Tez Yazdırma Süreci Her Aşamasıyla Ele Alınıyor

Akademik tez yazma süreci oldukça önemli ve titizlikle ele alınması gereken bir süreçtir. Bu süreç, tezin konusunun belirlenmesi ile başlar, kaynak tarama, literatür incelemesi, kuramsal çerçeve ve araştırma tasarımı, veri toplama ve analiz, sonuçların tartışılması ve raporlama gibi adımları içerir.

Tezin konusunun belirlenmesi, tez yazma sürecindeki ilk aşamadır. Konunun doğru bir şekilde belirlenmesi, tezin başarıya ulaşması için oldukça önemlidir. Kaynak tarama, literatür incelemesi ve sistematik literatür incelemesi gibi adımlarla konu hakkında mevcut bilgiler derlenir.

Kuramsal çerçeve ve araştırma tasarımı hazırlanması aşamasında, tezin yöntemi, araştırma soruları, hipotezler ve örneklem seçimi gibi konular ele alınır. Veri toplama ve analiz aşamasında, nitel ve nicel veri toplama yöntemleri kullanılabilir.

Veri analizi yapılırken ise, SPSS gibi programlar kullanılabilir. Sonuçların tartışılması ve raporlama aşamasında, tezin sonuçları yorumlanır ve raporlanır. Bu aşamaların dikkatli bir şekilde ele alınması, tezin başarısı için oldukça önemlidir.

Ayrıca, tez yazma sürecinde kaynak yönetimi de oldukça önemlidir. Bu yönetim, tezin doğru bir şekilde hazırlanması için oldukça önemlidir. Doğru kaynak yönetimi için, Mendeley, Zotero gibi programlar kullanılabilir.

Tez yazma süreci oldukça uzun ve meşakkatli bir süreçtir. Ancak, bu süreç doğru bir şekilde ele alındığında sonuçları oldukça başarılı olacaktır. Her adımın titizlikle ele alınıp, hedefe doğru ilerlenildiğinde, yapılan çalışmaların sonucunda başarılı bir tez ortaya çıkacaktır.

İçindekiler

Tezin Konusu ve Konunun Belirlenmesi

Tez yazma sürecinin en önemli adımlarından ilki, konunun belirlenmesidir. Tez yazarken öncelikle ilgi duyulan bir konu seçilmelidir. Konu belirlerken, literatürdeki boşluklara dikkat edilmeli ve daha önce tartışılmayan bir konu seçilmeye özen gösterilmelidir.

Tezin konusu önemli bir hazırlık aşamasıdır ve bu nedenle dikkatle düşünülmelidir. Konu belirlerken, şu sorulara cevap aranmalıdır:

 • Konu ile ilgili ne kadar bilgi sahibiyim?
 • Konu daha önce hangi kaynaklarda tartışılmış?
 • Konu literatürdeki diğer konularla nasıl bir ilişki içinde?
 • Konu geniş bir söylem mi yoksa detaylı bir alan mı?
 • Konu üzerine analitik bir inceleme yapmak mümkün mü?

Diğer yandan, tez konusu belirlendikten sonra tez önerisi hazırlanmalıdır. Tez önerisi, seçilen konu hakkında genel bir bilgi verir ve bu konuya dair bilinmeyenleri vurgular. Tez yazma sürecinin temeli olan konu belirleme adımı, diğer adımlar için de bir temel görevi görür.

Kaynak Tarama ve Literatür İncelemesi

Tez yazma sürecinin ikinci adımı kaynak tarama ve literatür incelemesi olarak belirlenir. Bu aşamada, tez konusuyla ilgili geniş bir kaynak havuzu oluşturmak oldukça önemlidir.

İlk olarak, tezin konusu ile ilgili sınırlı bilgiye sahip olabilirsiniz. Bu nedenle, ilk adım olarak konunun belirlenmesini öneriyoruz. Konu belirlendikten sonra, konuyla ilgili yazılmış makaleler, tezler, kitaplar, dergi makaleleri, raporlar gibi kaynakları araştırmak gerekiyor.

Araştırmada kullanmanız gereken kaynaklar, tezin konusuna uygun olmalıdır. Bu sayede, kaynakların arasından araştırmanızı kolaylaştıracak verimli kaynakları seçebilirsiniz.

Literatür taraması yaparken, doğru araçları kullanmak oldukça önemlidir. Kaynak tarama işlemini kolaylaştırmak için, belirli kriterlere uygun şekilde tasarlanmış literatür tarama araçları kullanabilirsiniz.

Kaynakların toplanması işlemi tamamlandıktan sonra, araştırmanın objektif ve sistematik bir çerçevede yapılabilmesi için kaynakların incelenmesi gerekiyor. Bu nedenle, sistematik literatür incelemesi yapmak oldukça önemlidir.

Tezin konusu hakkındaki mevcut bilgilerin analiz edilmesi, sistematik literatür incelemesi yapmadan zordur. Bu nedenle, detaylı bir literatür taramasına öncelik vererek, tezinizin sağlam bir temele oturmasını sağlayabilirsiniz.

Sistematik Literatür İncelemesi

Tezin konusuna dair mevcut bilgileri toplamak için yapılan araştırma sürecine sistematik literatür incelemesi denir. Bu süreçte amaç, önceki çalışmalardan faydalanarak tez konusunun daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır.

Sistematik literatür incelemesi yapılırken öncelikle konuyla ilgili tüm literatür tarama araçları kullanılmalıdır. Çeşitli veri tabanlarına erişim sağlamak için ise üniversitelerin kütüphaneleri kullanılabilir.

Yapılan araştırmanın çıktıları, bir tablo şeklinde sunulabilir. Bu tabloda, önceki çalışmalardan hangi verilerin kullanılabileceği, hangi ölçeklerin ne kadar sıklıkla kullanıldığı gibi bilgiler yer alabilir.

Sistematik literatür incelemesinde kullanılacak araçlar, EndNote, Mendeley, Zotero gibi birçok kaynak yönetimi programıdır. Bu programlar sayesinde araştırmacılar literatür taramalarını daha verimli bir şekilde yapabilirler.

Sistematik literatür incelemesi, tez yazım sürecinde oldukça önemli bir noktadır. Bu süreci eksiksiz bir şekilde gerçekleştirerek, önceki çalışmalardan öğrenilip faydalanabilecek bilgilerin hepsini edinmek mümkün hale gelecektir.

Literatür Tarama Aracı Seçimi

Tez yazarken, sistematik olarak tarama yapmak için sıralı bazı adımlar takip edilmelidir. Bu adımlardan biri de literatür tarama aracı seçimidir. Tez yazım sürecinde, verimli ve doğru bir sistematik literatür tarama yapabilmek için çeşitli kaynak yönetimi ve literatür tarama araçları kullanılabilir.

Bunlar arasında, bilimsel makalelere, kitaplara, tezler ve diğer kaynaklara kolay erişim sağlayan ücretli ya da ücretsiz arama motorları, örnek olarak ProQuest, Google Scholar, Web of Science ve Scopus gibi farklı kaynaklar yer almaktadır. Bu tarama araçları, tarama sürecinde sadece hedeflenen konulara yönlendirmekle kalmaz, aynı zamanda çalışmanın arkaplanını da kolaylaştırır.

Kaynak YönetimiLiteratür Tarama Aracı Adı
Ücretli Kaynak YönetimiProQuest
Ücretsiz Kaynak YönetimiGoogle Scholar
Bilimsel Makalelere ErişimWeb of Science
Kapsamlı Literatür TaramaScopus

Tez yazım sürecinde, ücretli ya da ücretsiz farklı tarama araçları tercih edilebilir. Örneğin, ProQuest gibi ücretli bir araç, konuların daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesini sağlar. Ancak, Google Scholar gibi ücretsiz bir kaynak, genel bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmaya yardımcı olabilir.

Seçilen literatür tarama aracına bağlı olarak, arama sonuçlarının doğruluğu da farklılık gösterebilir. Bu sebeple, tez yazarken, doğru araç seçimi büyük bir önem taşır. Hangi aracın kullanılacağına karar vermeden önce farklı tarama araçları hakkında araştırma yapmak ve hangi aracın ihtiyaçları karşılayabileceği konusunda karar vermek faydalı olacaktır.

Kaynak Yönetimi

Kaynak yönetimi, akademik tez yazma sürecinde oldukça büyük önem taşır. Tezin kaynakları doğru bir şekilde yönetilmezse, çalışmanın güvenilirliği değişebilir. Bu nedenle, kaynakların doğru bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Kaynakların düzenli bir şekilde takip edilmesi, doğru şekilde kaydedilmesi, farklı kaynak türleri arasında ayrım yapılarak okunması ve ona göre işleme konulması gerekmektedir.

Kaynak yönetimi için birçok program bulunmaktadır. Bunların en bilineni Zotero’dur. Bu program sayesinde kaynakların düzenli bir şekilde takip edilmesi, kaydedilmesi ve kolayca yönetilmesi mümkün olur. Mendeley ise sık kullanılan bir başka kaynak yönetim programıdır. Hem ücretsiz hem de ücretli seçenekleriyle sunulan bu program sayesinde kaynak yönetimini kolaylaştırmak mümkündür.

Tüm kaynakların tek bir yerde saklanması da kaynak yönetimini daha kolay hale getirir. Bu nedenle, kaynak dosyalarının ve notlarının bir araya getirilmesi gerekir. Bunun için de Google Drive, Dropbox gibi dosya yönetim sistemleri kullanılabilir.

Kaynak yönetimi yapılırken hatalardan kaçınmak için kaynakların doğru şekilde kaydedilmesi de önemlidir. Her kaynak, kendine has bir tarzla kaydedilmelidir. Bu nedenle, kaynakların nasıl kaydedileceği konusunda önceden bir plan yapılması gerekmektedir.

Kuramsal Çerçeve ve Araştırma Tasarımı

Kuramsal çerçeve oluşturma tezin üçüncü adımında oldukça önemlidir. Bu aşamada, daha önce yapılan çalışmaların genel bir değerlendirmesi yapılır ve bu çalışmaların kullanılabilecekleri ve açıklanabilecekleri bir yapı inşa edilir. Kuramsal çerçevelendirme, tezin odağını belirler ve bu nedenle tez yazmak için oldukça önemlidir. Kuramsal çerçeve oluşturma süreci, tezin konusu ile ilgili daha önce yapılmış olan çalışmaların tespit edilerek değerlendirilmesi ile başlar.

Bu aşamada, benzer çalışmalardan neyin eksik olduğu, neyin daha fazla araştırılması gerektiği belirlenir. Bunun yanı sıra, kuramsal çerçevede yer alan kavramların açıklanması ve bunların nasıl kullanıldığı da önemlidir. Ayrıca, kuramsal çerçevedeki kavramlar ve tezin soruları arasındaki bağlantılar da kurulmalıdır. Bu sayede, tezin konusuyla ilgili daha somut bir bakış açısı oluşturulabilir.

Araştırma tasarımı, kuramsal çerçeveden sonra tezin diğer aşamalarına geçmeden önce hazırlanmalıdır. Araştırma tasarımı, tezin amacı, hipotezleri, veri toplama ve analiz yöntemleri ile ilgili ayrıntılı bir plan sunmalıdır. Bu aşamada, araştırmanın yapısı, örnekleme yöntemleri, veri toplama araçları, veri analizi yöntemleri ve araştırma sürecinin her bir aşamasının detayları yer alır.

Araştırma tasarımı, gelecekteki çalışmalar için bir çerçeve sunar ve tezin gerçekleştirilmesi için gereken kaynakların belirlenmesine yardımcı olur. Tez yazmaya başlamadan önce dikkatlice araştırma tasarımı hazırlamak, araştırma sürecinin daha etkili ve kesin olmasını sağlayacaktır.

 • Kuramsal çerçeve; tezin odağını belirler ve tezin yazımını şekillendirir.
 • Kuramsal çerçeve oluştururken daha önce yapılmış olan çalışmaların değerlendirilmesi önemlidir.
 • Araştırma tasarımı, tezin amacı, hipotezleri, veri toplama ve analiz yöntemleri ile ilgili detaylı bir plan sunar.
 • Araştırma tasarımı, gelecekteki çalışmalar için bir çerçeve sunar ve sınırlamaları belirler.

Veri Toplama ve Analizi

Tez yazma sürecinde veri toplama ve analiz süreci oldukça önemlidir. Tezin konusuyla alakalı verilerin toplanması ve analiz edilmesi sonuçların güvenilirliği açısından oldukça önemlidir. Tez yazarken kullanılabilecek veri tipleri gözlemler, anketler, mülakatlar, deneysel çalışmalar ve literatürdeki malzemelerdir.

Veri toplama sürecinde nitel ve nicel olarak iki farklı yöntem kullanılabilir. Nicel yöntemde sayısal veriler kullanılırken, nitel yöntemde sözel veriler kullanılır. Bunun yanı sıra veri toplama yöntemleri de farklılık gösterir. Anket, mülakat, gözlem, deney, görüşme, odak grup gibi yöntemler kullanılabilir.

Örnekleme yöntemleri de veri toplama sürecinde oldukça önemlidir. Örnekleme yöntemi ile tüm popülasyondaki verileri toplamak yerine, belirli bir örneklem grubu seçilerek veriler toplanabilir. Örnekleme yöntemi belirlenirken örnekleme boyutu, hata payı ve güvenirlik seviyesi gibi faktörlere dikkat edilir.

Verilerin analizi de tez yazarken oldukça önemlidir. Verilerin analiz edilerek yorumlanması sonuçların çıkarılması açısından önemlidir. Veri analizi yapmak için SPSS, NVivo, Excel gibi programlar kullanılabilir. Bu programlar sayesinde veriler doğru bir şekilde analiz edilerek yorumlanabilir.

Verilerin doğru bir şekilde toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanmasının ardından tezin sonuçları çıkarılabilir. Bu sonuçlar tez üzerinde verilen cevapları, çözümleri ve açıklamaları içerecektir. Sonuçların raporlanması da oldukça önemlidir. Raporlama sürecinde tez yazım kılavuzlarına uygun bir şekilde yazılmalı ve verilerin doğru bir şekilde sunulması önemlidir.

Nitel ve Nicel Veri Toplama Yöntemleri

Tez yazarken veri toplama sürecinin en önemli noktalarından biri, doğru veri toplama yöntemlerini kullanmaktır. Veri toplama yöntemleri genel olarak nitel ve nicel veri toplama yöntemleri olarak ikiye ayrılır. Nitel veri toplama yöntemi, amaçlanan konu hakkındaki derinlemesine bilgi sahibi olmak için kullanılır. Bu yöntem, gözlem, görüşme, odak grupları, vaka çalışmaları, etnografik araştırmalar gibi araştırma tekniklerini içerir.

Nicel veri toplama yöntemi ise, sayısal verilerin toplanması için kullanılır. Bu yöntem, anket, test, ölçek, deney, veri tabanı analizi gibi teknikleri içerir. Nicel veri toplama sürecinde, elde edilen veriler istatistiksel analizlerle değerlendirilir ve sonuçlar sayısal olarak ifade edilir.

Bir diğer veri toplama yöntemi ise karma yöntem olarak adlandırılır. Bu yöntemde, hem nitel hem de nicel veri toplama yöntemleri kullanılır. Karma yöntem, verilerin farklı açılardan değerlendirilmesine, doğrulanmasına ve zenginleştirilmesine olanak sağlar.

Veri toplama yöntemleri seçilirken, araştırmanın amacı, araştırmanın kapsamı, araştırmanın örnekleme planı ve veri analiz yöntemleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu adımlar doğru bir şekilde atıldığında, doğru veri toplama yöntemi seçilir ve elde edilen sonuçlar daha doğru, yansıtıcı ve güvenilir olur.

Örnekleme Yöntemleri

Tez yazarken, doğru örnekleme yöntemi seçimi çok önemlidir. Örnekleme, genel olarak bir evrenin belirli bir kısmının seçilmesi ve bu kısım üzerinden sonuçlar çıkartılması işlemidir.

Araştırmacı, özellikle bilinmeyen bir evren hakkında çıkarım yapmak istediğinde, evrenin tamamına ulaşmak mümkün olmadığı için örnekleme yapılmaktadır. Ancak, seçilecek örneklerin, evreni yansıtması önemlidir.

Örnekleme yöntemi seçilirken, araştırmacının ihtiyacına ve araştırmanın doğasına uygun olması, örneklem büyüklüğü ve çıkartılacak sonuçların güvenilirliği de dikkate alınmalıdır.

Başlıca örnekleme yöntemleri; rastgele örnekleme, küme örnekleme, tabakalı örnekleme, çok aşamalı örnekleme ve amaçlı örneklemedir.

Örnekleme Yöntemleri
Örnekleme YöntemiAçıklama
Rastgele ÖrneklemeEvrenden rastgele seçilen örnekler kullanarak çıkarım yapma yöntemi.
Küme ÖrneklemeEvrenin kümelerine ayrılarak, daha sonra bu kümelerden örneklerin rastgele seçilerek kullanıldığı yöntem.
Tabakalı ÖrneklemeEvrenin tabakalara ayrılarak, her tabakadan örneklerin rastgele seçilerek kullanıldığı yöntem.
Çok Aşamalı ÖrneklemeBir örnekleme yönteminin birden fazla kez kullanılması.
Amaçlı ÖrneklemeBelli bir amaç veya özellik için örneklem seçilmesi.

Örnekleme seçiminde, örneklem büyüklüğü de dikkate alınmalıdır. Bunun için, genellikle örneklem büyüklüğü hesaplamaları yapılarak, belirli bir güven aralığına ulaşılması hedeflenir.

Son olarak, örnekleme yöntemi seçimi yaparken, araştırmacının ihtiyacına uygunluğu ve örneklem büyüklüğü kadar, örneklem dağılımının normal olup olmadığı gibi konulara da dikkat edilmelidir. Bu faktörler bütüncül bir şekilde ele alındığında, doğru örnekleme yöntemi seçimi yapılarak, araştırmada güvenilir sonuçlara ulaşmak mümkündür.

Veri Analizinde Kullanılan Programlar

Tez yazma sürecinin önemli bir adımı olan veri analizi her ne kadar kimi zaman zorlayıcı ve zaman alıcı olsa da, doğru programlar kullanılarak kolaylaştırılabilir. Verilerin işlenmesi, yorumlanması ve sunulması için özellikle akademik alanda tercih edilen programlar mevcuttur. Bu programlar arasında en yaygın kullanılanları SPSS ve NVivo’dir.

SPSS, sosyal bilimlerde sıkça kullanılan bir veri analiz programıdır. İstatistiksel analizlerin yanı sıra, veri girişi ve düzenlemesi, yazdırma ve raporlama işlemleri de programda kolaylıkla yapılabilmektedir. SPSS, hem nicel hem de nitel veri analizi için ideal bir programdır.

NVivo ise, özellikle nitel veri analizi için tercih edilen bir programdır. Verilerin işlenmesi, kodlanması ve analiz edilmesi için kullanılan NVivo, görsel öğelerin de yer aldığı analizler yapabilme olanağı sunmaktadır. Program, karmaşık verilerin analizinde ve sonuçların etkili bir şekilde sunulmasında oldukça kullanışlıdır.

Veri analizi yaparken tercih edilecek program, verilerin türüne, araştırma konusu ve amaçlarına göre belirlenmelidir. Hangi programın seçileceği konusunda kararsız kalınması durumunda, öncelikle araştırmanın amaçları ve soruları belirlenmeli, ardından verilerin niteliği göz önünde bulundurularak en uygun program seçilmelidir.

Sonuçların Tartışılması ve Raporlama

Tezin son aşaması sonuçların tartışılması ve raporlama işlemidir. Bu aşamada, elde edilen tüm verilerin analiz edilmesi ve sonuçların anlaşılır bir şekilde raporlanması gerekmektedir. Sonuçların tartışılması, verilerin analiz edilerek birbiriyle karşılaştırılması ve sonuçların nedenleri üzerinde durulmasıdır.

Raporlama işlemi, tezin yazımı için önemlidir çünkü yapılan çalışmaların bir sonucunda elde edilen bilgilerin başkaları tarafından ulaşılabilir olması gerekmektedir. Rapor son derece net ve anlaşılır bir şekilde yazılmalıdır. Raporun bölümleri şöyle sıralanabilir:

– Önsöz: Bu bölümde, tezin amacı ve hedefleri belirtilir.- Giriş: Bu bölümde, tezin konusu tanıtılır ve neden önemli olduğu açıklanır.- Yöntem: Bu bölümde, tezde kullanılan yöntemler ve veri toplama teknikleri açıklanır.- Bulgular: Bu bölümde, elde edilen sonuçlar ve veriler sunulur.- Tartışma: Bu bölümde, sonuçların nedenleri ve anlamları üzerinde tartışılır.- Sonuç: Bu bölümde, tezin sonuçları ve önerileri belirtilir.

Raporlama işlemi sırasında, tezdeki önemli bulgular ve sonuçlar görsel olarak sunulabilir. Tablolar (

) ve grafikler () kullanmak, verilerin daha net bir şekilde görüntülenmesine yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra, listeler (

  ) kullanarak temel bulguların daha net bir şekilde sunulması mümkündür.

  Tezin son bölümü, son derece önemlidir ve yapılan çalışmanın sonucunun anlaşılır bir şekilde raporlanması gerekmektedir. Raporlama işlemi ile tezin sonuçları hem okuyuculara hem de araştırmanın yapımcılarına sunulur.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir