Tez Yazarken Nelere Önem Verilmeli?

Tez yazmak akademik dünya için oldukça önemlidir. Tez, öğrencilerin araştırma, analiz, sentez gibi yeteneklerini geliştirmeleri açısından büyük önem taşır. Ancak, bir tez yazmanın kolay olmadığı herkes tarafından bilinir. Bu nedenle, tez yazarken bazı püf noktalarına dikkat etmek oldukça önemlidir.

Bir tez yazarken, öncelikle konu seçimi yapmak önemlidir. Konu seçimi yapılırken, öğrencilerin ilgi alanlarına uygun bir konu belirlemesi ve akademik olarak doğru bir konuyu ele almaları gerekir. Bir konu belirlendikten sonra, uygun kaynak taraması yapılmalıdır. Kaynak taraması yapılırken, doğru kaynak seçimine de dikkat edilmelidir.

Tezin yazılma sürecinde, doğru format kullanmak da oldukça önemlidir. Bu nedenle, genellikle üniversiteler tarafından öğrencilere tez şablonları sunulur. Bu şablonlar kullanılarak tez yazılırken, dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Ayrıca, tez yazımında yapılan hatalar da öğrenciler tarafından bilinmelidir.

Tez yazımının bir diğer önemli noktası da zamanlama ve takip sürecidir. Tez yazım süreci, aşamalar halinde ilerlemelidir. Bu aşamalar arasında, konu seçimi, kaynak taraması, veri toplama, analiz ve sentez gibi aşamalar bulunmaktadır. Tezin son kontrolü de yapılmalıdır. Bu kontrol, tezin bütünlüğünü ve uygunluğunu tekrar gözden geçirerek, olası hataların önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Bunların yanı sıra, bir tez yazarken dikkat edilmesi gereken diğer noktalar da bulunmaktadır. Öğrencilerin, tezin dilbilgisi ve imla kurallarına uygun yazılması, kaynakların doğru şekilde belirtilmesi, tezin tutarlı bir şekilde ilerlemesi gibi faktörlere de dikkat etmesi gerekmektedir.

Bu nedenlerden dolayı, bir tez yazarken özenli ve titiz bir çalışma göstermek oldukça önemlidir. Bu çalışma, hem öğrencilere kişisel olarak birçok fayda sağlayacak hem de akademik yaşamlarında önemli bir rol oynayacaktır.

İçindekiler

Tez Konusu Seçimi

Tez yazımı yapmak, akademik hayatta önemli bir yere sahip olsa da konu seçimi zorlu bir süreçtir. Tez yazarken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, seçilen konunun hem kişisel ilgi alanına hem de bilimsel açıdan önemli ve yenilikçi olmasına dikkat edilmesidir. Bu nedenle ilk olarak iyi düşünülerek birkaç konu belirlenmeli ve bu konular üzerinde detaylı bir araştırma yapılmalıdır.

Konu belirlerken, o konuda daha önce yapılmış araştırmaların sayısı ve bu konunun uluslararası arenada ne kadar ilgi gördüğü de dikkate alınmalıdır. Ayrıca konunun mümkünse somut bir sonuca ulaşmasına da dikkat edilmelidir.

Seçilecek konuyla ilgili bir diğer husus ise bu konunun ne kadar özgün olduğudur. Daha önce çalışılan konulardan farklı bir bakış açısı getirerek, yeni bir alana yönelmek ve özgün veriler sunmak tezin akademik değerini arttıracaktır.

Tez konusu seçimi yaparken, özellikle belirli bir alana yoğunlaşmak faydalı olabilir. Böylece sınırlı bir alanda uzmanlaşarak, literatürdeki diğer çalışmalarla karşılaştırmalı bir analiz yapmak daha kolay olabilir. Bunun yanında tez konusunun geleceği ve iş hayatındaki faydası da dikkate alınmalıdır.

Tez konusu belirlerken yapılan hataların önüne geçmek için özenli ve disiplinli bir çalışma yürütmek gerekmektedir. Bu sayede tez yazımındaki ilk adım olan konu seçimi daha ileri aşamalarda karşınıza çıkabilecek diğer problemlerin önüne geçilmesinde önemli rol oynayacaktır.

Kaynak Taraması

Tez yazarken en önemli adımlardan biri de doğru kaynakları kullanmaktır. Bunun için öncelikle kaynak taraması yapmanız gerekiyor. Kaynak taramasının doğru yapılması, tezin kalitesini ve hassasiyetini belirlemektedir. Bu nedenle kaynak taraması sürecinin doğru bir şekilde tamamlanması son derece önemlidir.

Kaynak taraması yaparken öncelikle konuyla ilgili hangi kaynaklardan faydalanabileceğinizi belirlemelisiniz. Konunuzu belirledikten sonra akademik makaleler, kitaplar, dergiler ve internet kaynakları gibi farklı alanlarda araştırmalar yaparak farklı kaynakları bir araya getirebilirsiniz.

Kaynak taraması yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli nokta ise doğru kaynak seçimidir. Doğru kaynakları seçmek için öncelikle güvenirlikleri ve diğer kaynaklarda kullanım sıklığına bakmalısınız. Buna ek olarak yazarın akademik geçmişi, referansları ve yayın tarihi gibi faktörleri de göz önünde bulundurmalısınız.

Kaynak taraması sürecinde yapılan hataların önlenmesi için kaynakların düzenli takibi de büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle kaynakları kullanmadan önce not alarak, kaynakları sistematik bir şekilde takip etmeli ve kaynakların doğruluğunu kontrol etmelisiniz.

Kaynak taraması yaparken doğru bir şekilde kaynakları bulabilmek için kütüphaneleri, internet arama motorlarını ve çeşitli veri tabanlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca kaynaklarınızı bir tablo halinde listelemenizde yarar vardır. Bu sayede kaynaklarınızı takip etmeyi kolaylaştırabilirsiniz.

Doğru Kaynak Seçimi

Tez yazarken doğru kaynak seçimi oldukça önemlidir. İyi bir kaynak seçimi, tezinizin kalitesini arttırabilir. Bu nedenle, doğru kaynak seçimi yaparken birkaç hususa dikkat etmek gerekmektedir.

 • Bilimsel dergiler ve makaleler, tez yazarken tercih edilmesi gereken önemli kaynaklardandır.
 • Kaynakların güncelliği, özellikle sosyal bilimler konusunda oldukça önemlidir. En son bilimsel araştırmaları içeren kaynaklar tercih edilmelidir.
 • Farklı görüşlerin yer aldığı kaynaklar, teziniz için zenginlik katabilir. Bu nedenle çeşitli kaynakları kullanarak farklı bakış açılarına yer verilmelidir.

Doğru kaynak seçimi yapmak için, kaynakların yayınlandığı yerleri, yazarların akademik geçmişlerini ve kaynakların değerlendirmelerini dikkate almak gerekmektedir. Bu şekilde, güvenilir ve kaliteli kaynaklara erişim sağlanabilir.

Doğru kaynak seçimi yapmak, tezinizin güvenilirliği ve akademik açıdan değeri açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, kaynak seçimi konusunda ihmale gelmeyecek kadar titiz olunmalıdır.

Kaynakların Düzenli Takibi

Kaynakların düzenli takibi, tez yazım sürecinin en önemli aşamalarından biridir. Seçilen kaynakların okunması sırasında not alınması ve kaynakların kaydedilmesi gereklidir. Kaynakların kaydedilmesi, ileride kaynaklara ulaşmak için son derece önemlidir.

Kaynak takibinde kullanılabilecek farklı yöntemler vardır. Örneğin, Excel veya Google Sheets gibi bir elektronik tablo kullanarak kaynakların bir listesini oluşturabilirsiniz. Kaynakların isimleri, yazarları, tarihleri ve kaynaklara ulaşmak için kullanılan URL’leri gibi bilgilerin listelenmesi, kaynakların takibini daha da kolaylaştırır. Ayrıca, kaynakların okunma durumlarını işaretlemek de faydalıdır.

Kaynak takibinde dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta, kaynakların güncelliğinin takip edilmesidir. Kaynakların tarihleri, özellikle de internet kaynaklarında, son derece önemlidir. Takibi kolaylaştırmak için kaynakların tarihlerinin ve yenilenme durumlarının kaydedilmesi gerekmektedir.

Kaynakların düzenli takibi, teziniz için güçlü ve daha eksiksiz bir altyapı oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca, kaynakların takibi, kaynakların kendi içindeki ilişkileri anlamlandırmanıza ve teziniz için daha iyi bir fikir oluşturmanıza da yardımcı olur.

Sonuç olarak, kaynakların düzenli takibi tez yazım sürecinde önemli bir yer tutmaktadır. Kaynakların takibi, teziniz için daha güçlü bir altyapı sağlamak ve daha iyi bir fikir oluşturmak için gereklidir. Elektronik tablolar kullanarak kaynak takibinin daha kolay hale getirilmesi önerilir.

Tez Yazım Biçimi

Tez yazım biçimi, tez yazarken kullanılacak format ve yazım kurallarının uyulması gereken noktaları içermektedir. Bu noktalara dikkat edilmediği takdirde teziniz eksik ve anlaşılmaz olabilir. Genel olarak, teziniz aşağıdaki bölümleri içermelidir:

 • Giriş
 • Tez metodu ve literatür taraması
 • Bulgu ve sonuçlar
 • Kaynakça

Giriş bölümünüzde, konunun önemini ve tezinizin amaçlarını belirtmelisiniz. Tez yazarken kullanmanız gereken en önemli yazım kurallarından biri de kaynakça düzenidir. Kaynaklarınızı yazarken MLA veya APA formatına uygun olması gerektiğini unutmamalısınız.

Tezinizde kullanacağınız tablo ve şekil gibi grafiklerin de belirli bir standartta olması gerekmektedir. Bu nedenle, hangi yazılım programını kullanacağınıza ve hangi boyutta hazırlayacağınıza dikkat etmelisiniz.

Ayrıca, tezinizde yer alan herhangi bir yabancı kelime, terim veya kısaltmaları tanımlayarak okuyucunun anlaması kolay hale getirebilirsiniz.

Tez yazım biçimi, genel olarak bilimsel bir yazı formatını takip eder. Bu nedenle, cümlelerin kısa ve öz olması, aktif fiil kullanımı, doğru gramer yapısı gibi konulara dikkat edilmelidir.

Ayrıca, tezinizde yer alan alıntılar ve metinlerin telif haklarına uygunluğunu da göz önünde bulundurmalısınız. Alıntılarınız uzun ya da sıklıksız bir şekilde kullanılıyorsa, mutlaka kaynak belirtmelisiniz.

Tez Şablonu Kullanımı

Tez yazımı, oldukça önemli bir süreçtir ve bu süreçte işlerin daha kolay bir şekilde yürütülebilmesi için kullanılabilecek tez şablonları mevcuttur. Bu şablonlar, tez yazımını daha düzenli hale getirmekte, yazım sırasında ortaya çıkan karışıklıkları minimize etmektedir. Tez şablonlarının kullanımı, öncelikle tezin başlık sayfasından, gösterim biçimine kadar pek çok noktada standart bir hale getirilmesine yardımcı olur.

Tez şablonu kullanmanın avantajları arasında, yazım sürecindeki disiplin ve düzenin sağlanması, yazımın daha hızlı tamamlanması ve hata payının azaltılması yer almaktadır. Özellikle, tezin tümüyle elle yazılması yerine, şablon kullanarak yazılması durumunda, belge içindeki tüm elementlerin, örneğin başlıklar, alt başlıklar, sayılar, paragraflar ve görsellerin daha kolay bir şekilde sıralanması sağlanmaktadır.

Birçok üniversite, birkaç farklı tez şablonu seçeneği sunar ve öğrencilerin kendi tercihlerine göre birini seçmesine olanak tanır. Bu şablonlar, genellikle Word belgesi biçiminde sağlanmaktadır ve tez yazımı sırasında kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Tez şablonları ayrıca, belge düzenleme konusunda deneyimsiz olanlar veya tez yazımı konusunda özellikle stresli olanlar için de yararlıdır. Başlık sayfasından, içindekiler bölümüne ve metin düzenine kadar tüm unsurları otomatik olarak görüntüleyerek, bu şablonlar yazım sürecini hızlandırır ve düzenli hale getirir.

Sonuç olarak, tez şablonlarının kullanımı, disiplinli, düzenli ve hızlı bir tez yazımı süreci için oldukça önemlidir. Bu şablonlar, tez yazımında karşılaşılan sıkıntıları azaltır ve tez yazım işlemini daha kolay hale getirir.

Tez Yazımında Yapılan Hatalar

Tez yazımı sürecinde yapılan hatalar, tezin kalitesini ve kabul edilme şansını önemli şekilde etkiler. Yaygın hataların başında ise kaynak belirtilmemesi veya yanlış belirtilmesi gelmektedir. Bu hata, intihal ve yanıltıcı bilgi kullanımına yol açar. Doğru kaynak belirlemek, kullanmak ve kaynakların düzenli takip edilmesi bu hataların önlenebilmesi için oldukça önemlidir.

Bir diğer yaygın hata ise yazım kurallarına uyulmamasıdır. Yazım hataları, anlatım bozukluğu ve okunaksız bir tez ortaya çıkmasına neden olur. Bu nedenle, özenli bir dil ve yazım kurallarına uygun bir tez yazmak oldukça önemlidir.

Tezin ana fikrinin belirtilmemesi veya belirsiz olması, tezin anlaşılamamasına ve yanlış yorumlanmasına yol açabilir. Bu nedenle, tezin ana fikrinin net ve açık bir şekilde belirtilmesi gereklidir.

Bir diğer hata ise tez yazım sürecinin planlanmaması ve takip edilmemesidir. Tezin yazım aşamalarının ve son kontrolünün zamanında yapılması ve takip edilmesi, hataların önlenebilmesi ve tezin kalitesinin artırılması için kritiktir.

Son olarak, tezin yeterince araştırılmaması da bir hata olarak kabul edilmektedir. Bu durum, tezin eksik olmasına ve kabul edilme şansının düşük olmasına yol açar. Dolayısıyla, yapılan araştırmanın yeterli ve doğru bir şekilde yapılmış olması gerekmektedir.

Tüm bu hatalar önlenebilir bir şekilde planlama, kaynak takibi, yazım kurallarına uygunluk, ana fikir netliği ve yeterli araştırmanın yapılması ile ortadan kaldırılabilir. Bu nedenle, tez yazımında bu hatalara dikkat etmek ve özenle çalışmak oldukça önemlidir.

Tez Yazım Süreci

Tez yazım süreci, tez hazırlama işleminin en önemli adımlarından biridir. Bu süreçte zamanlama, planlama ve takip gibi faktörlere önem vermek son derece önemlidir. Tezinizin başarılı bir şekilde hazırlanması için öncelikle bu sürece dikkat etmeniz gerekiyor.

Tez yazım sürecinin en önemli adımlarından biri, zamanlama planlamasıdır. Tezinizin başlangıç, orta ve bitiş tarihlerini belirlemeniz, işinize yarayacak ve size yol gösterecektir. Planlama yaparken, kendinize makul bir süre belirleyin ve aldığınız her adımı takviminize not edin.

 • Başlangıç tarihi
 • Tez yazım aşamaları
 • Referanslar için gereken araştırma ve inceleme
 • İçerik yazımı
 • Düzenleme ve son kontrol
 • Bitiş tarihi

Takviminizde, hedef koyduğunuz her adım için bir takvim belirleyin. Hangi bölümü ne zaman tamamlamanız gerektiğini belirleyin ve her adımın takibini yapın. Böylece sürece hakim olacak ve işlerinizin daha verimli şekilde ilerlemesini sağlayacaksınız.

Bir diğer önemli adım da tez yazımının planlamasıdır. Tezinizin konusunu belirlemek ve kendinize net bir şekilde hedef koymak, tez yazım sürecinin başarıyla tamamlanması için önemlidir. Bu nedenle, teziniz için doğru bir konu seçimi yapmak için vakit ayırmalısınız. Konunuz üzerinde düşünün ve belirli bir araştırma yaparak, doğru bir karar verebilirsiniz. Konunuzu belirledikten sonra, teziniz için bir taslak hazırlayın. Bu taslak, yazım sürecinde size rehberlik edecektir.

Son olarak, tez yazım sürecinde takip faktörü de oldukça önemlidir. Teziniz üzerinde çalışırken, ilerlemelerinizi takip edin ve hedeflerinize ulaşmada nasıl bir yol izlediğinizi not edin. Bu takip, ilerlemelerinizi görmenizi ve sürecin planını düzenlemenizi sağlayacak.

Tez Yazım Aşamaları

Tez yazım aşamaları oldukça önemlidir ve bu aşamalar doğru bir şekilde takip edilmediği sürece kaliteli bir tez oluşması mümkün değildir. Bu nedenle, tez yazımının ilk aşaması olan konu seçimi ile başlanmalıdır. Konu belirlenirken tezin hangi alanda ve hangi başlık altında yazılacağı titizlikle seçilmelidir.

Sonrasında, bir kaynak taraması yapılmalıdır. Bu aşamada, doğru kaynakların belirlenmesi için çok sayıda kaynak taranmalı ve en uygun olanları seçilmelidir. Kaynakların bulunmasından sonra ise uygun bir tez şablonu seçilerek yazımına başlanmalıdır.

Tez yazımının ilk aşaması, genellikle tanıtım bölümüdür. Bu bölümde, tezin neden önemli olduğuna ve ne gibi sorulara cevap vereceğine yer verilmelidir. Tezin devamındaki bölümlerde ise konunun işlendiği kısımlar yer almalıdır.

Bu aşamaların yanı sıra, tez yazımında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu da doğru kaynakların kullanılmasıdır. Kaynakların doğru bir şekilde incelenmesi ve yararlı olanlarının seçilmesi gerekmektedir.

Tez yazımı aşamasında son olarak, tezin son kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Bu kontroller sayesinde yazım hataları düzeltilebilir ve tez kalitesi artırılabilir. Son kontrollere özen gösterilmediği takdirde tezin hatalı olması gibi bir durum söz konusu olabilir.

 • Tez yazımındaki aşamaların takibi ve doğru bir şekilde uygulanması, kaliteli bir tez oluşturmak adına oldukça önemlidir.
 • Ayrıca, doğru kaynakların kullanılması ve son kontrollerin yapılması, tezin konusu ile ilgili daha geniş bir bakış açısı kazanılmasına yardımcı olacaktır.

Son Kontrolün Önemi

Tezin son kontrolü, herhangi bir yazılı eserin son halini kontrol etmek kadar önemlidir. Bu aşamada, tezinizdeki yazım hataları, imla hataları ve diğer şekil hataları kontrol edilmelidir. Tezinizi tekrar gözden geçirerek olası hataları belirlemek son derece önemlidir. Tezinizi dikkate değer hale getiren son dokunuşu yapmak, teziniz için hakkı teslim edebilirsiniz.

Bu aşama aynı zamanda tezinizi belirli bir zaman çizelgesine göre hazırlama sürecinde de son derece önemlidir. Tezinizi zamanında teslim etmek için, son kontrol işlemi planlamanıza dahil edilmelidir. Son kontrole zaman ayırmadan teslim edilen bir tez, daha önce yapılan hatalar ve yazım hatalarından dolayı önemli puan kayıplarına neden olabilir.

Bununla birlikte, son kontrolün tezinizi mükemmel hale getireceği anlamına gelmez. Öğrenciler genellikle son kontrolün sadece yazım hatalarını tespit etmekle kalmadığını, tezinizin akıcılığı, içerik uyumu, kaynak kullanımı ve kapsamı hakkında fikir de verdiğini fark ederler. Bu yüzden son kontrolden önce, tezinizi bir arkadaşınız, aileniz veya danışmanınızın gözden geçirmesini isteyebilirsiniz.

Ayrıca, tezinizi son kez kontrol etmekten kaçının, sadece ‘iyi’ bir tez yazmakla yetinmeyin. Herhangi bir yaratıcı işin son aşamasında, her zaman bir şeyler eklemek, değiştirmek veya silmek için zaman ayırmak önemlidir. Bununla birlikte, zaman kısıtlamalarından dolayı bunu yapamazsak, en azından bir kez daha kontrol etmek, bazı hataları yakalamak ve birkaç düzenlemede bulunmak için son derece yararlı olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir