Tez Yazdırma Sürecinde Hangi Yaklaşımları Kullanabilirsiniz?

Tez yazdırma sürecinde başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken birkaç önemli yaklaşım vardır. İlk önce planlama aşamasında tezin konusu, araştırma soruları ve hipotezlerinin netleştirilmesi çok önemlidir. Bu aşamada, eksik noktaları tamamlamak için gereken kaynaklar toplanabilir.

Daha sonra kaynakça hazırlama süreci başlar. Gerekli kaynaklar belirlenir ve kaynakça düzenleme kurallarına uygun şekilde hazırlanır. Ayrıca, plagiyat yapılmaması için özen gösterilmelidir. Belgeleme, atıf ve başvuru yöntemleri de önemlidir.

 • APA, MLA, Harvard gibi başlıca kaynakça stillerine hakim olunmalıdır
 • Doğru atıf, belgeleme ve başvuru yöntemleri seçilmelidir.

Tezin başlığı, giriş, sonuç ve tartışma bölümlerinin nasıl yazılacağı da göz önünde bulundurulması gereken bir diğer konudur. Ayrıca, tez yazarken dikkat edilmesi gereken birçok önemli aşama vardır.

Tez yazımının bitmesinin ardından, düzeltme ve inceleme süreci başlar. Dilbilgisi, imla ve mantıksal hataların düzeltilmesi için bir çözüm süreci izlenir. Bununla birlikte, hataları tespit etmek için proofreading yapmak da son derece önemlidir.

İçindekiler

Planlama Aşamasında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Tez yazdırma sürecinde planlama aşaması oldukça önemlidir ve başarılı bir tez yazmak için bu aşamaya önem verilmelidir. Planlama aşamasında yapılması gerekenlerden biri, tezin konusu, araştırma soruları ve hipotezlerinin netleştirilmesidir. Tezin konusu, çalışmanın temelini oluşturduğu için titizlikle belirlenmelidir. Belirlenen konunun akademik düzeyde uygunluğunun araştırılması da önemlidir.

Bir diğer önemli husus, araştırma sorularının açık ve net olmasıdır. Bu sorular, çalışmanın ana hedeflerini yansıtmalı ve çalışmayı yönlendirmelidir. Hipotezlerin belirlenmesi de planlama aşamasında ele alınmalıdır. Hipotezler çalışmanın sonuçlarını önemli ölçüde etkilediğinden, doğru hipotezlerin belirlenmesi araştırmanın başarısı için kritik öneme sahiptir.

Planlama aşamasında bir diğer önemli ayrıntı, araştırma yöntemlerinin belirlenmesidir. Doğru araştırma yönteminin seçilmesi çalışmanın kalitesini artırır. Yapılacak araştırmanın türü, kaynakların nasıl bulunacağı, kimlerle ve nasıl görüşüleceği gibi ayrıntılar da planlama aşamasında belirlenmelidir.

Son olarak, planlama aşamasında, çalışmanın yazım kurallarına uygun hale getirilmesiyle ilgili öğeler gözden geçirilmelidir. Bunlar arasında sayfa sayısı, yazı karakteri, yazı fontu ve çizelge gibi hususlar yer alır.

Planlama aşamasında bu detaylar dikkate alınarak çalışıldığında, genel olarak tez yazım sürecinde taslak ve kaba bir iş ortaya çıkar. Bu nedenle, daha sonraki aşamalarda hataların belirlenmesi ve düzeltilmesi daha kolay hale gelir ve buna bağlı olarak zaman ve emek tasarrufu sağlanır.

Kaynakça Hazırlama Sürecinde Nasıl İlerlemelisiniz?

Kaynakça hazırlama süreci, tez yazımının en önemli kısımlarından biridir. Tezde kullanacağınız kaynakları belirlerken, güvenilirliği ve niteliği göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. İyi bir kaynakça hazırlama için öncelikle gerekli kaynakları belirleyerek işe başlamalısınız. Ardından, kaynakça düzenleme kurallarına uygun şekilde, tezinizin son sayfalarını oluşturmalısınız.

Kaynaklarınıza uygun şekilde atıfta bulunmak, plagiyat yapmaktan kaçınmak için oldukça önemlidir. Bu nedenle, kaynaklarınıza doğru şekilde atıfta bulunmanız gerektiğini unutmamalısınız.

 • Kaynakları kapsamlı bir şekilde inceleyerek, analizler yapın ve konuya hakim olun.
 • Kaynaklardan alıntı yaparken tırnak işaretlerini kullanarak, doğru şekilde atıfta bulunun.
 • Çok sayıda atıf zorunlu ise, dipnotlar yerine kaynakça kullanılmalıdır.
 • Farklı kaynakça stilleri bulunmaktadır. Teziniz için en doğru kaynakça stilini belirleyin ve uygun şekilde kullanın.

Plagiyat, tez yazım sürecinde ortaya çıkan en ciddi problemlerden biridir. Plagiyat cezası almanız, tezinizi reddettirmeniz ya da itibarınızın zarar görmesi gibi sonuçları olabilir. Bu nedenle, atıfta bulunurken dikkatli olmanız ve atıf kurallarına uygun şekilde hareket etmeniz gerekmektedir.

Uygun bir kaynakça hazırlama, akademik itibarınızı korumanız ve tezinizin değerini artırmanız için oldukça önemlidir.

Belgeleme, Atıf ve Başvuru Yöntemleri

Belgeleme, atıf ve başvuru yöntemleri tez yazımında oldukça önemli aşamalardır. Bu aşamalarda dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. İlk olarak, hangi belgeleme, atıf ve başvuru yöntemlerini kullanmanız gerektiğini öğrenmelisiniz. Tezinize uygun olan yöntemi seçmelisiniz. Bunun yanı sıra, kullanacağınız kaynakların listesini ayrıntılı bir şekilde hazırlamalısınız.

Kaynakça düzenleme kurallarına uygun olarak hazırlanmış bir liste oluşturmak oldukça önemlidir. Her kaynak için ayrı bir alana yer verilmeli ve kaynakların doğru bir şekilde adlandırılması gerekmektedir. Ayrıca, kaynakların hangi sayfalarından alıntı yapıldığını da belirtmeniz gerekmektedir.

Tezinizde kullanacağınız atıf yöntemini belirlemeniz de oldukça önemlidir. Atıf yaparken, hangi kaynağa, ne zaman ve hangi sayfadan atıf yaptığınızı belirtmelisiniz. Bu açıklama sayesinde okuyucularınız, sizin hangi kaynağı hangi amaçla kullandığınızı anlayabilirler.

Başvuru yöntemleri de atıf yöntemleri gibi önemlidir. Yöntemleri kullanırken doğru bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kullanılan kaynaklara göre farklı başvuru yöntemleri kullanılabilir.

Belgeleme, atıf ve başvuru yöntemlerine uygun bir şekilde hareket ederek tez yazımında kaliteli bir iş çıkartabilirsiniz. Bu kurallara dikkat etmek, tezinizi daha akademik bir hale getirecektir.

APA, MLA, Harvard vs. Gibi Başlıca Kaynakça Stillerinde Bilinmesi Gerekenler

Bir tez yazarken, kaynakça stilinin seçimi oldukça önemlidir. Hangi kaynakça stilinin kullanılacağı, disiplin ve akademik kurum tarafından belirlenir. Başlıca kaynakça stilleri arasında MLA, APA ve Harvard yer alır. Kaynakça stilinin belirlenmesinde, disiplin, kurum, yazar, öğretim görevlilerinin tercihleri etki sahibidir.

Modern Dil Birliği (MLA) stil, dil ve edebiyat alanında yaygın olarak kullanılır. American Psychological Association (APA) stil, sosyal bilimler ve psikoloji çalışmalarında kullanılır. Harvard stilinde, yazar adı ve çalışmanın yılı kullanılarak kaynaklar listelenir.

Kullanılacak olan kaynakça stilinin doğru bir şekilde uygulanması oldukça önemlidir. Kaynaklar, alfabetik olarak sıralanır ve gerektiği durumlarda numaralandırılır. Kaynaklar, aynı formatta ve aynı bilgileri içerecek şekilde düzenlenmelidir.

Kullanılacak olan kaynakça stilinin belirlenmesi, teziniz için uygun olduğundan emin olmanızı sağlayacaktır. Bu, akademik bir çalışmanın ince ayrıntılarından biridir ve uygun bir şekilde uygulanması, tezinize prestij katacaktır.

Plagiyat Yapmaktan Kaçının

Tez yazarken en önemli konuların başında intihal yapmamak gelir. İntihal, başka bir çalışmadan birebir veya değiştirilerek alınmış fikirleri, verileri, grafikleri, metni kendi tezinizde kullanarak kaynak göstermeden kullanmak anlamına gelir. Bu, bir akademik çalışmada en ciddi etik ihlallerden biridir ve yapmaktan kaçınmanız gerekir.

İntihal yapmaktan kaçınmak için, çalışmalarınızda kullandığınız tüm kaynakları belirlemeniz ve kaynak gösterme kurallarına uygun şekilde atıfta bulunmanız gerekir. Ayrıca, tezinizi yazarken kullanacağınız verileri, tabloları, grafikleri, metni vs. tam olarak anlamadan sadece kopyalayıp yapıştırmayın. Bunların ne anlama geldiğini kavrayın ve teziniz için uygun hale getirin.

Bazı akademik kurumlar intihal oranını %10’un altında tutmanızı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, intihal yapmaktan kaçınmak için, kaynakları açıkça belirtin ve alıntıladığınız bilgiyi tırnak işareti içine alın veya ayrı bir paragraf içine alarak alıntı yaptığınızı belirtin. Kaynak gösterme kurallarını öğrenerek ve uygulayarak intihal yapmaktan kaçınabilirsiniz.

Tez Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tez yazarken dikkat edilmesi gereken en önemli şey, tezin başlığı, giriş, sonuç ve tartışma bölümlerinin nasıl yazılması gerektiğinin öğrenilmesidir. Tezin başlığı, konuyu özetlemeli ve okuyucunun ilgisini çekmelidir. Giriş bölümü, okuyucuya tez hakkında genel bir fikir vermelidir ve araştırmanın özünü kısaca anlatmalıdır. Sonuç bölümü, araştırmanın sonuçlarını ve önemli bulgularını sunmalıdır.

Tartışma bölümü, araştırmanın sonuçlarının neden önemli olduğunu ve mevcut araştırmalarla nasıl bağlantılı olduğunu açıklamalıdır. Ayrıca, ardından yapılabilecek olası araştırmaları da özetlemelidir.

Tez yazarken, ayrıca ana fikirlerin mantıksal bir şekilde düzenlenmesi ve uygun kanıtlarla desteklenmesi önemlidir. Her bir bölümde, paragrafların birbirine bağlı ve sürekli bir şekilde ilerlemesi gerekmektedir.

Tez yazarken, okuyucunun neden araştırmanızı okuması gerektiğini net bir şekilde açıklamalısınız. Bu, tezinizi ilginç ve önemli kılacaktır.

 • Başlık, konuyu özetleyen bir ifade olmalıdır.
 • Giriş bölümü, araştırmanın özünü açıklamalıdır.
 • Sonuç bölümü, araştırmanın önemli bulgularını sunmalıdır.
 • Tartışma bölümü, sonuçları açıklamalı ve bir sonraki araştırma için önerilerde bulunmalıdır.

Tezinizin okuyucunun ilgisini çekmesi ve araştırmanızın önemini ortaya koyması için bu yaklaşımları kullanarak iyi bir başlangıç yapabilirsiniz.

Düzeltme ve İnceleme Sürecinde Hangi Adımları Takip Etmelisiniz?

Tez yazma sürecinde son aşama, metnin daha iyi bir versiyonunu ortaya çıkarmak için düzeltme ve inceleme sürecidir. Bu adım, yazım hatalarını, dilbilgisi yanlışlarını, mantıksal hataları düzeltmek ve içeriği daha akıcı hale getirmek için gereklidir.

Bir kez daha, yazdığınız metni okuyun ve herhangi bir noksanlık veya eksiklik olup olmadığını kontrol edin. Daha iyi bir sonuç elde etmek için, belirli bir süre sonra metni okumak için tekrar geri dönün. Metninize mümkün olan en yüksek kaliteyi vermek için bir çevrimiçi yazım denetimi aracı kullanabilirsiniz.

Birden fazla dilbilgisi hatası varsa, metninizi doğru bir şekilde düzenlemek için bir dilbilgisi kitabı veya rehber kullanabilirsiniz. Kelime ve cümle düzenlemeleri yapmak için kelime işlemci programlarının imla ve dilbilgisi denetleyicisini kullanabilirsiniz.

Düzeltme aşamasında, mantıksal hataları da kontrol edin. Metnin farklı bölümleri arasındaki tutarlılığı ve bağlantıyı kontrol edin. Ayrıca argümanınızın tutarlılığını kontrol edin ve tezinizde açıklanmayan bir konuya atıfta bulunduysanız, genişletmenizi düşünün.

Tablolar, grafikler ve diğer bilgi kaynaklarında herhangi bir hata var mı yok mu kontrol edin. Ayrıca, tablo veya grafiklerinizin bağlamını ve metninize destek sunduğundan emin olun.

Son olarak, referans kısımlarınızın doğru olduğundan emin olmak için kaynakça düzenleme kurallarına uygun şekilde kontrol edin. Eğer bir alıntı yaptıysanız, atıf kurallarını doğru şekilde takip ettiğinizden emin olun.

Proofreading Yapmak Neden Önemlidir?

Tez yazma sürecinin en önemli adımlarından biri de proofreading yapmaktır. Bu adımın önemi, tezinizi silinmeden hatalardan arındırmak için büyük değer taşımaktadır. Proofreading sayesinde yazım hataları, noktalama işaretleri ve dil bilgisi hataları tezdeki en önemli sorunlar arasındadır ve bunların düzeltilmesi tezinizin daha profesyonel bir şekilde sunulmasını sağlar.

Tez yazdıktan sonra proofreading yapmanın en iyi yolu, yazım süreci tamamen bitene kadar birkaç gün bekledikten sonra tezinizi yeniden okumaktır. Bu sırada, dilbilgisi hatalarını, yazım yanlışlarını ve mantıksal hataları belirleyebilirsiniz.

Bu süreci daha etkin hale getirmek için, tezinizin bir kopyasını başka birisi tarafından okunmasını isteyebilirsiniz. Bu kişi size geri bildirimlerde bulunarak hataları belirleyebilir ve yanıtlarınızın tutarlı olup olmadığını kontrol edebilir.

 • Mantıksal Duşundurma: Tezinizin ana fikirlerini ve alt başlıklarını tekrar gözden geçirin. Tezinizde bir noktadan diğer bir noktaya geçiş yapmak için uygun bir mantıksal bağlantı olup olmadığını kontrol edin.
 • Karşılaştırma: İki yada daha çok paragrafı karşılaştırarak, tezinizin içerisinde tutarlı bir şekilde kişisel referansları kullanıp kullanmadığınızı kontrol edebilirsiniz.

Tezinizin baskısını aldığınızda, son adım olarak bir danışmanın gözden geçirmesini istemeyi düşünebilirsiniz. Böylelikle, tezinizde bulunabilecek olası hataların kolaylıkla düzeltilebilmesi mümkün olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir