edilen bir konudur. Kaynak atıfı yapılırken APA, MLA gibi yaygın kullanılan kaynak atıfı yöntemleri kullanılmalıdır. Bu yöntemler, kaynak atıflarının standart, doğru ve tutarlı bir şekilde yapılmasını sağlar. Kaynak atıflarının doğru bir biçimde yapılması, tez yazımında yapılan alıntıların kaynakların doğruluğuna referans vermesini sağlar ve akademik dürüstlüğü korur.

Bir kaynaktan alıntı yapıldığında, kaynağın yazarının adı, yayın tarihi, kaynak adı ve bir URL gibi bilgilerinin yer alması gerekir. Kaynak atıfı yaparken, kaynağı doğru biçimde tanımlamak için her kaynağın kendine özgü bir atıf biçimi vardır. Örneğin, APA atıf biçimi, kaynakları metin içinde belirli bir düzenlemeyle atıf yapmanın yanı sıra kaynakların doğru bir şekilde listelenmesini sağlar.

Ayrıca, kaynak atıfı yaparken kullanılan diğer bir yöntem olan MLA, özellikle beş ve daha az yazarın olduğu çalışmalarda kullanışlıdır. Bu yöntem, kaynakların doğru biçimde tanımlanması için özellikle önemlidir. Kaynak atıfı yaparken doğru yöntemi seçmek, kaynaklardan doğru bir şekilde yararlanmanın temel bir parçasıdır ve akademik çalışmaların kalitesini artırır.

Tez Danışmanıyla İletişim ve İşbirliği

Tez yazma sürecinde danışmanın rolü oldukça önemlidir. Danışman, tezinizi yönlendirmek, desteklemek ve kontrol etmekle sorumlu olan kişidir. Bu nedenle, tez danışmanıyla etkin bir iletişim ve işbirliği yapmak, başarılı bir tez yazma süreci için son derece önemlidir.

Danışman seçimi yapılırken, uzmanlık alanı, tecrübesi, bilgisi ve işbirliği yapma kabiliyeti dikkate alınmalıdır. Tez yazma sürecinde danışmanın önerileri ve desteği, tezinizi daha da ileriye taşıyacaktır.

İletişim, danışmanla sık sık konuşarak, sürecin nasıl gittiği hakkında bilgi alarak ve danışmanın önerilerine açık olmakla sağlanır. Sorularınızın yanıtlanması, fikirlerinizin dinlenmesi ve danışmanınızla açık bir diyalog kurmanız, etkin bir işbirliği yapmanızı sağlayacaktır.

Tez danışmanıyla işbirliği yapmak, tezinizi kontrol etmek, önerileri değerlendirmek ve süreci daha verimli hale getirmek için son derece faydalıdır. İşbirliği yaparken, danışmanınızın önerilerini açık fikirli bir şekilde değerlendirmeniz, süreci kolaylaştıracaktır.

Etkili bir tez yazma süreci için, tez danışmanıyla iyi bir iletişim kurmak, işbirliği yapmak ve danışmanın önerilerini açık fikirli bir şekilde değerlendirmek gereklidir. Bu şekilde, tezinizin kalitesini artırabilir ve başarıya ulaşabilirsiniz.

Tez Danışmanı Seçimi

Tez yazım sürecinde en önemli kişilerden biri tez danışmanıdır. Bu nedenle tez danışmanı seçimi son derece önemlidir. Tez danışmanı seçilirken öncelikle uzmanlık alanı göz önünde bulundurulmalıdır. Tez konusuyla ilgili uzmanlık alanı olan bir danışmanın desteği, tez yazım sürecinde hem rehberlik hem de fikir danışmanlığı açısından son derece faydalı olacaktır.

Bunun yanı sıra, tez danışmanının tecrübesi de göz önünde bulundurulması gereken diğer önemli bir faktördür. Daha önce birçok tez çalışmasında yer almış olan bir danışman, tez yazım sürecinde öğrencinin karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri sunabilir ve tezin daha kaliteli olmasını sağlayabilir.

Bunun yanı sıra, tez danışmanının bilgisi ve akademik kariyeri de dikkate alınması gereken faktörler arasındadır. Akademik kariyerinde ilerlemiş bir tez danışmanı, öğrencinin tez yazım sürecinde daha nitelikli bir çalışma ortaya koymasına yardımcı olabilir.

Tez danışmanı seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli faktörlerden biri de işbirliği yapma kabiliyeti ve iletişim becerileridir. Tez danışmanı ile etkili bir iletişim kurabilmek, öğrencinin tez yazım sürecinde daha başarılı olmasını sağlayabilir. Aynı zamanda, tez danışmanıyla etkin bir işbirliği yaparak, tez çalışması daha verimli hale getirilebilir.

Tez Danışmanıyla Etkili İletişim

Tez danışmanıyla etkili bir iletişim kurmak, tez yazım sürecinin başarısı için son derece önemlidir. Tez danışmanınızla nasıl etkili bir iletişim kuracağınıza dair bazı ipuçları aşağıda verilmiştir:

 • Aktif dinleme: Tez danışmanınızın görüşlerine açık olun ve onların sorularına cevap verin. Onların endişelerini ve beklentilerini dinleyin ve onları dikkate alın.
 • Açık ve net bir iletişime sahip olun: Tez yazım süreci boyunca danışmanınızla sık sık iletişim halinde olmanız gerektiği anlamına gelir. Net bir şekilde ifade edin ve ne anlama geldiğini açıklayın.
 • Eleştirilere açık olun: Tezinizi eleştirel bir bakış açısıyla incelemelerine izin verin ve onların önerilerine açık olun.
 • Sorular sormaktan çekinmeyin: Tez yazma sürecinde, tez danışmanının yönlendirmesi ve öngörüleri hakkında herhangi bir sorunuz olduğunda, çekinmeden sormaktan çekinmeyin.
 • Sürekli bir iletişimde kalın: Danışmanınızla düzenli olarak iletişim halinde olmanız önemlidir. Belirli bir zamanda toplantılar ve görüşmeler planlamak için çalışın.

Tez danışmanınızla etkili bir iletişim kurduğunuzda, tez yazım süreci daha verimli ve başarılı olur. Bu nedenle, doğru yaklaşımları benimseyerek tez danışmanınızla iletişim halinde olmanız önemlidir.

Tez Danışmanıyla İşbirliği Yapmak

Tez danışmanı, tez yazımında en önemli yardımcınızdır. Onun tecrübesi ve bilgisi, sizin çalışmanızı tamamlama sürecinde sizi aydınlatıcı fikirlere ve önemli önerilere yönlendirebilir. Öncelikle, tez danışmanınızla işbirliği yapmanın önemini ve değerini anlamanız gerekir.

Bu nedenle, tez danışmanınızla düzenli bir şekilde toplantılar yapmanız önemlidir. Toplantılar sayesinde, tezinizdeki ilerlemeleri ve sorunları tartışabilirsiniz. Ayrıca tez danışmanınızın eleştirilerine açık olmalısınız ve önerilerini dikkate almalısınız.

Bir diğer önemli nokta, tez danışmanınızın size verdiği ödevleri ve tavsiyeleri tam zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmenizdir. Böylece, tez yazım sürecinde ilerleme kaydedebilirsiniz.

Ayrıca, tez danışmanınızla işbirliği yaparken açık ve net bir iletişim kurmanız gerekir. Gerekli durumlarda, tez danışmanınıza belirsizlikleri veya sorularınızı sormalısınız. Bu, tezinizin kalitesini arttırmak için son derece yararlı olacaktır.

Tez danışmanınızla işbirliği ayrıca tezinizin daha tutarlı bir şekilde yazılmasına yardımcı olabilir. Danışmanınızla belirlediğiniz stratejilere bağlı kalarak, belirli bir yöntem izleyebilirsiniz.

Son olarak, tez yazım sürecinde insanların desteğine ve yardımına ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu nedenle, bir danışmanla çalışmak, kafa karışıklığı veya bilişsel bloklar gibi baskı altında hissettiğinizde size yardımcı olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir