Tez Yazdırma Sürecinde Uzmanlarla Çalışmanın Önemi

Tez yazdırma süreci genellikle öğrenciler için oldukça yoğun ve stresli bir dönemdir. Ancak, uzmanların yardımını almak bu süreci daha kolay ve verimli hale getirebilir. Uzmanlar, tez yazma sürecinde size doğru yolu göstererek zamanınızı ve emeğinizi boşa harcamanızı engelleyebilir.

Tezin konusu belirlenirken başlayarak, veri toplama ve analiz sürecinde, düzenleme ve son kontrol aşaması dahil olmak üzere her adımda uzmanların faydaları ortaya çıkmaktadır. Uzmanların desteğiyle, tezinizin daha güvenilir, tutarlı ve işlevsel olması sağlanır. Bu da tezinizin daha yüksek bir kalite seviyesine ulaşarak daha başarılı olmanızı sağlar.

Aynı şekilde, uzmanlar, tezinizin daha kolay anlaşılmasını sağlamak için uygun araçlar ve teknikler hakkında da size bilgi verebilirler. Sonuç olarak, tez danışmanlığı almak, tezinizin niteliğini önemli ölçüde artırabilir ve genellikle sizi sıkıntı ve zorluklarla baş başa bırakan diğer adaylardan farklı bir konuma getirebilir.

Uzmanlarla çalışmanın bir diğer faydası ise, tezinizin uzman bir bakış açısına sahip olmasıdır. Bu, tezinizin daha objektif ve gerçekçi bir perspektife sahip olmasını sağlayarak, sonuçların daha isabetli olması için gereklidir.

Tez yazdırma sürecinde zaman ve emek harcamanız için maddi kaynaklara da ihtiyacınız olacaktır, ancak uzmanların desteğini alarak bu kaynakların daha iyi kullanılması sağlanabilir. Uzmanların danışmanlığı, gereksiz maliyetlerin önüne geçerek, doğru konulara ve işlemlere odaklanmanıza yardımcı olabilir.

Son olarak, en büyük fayda belki de zaman ve stres azaltmasıdır. Tezin farklı adımlarını ustalıkla ve hızlı bir şekilde takip etmenize olanak tanıyan uzmanlar, sizin için uygun bir planlama yaparak, tezin hazırlanması ve sunulması sürecinde daha az zaman ve stres harcamanızı sağlarlar.

İçindekiler

Tezin Konusu ve Hazırlanması

Tezin konusu, tezin hazırlanması sürecindeki ilk adımdır ve titizlikle seçilmelidir. Konunun doğru seçimi, tezin kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Bu nedenle, konunun belirlenmesi aşamasında uzmanların profesyonel görüşlerine başvurmak önemlidir. Konu belirleme aşamasında, özgün ve akademik bir çalışma yapmak için doğru bir planlama yapılmalı ve hangi yöntemlerin kullanılacağına karar verilmelidir.

Uzmanlar, tezin konusunun belirlenip hazırlanmasından tezin yazımına kadar olan tüm aşamalarda yardımcı olabilirler. Hazırlık aşamasında, uzmanlarla birlikte yapılan toplantılar verimli bir çalışma ortamı sağlayabilir. Uzmanlar, hangi kaynakların kullanılacağı, hangi yöntemlerin uygulanacağı ve daha birçok konuda önerilerde bulunabilirler.

Ayrıca, tezin düzgün ve uyumlu bir şekilde yazılması için uzmanların da katkısı önemlidir. Dikkatli bir editöryel inceleme ve dilbilgisi kontrolü yapılması gerekmektedir. Bu süreçte, özellikle tekrarlanan hataların önlenmesi konusunda uzman destek almak yarar sağlayabilir.

Tüm bu aşamalarda uzmanlarla birlikte çalışmanın son derece faydalı olduğunu söylemek mümkündür. Uzmanların katkısı, tezin kalitesinin artmasına ve daha etkileyici bir çalışma ortaya çıkarılmasına yardımcı olabilir.

Veri Toplama ve Analiz Sürecinde Uzmanlarla Çalışmak

Tez yazım sürecinde veri toplama ve analiz süreci, tezin en önemli bölümlerinden biridir ve doğru bir şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, veri toplama ve analiz sürecinde uzmanlarla çalışmanın önemli bir yeri bulunmaktadır.

Uzmanlar, tezin konusu ve hedefleri çerçevesinde doğru verilerin toplanması ve analiz edilmesine yardımcı olurlar. Ayrıca, uzmanların tecrübeleri sayesinde verilerin doğru bir şekilde yorumlanması sağlanır ve sonuçların güvenirliği artar.

Veri toplama sürecinde uzmanlar, hangi metotların kullanılması gerektiğine dair öneriler sunabilirler. Örneğin, ankete dayalı bir veri toplama yöntemi kullanılacaksa, uzmanlar, hangi soruların sorulması gerektiği konusunda bilgi verebilirler.

Aynı şekilde, verilerin analizi sırasında uzmanların desteği de oldukça önemlidir. Uzmanlar, doğru analiz yöntemlerinin kullanılmasına yardımcı olarak verilerin tutarlı bir şekilde yorumlanmasını sağlarlar.

Ayrıca, uzmanlar, verilerin sunumu konusunda da yardımcı olabilirler. Verilerin doğru bir şekilde sunulması, tezin güvenilirliğini artırır. Uzmanların tecrübelerinden faydalanarak, verilerin grafikler ve tablolar ile sunulması konusunda öneriler alınabilir.

Tüm bu nedenlerden dolayı, tez yazım sürecinde veri toplama ve analiz sürecinde uzmanlarla çalışmanın önemi büyüktür. Doğru verilerin toplanması ve analiz edilmesi, tezin başarılı bir şekilde tamamlanması için temel şarttır.

Doğru Veri Toplamanın Önemi

Tez yazma sürecinde doğru veri toplamanın önemi büyüktür. Çünkü elde edilen veriler, tezin güvenilir bir kaynak olarak kabul edilmesi için doğru ve tutarlı olmalıdır. Bu nedenle, uzmanların veri toplama sürecindeki katkısı kritik önem taşır. Uzmanlar, veri toplama aşamasında doğru yöntemleri kullanarak, tezin sonuçlarının sağlam bir şekilde kanıtlanmasına yardımcı olurlar.

Bununla birlikte, uzmanlar sadece doğru verilerin toplanması için değil, aynı zamanda veri kaynaklarının da doğru bir şekilde seçilmesi için yardımcı olurlar. Veri kaynakları, tezin sonuçlarını doğrudan etkileyen faktörlerdir. Yanlış bir veri kaynağı seçimi, tezin sonuçlarının yanıltıcı olmasına neden olabilir. Bu nedenle, doğru veri kaynaklarının seçilmesi uzmanlarla çalışmanın faydalarından biridir.

Uzmanlar, veri toplama sürecinde verilerin doğru bir şekilde kaydedilmesi ve düzenlenmesi konusunda da destek sağlarlar. Verilerin doğru bir şekilde düzenlenmesi, tezin sonuçlarına etki eden bir diğer faktördür. Bu nedenle, doğru verilerin kaydedilmesi ve düzenlenmesinde uzmanların yardımı önemlidir.

Doğru veri toplamanın önemi konusunda uzmanların bir diğer görüşü ise verilerin teorik ve pratik yönlerinin dikkate alınması gerektiğidir. Teorik veriler, sadece literatür taraması yoluyla elde edilen verilerdir. Pratik veriler ise saha çalışmaları ve gözlemler yoluyla elde edilen verilerdir. Uzmanlar, tezin sonuçlarının daha sağlam olması için hem teorik hem de pratik verilerin doğru bir şekilde toplanması ve kullanılması gerektiğini savunurlar.

Bununla birlikte, uzmanların belirttiği bir diğer konu da örneklem büyüklüğünün önemi. Tezin sonuçları, örneklem büyüklüğüne bağlı olarak çeşitli sapmalar gösterebilir. Uzmanlar, tezin örneklem büyüklüğünün doğru bir şekilde belirlenmesi ve verilerin buna göre toplanması gerektiği konusunda uyarırlar. Yani, veri toplama sürecinde doğru ve yeterli sayıda veriye ulaşmak, tezin güvenilir bir kaynak olması için gereklidir.

Sonuç olarak, tez yazma sürecinde doğru veri toplamanın önemi büyüktür. Doğru verilerin toplanması, tezin sonuçlarının güvenilirliğini etkiler. Bu nedenle, uzmanların veri toplama sürecindeki katkısı önemlidir. Uzmanlar, doğru yöntemlerin kullanılmasını sağlar, veri kaynaklarının doğru bir şekilde seçilmesine yardımcı olur, ve verilerin doğru kaydedilmesi ve düzenlenmesinde destek sağlarlar. Ayrıca, teorik ve pratik verilerin doğru bir şekilde toplanması, örneklem büyüklüğünün doğru belirlenmesi ve veri analizinde doğru tekniklerin kullanılması da tezin güvenilir bir kaynak olduğunu sağlar.

Verilerin Doğru Bir Şekilde İncelenmesi

Tezin veri toplama ve analiz süreci, sonuçların doğru bir şekilde çıkarılması açısından oldukça önemlidir. Verilerin doğru bir şekilde incelenmesi, tezin sonuçlarına etki edecek bir unsurdur. Uzmanların bu konudaki önerileri ise şunlardır:

 • Verilerin doğru bir şekilde kaydedilmesi,
 • Verilerin güvenilirliğinin kontrol edilmesi,
 • Verilerin doğru bir şekilde analiz edilmesi,
 • Yeterli sayıda örneklem kullanılması,
 • Çıkarımların gerçeği yansıtması açısından verilerin detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiği.

Verilerin doğru bir şekilde incelenmesi, tez yazım sürecinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, uzmanların bu konudaki önerileri dikkate alınmalı ve bu süreçte özenle çalışılmalıdır.

Yeni Teknolojilerin Kullanımı

Tez yazım sürecinde kullanılan yeni teknolojiler, araştırmacılar için büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Özellikle büyük veri setleri üzerinde yapılan tez çalışmalarında, yeni teknolojilerin kullanımı oldukça önemlidir. Verilerin daha hızlı ve doğru bir şekilde analiz edilmesi, sonuçların daha net ve açıklayıcı bir şekilde sunulması ve okuyucuların çalışmayı daha rahat anlamaları, araştırmacıların hedefidir.

Ancak, teknolojinin kullanımı konusunda da bazı sınırlamalar ve zorluklar vardır. Örneğin, bazı programlar karmaşık ve zor anlaşılır olabilir. Bu nedenle, araştırmacılar teknolojinin kullanımında, uzmanların önerilerine başvurabilirler.

Bununla birlikte, teknolojinin kullanımı kadar, doğru teknolojinin seçimi de oldukça önemlidir. Araştırmacılar, hangi programların hangi amaçlar doğrultusunda kullanılabileceği konusunda uzmanların tavsiyelerine başvurabilirler. Ayrıca, yeni teknolojilerin kullanımı konusunda güncel kalmak ve takip etmek de oldukça önemlidir.

Tez yazım sürecinde teknolojinin kullanımı, yanlış kullanımdan kaynaklı hataların önüne geçebildiği gibi, çalışmanın kalitesini de arttırır. Tez yazım sürecinde bu yüzden teknolojinin kullanımı konusunda dikkatli olunması ve uzmanların önerilerine başvurulması önerilir.

Veri Analizinde Yazılım Kullanımı

Tez yazım sürecinde veri analizi, araştırmaların temelini oluşturmaktadır. Doğru veri analizi, tezin sonuçlarına etki eder ve doğru veri analizi yapılabilmesi için yazılım kullanmak önemlidir. Yapılan araştırmalarda, veri analizi için en çok kullanılan yazılımlar arasında SPSS, R-Studio, ve Stata yer almaktadır.

SPSS, kolay kullanımı nedeni ile tercih edilen bir yazılımdır. Özellikle sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılmaktadır. R-Studio, ücretsiz olması ve geniş bir kullanıcı topluluğuna sahip olması nedeniyle popülerdir. Stata ise, genellikle ekonometrik araştırmalarda kullanılır. Bu yazılımlar, verilerin toplanmasından analizine kadar birçok alanda uzmanlar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.

Bu yazılımların kullanımı, araştırmalarda doğru sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, hazırlanan tezin bilimsel değerini artırmaktadır. Yazılım kullanımı doğru bir şekilde yapıldığı takdirde, verilerdeki hatalar tespit edilerek verilerin doğru bir şekilde yorumlanmasına imkan sağlamaktadır.

Uzmanlar, veri analizi sürecinde doğru yazılım seçiminin ve kullanımının önemine dikkat çekmektedirler. Verilerin doğru şekilde yorumlanabilmesi için yapılacak araştırma konusu ve veri tiplerinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu nedenle, uzmanların önerileri doğrultusunda, doğru bir yazılım seçiminin yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, yazılımın kullanımı sırasında, veri setlerinin düzenli bir şekilde kaydedilmesi, analizin doğru bir şekilde yapılması ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunulması önemlidir. Veri analizi sürecinde yazılım kullanmanın faydalarından yararlanabilmek için, doğru bir şekilde kullanılması ve verilerin doğru bir şekilde yorumlanması şarttır.

Tezin Düzenlenmesi ve Son Kontrol

Tezin son kontrolünden önce düzenlenmesi oldukça önemlidir. Bu noktada uzmanların önerileri oldukça değerlidir. Tez yazım sürecinde yazım kurallarına uygun olması, tutarlı bir taslağa sahip olması gerekmektedir. Bununla birlikte, tezin son kontrolü esnasında en önemli aşama, hataların tespit edilmesidir.

Uzmanlar, tezin son kontrolü esnasında bir dizi kontrol etkinliği gerçekleştirirler. Bu etkinliklerin başında yazım kurallarına uygunluğun kontrolü ve dilin tutarlılığı gelir. Ayrıca, tezin anlaşılabilirliğinin kontrolü de oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra, yazım kurallarına uygun olmayan ifadelerin düzeltilmesi ve uygun bir dilin kullanılması önerilmektedir.

Tezin son kontrolü esnasında uzmanlar ayrıca, tabloların, grafiklerin ve kaynakların düzenlenmesi noktasında da destek olabilirler. Tablo ve grafiklerin doğru bir şekilde hazırlanması, tezin daha anlaşılabilir olmasını sağlayacaktır. Ayrıca, kaynakların düzenli bir şekilde belirtilmesi de oldukça önemlidir.

Bunun yanı sıra, tezin son kontrolü esnasında, tezin tüm bölümlerinin tutarlı ve birbirini tamamlayıcı bir şekilde olması gerekmektedir. Bu noktada, uzmanların yardımı oldukça önemlidir. Uzmanlar, tezin tüm bölümlerinin birbiriyle uyumlu olmasını sağlayabilirler.

Tezin son kontrolü esnasında, tezin önemli bölümleri üzerinde yeniden çalışma yapılabilmektedir. Bu bölümler arasında özellikle sonuçlar bölümü yer alır. Uzmanlar, sonuç bölümünün tezin amacı ile uyumlu olup olmadığını, doğru bir şekilde analiz edilip edilmediğini değerlendirebilirler.

Sonuç olarak, tezin düzenlenmesi ve son kontrol sürecinde, uzmanlar ile çalışmanın önemi oldukça fazladır. Uzmanların verdikleri öneriler, tezin daha kaliteli bir şekilde hazırlanmasını sağlar. Bu önerilerin yerine getirilmesi, tezin daha tutarlı ve anlaşılır olmasını sağlayarak, tezin değerini arttırır.

Yazım Kurallarına Uygunluğun Kontrolü

Tez yazım sürecinde en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri, yazım kurallarına uygunluğun kontrol edilmesidir. Bu konuda uzmanlar, bazı önerilerde bulunmaktadır.

 • Yazım kurallarının doğru bir şekilde uygulanması, tezin okunabilirliği ve güvenilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.
 • Tez yazarken, kelime ve noktalama işaretleri kullanımına dikkat edilmelidir.
 • Kelime seçiminde, kısaltma ve argo sözcüklerden kaçınılmalıdır.
 • Noktalama işaretleri doğru bir şekilde kullanılmalı ve yazım hataları düzeltilmelidir.
 • Tezin yazım kurallarına uygunluğunu kontrol etmek için, bazı yazılımlar kullanılabilir.
 • Ayrıca, tez yazım sürecinde yardım alınabilecek dil uzmanları bulunmaktadır.

Yazım kurallarına uygunluğun kontrol edilmesi, tezin akıcı, anlaşılır ve güvenilir bir şekilde sunulmasını sağlayacaktır.

Tutarlı Bir Taslak Oluşturma

Tez yazım sürecinde en önemli adımlardan biri de taslak oluşturmaktır. Uzmanlar genellikle taslak oluşturma aşamasında birkaç farklı yöntemi tercih ederler. Bunlardan ilki, konu hakkında detaylı bir araştırma yaparak geniş bir konu çerçevesi belirlemektir. Daha sonra bu konular arasında benzerlikler ve farklılıklar araştırılır ve taslak oluşturulur. Bu yöntem, tezin daha kolay anlaşılabilir ve tutarlı olmasını sağlar.

Bir diğer yöntem ise ana hatları belirlenmiş bir taslağı tamamlamaktır. Bu yöntem genellikle daha hızlı sonuçlar verir, ancak tezin tamamı hakkında detaylı bir fikir vermeyebilir.

Uzmanlar, taslak oluştururken metnin tutarlılığına özellikle dikkat ederler. Bu doğrultuda, her bir bölümün birbirini takip ettiği ve konunun doğru bir şekilde işlendiği bir taslak oluştururlar. Ayrıca, tez yazım sürecindeki diğer adımların da daha kolay tamamlanabilmesi için taslağın belli bir düzen içinde hazırlanması önemlidir.

Bazı uzmanlar, konuların gruplandırılması gerektiğini belirtirken, diğerleri ise kronolojik bir sırayla yazılması gerektiğini önerir. Her iki yöntem de, tezin tutarlı bir şekilde işlenmesini ve daha kolay anlaşılmasını sağlar.

Taslak oluşturma aşamasında, bilgi kirliliğini önlemek için açık ve net bir dil kullanılması da oldukça önemlidir. Karmaşık cümle yapılarından kaçınılmalı ve mümkün olduğunca basit bir dil kullanılmalıdır.

Taslak hazırlama aşamasında, bilgisayar programları ve araçları da uzmanlar tarafından sıkça kullanılır. Bu araçlar sayesinde, taslak daha düzenli bir şekilde hazırlanabilir ve tez yazım süreci daha hızlı tamamlanabilir.

Tezin Sunumu ve Değerlendirmesi

Tezin sunumu ve savunması öncesinde, öğrencinin öncelikle tez danışmanıyla görüşmesi gerekmektedir. Danışmanın öğrenciye sunum hakkında detaylı bilgi vermesi, sunumda nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda ipuçları vermesi yararlı olacaktır. Ayrıca, sunumda kullanılacak materyallerin hazırlanması için zaman ayrılmalı, bu materyaller önceden danışman tarafından kontrol edilmelidir.

Tezin sunumunda bilgi aktarımı önemlidir ve birçok faktör, başarılı bir sunum için etkili olabilir. Bu nedenle, öğrenci sunumdan önce, mümkünse öğrenim gördüğü bölümden ve ilgili uzmanlardan yardım almalıdır. Uzmanların bu konuda önerileri, öğrencinin bilgi aktarımı ve sunuş şeklini daha etkili hale getirebilir.

Sunum sırasında, sorularla karşılaşma ihtimali oldukça yüksektir ve bu soruların cevaplanması öğrenci için oldukça önemlidir. Bu nedenle, öğrenci sunumda olası soruların listesini hazırlamalı ve bu soruların cevaplarını önceden araştırmalıdır. Ayrıca, sunumda sadece tezin içeriğinden bahsetmek yeterli değildir. Öğrenci mutlaka tezin katkılarından, bulgularından ve sonuçlarından söz etmelidir.

Tezin sunumu ve savunması için öğrencinin kendine güvenli olması oldukça önemlidir. Bu nedenle, öğrencinin önceden prova yapması ve sunumuna yanıt verebilecek kadar hazırlıklı olması gerekmektedir. Sunumdan önce mümkünse, aile üyeleri ve arkadaşlar önünde prova yapılabilir. Bu, öğrencinin daha rahat olmasını sağlayacaktır.

Tez sunumu ve savunması oldukça önemlidir. Bu nedenle, öğrencinin bu konuda özenli davranması gerekmektedir. Öğrenci, sunumu ve savunması öncesinde danışmanla ve ilgili uzmanlarla görüşerek, gerekli hazırlıkları yapmalı ve bilgilerini en etkili şekilde aktarmaya çalışmalıdır.

Sunum Teknikleri

Bir tezin başarılı bir şekilde sunulması, öğrenciler için oldukça önemlidir. Sunumda dikkat edilmesi gereken birçok teknik ve detay vardır. İşte bu nedenle, tez yazarken yapacağınız sunuma ilişkin olarak uzmanlarla çalışmanız önerilir. Bunun yanı sıra, aşağıdaki teknikleri kullanarak sunumunuzu daha da iyileştirebilirsiniz:

 • Slayt kullanımı: Sunumunuzda slayt kullanımı, izleyicilerin tezinizi daha iyi takip etmelerine yardımcı olur. Slaytlarınızı sade ve anlaşılır bir şekilde tasarlayarak, sunumunuzun daha etkili olmasını sağlayabilirsiniz.
 • Sanatsal öğeler: Sunumunuzu daha ilgi çekici hale getirmek için, sanatsal öğeler kullanabilirsiniz. Örneğin, ilgili fotoğraflar, resimler ve grafikler sunumunuzun görsel olarak daha etkileyici olmasını sağlayabilir.
 • Akılda kalıcılık: Sunumunuzda tezinizin öne çıkması için, izleyicilerin aklında kalacak birkaç anahtar kelime belirleyin. Bu sayede, tezinizin önemli noktalarını hatırlamaları daha kolay olacaktır.
 • Göz teması: İzleyicilerinize göz teması kurarak konuşmanız, sunumunuzun daha etkili olmasını sağlayacaktır. Bu sayede, izleyicilerinizin dikkatini daha kolay çekebilirsiniz.

Uzmanların önerileri de sunumunuzun başarılı olmasını sağlayabilir. Örneğin, sunumunuzda ne sıklıkla slayt değiştirmeniz gerektiği ya da nasıl bir içerik hazırlamanız gerektiği hakkında uzman görüşünü alarak sunumunuzu daha etkili hale getirebilirsiniz. Ayrıca, sunumunuzu önceden birkaç kez alıştırarak, daha rahat ve kendinden emin bir şekilde sunum yapabilirsiniz.

Değerlendirme Sürecinde Yardım Almak

Tezin değerlendirme sürecinde yardım alınması oldukça önemlidir. Bu süreçte uzmanlar, tezi objektif bir şekilde değerlendirmek ve önerilerde bulunmak için önemli bir role sahiptir. Tezinizi hazırlama sürecinde çalıştığınız uzmanlardan yardım alabilir ya da yeni görüşler, düşünceler sunan başka uzmanlarla da iletişim kurabilirsiniz. Uzmanlara başvururken dikkat etmeniz gereken noktalar da vardır.

 • Uzmanların alanında uzmanlaşmış olması,
 • Referansları ve daha önce yaptıkları çalışmaların kalitesi,
 • İletişim becerilerinin yüksek olması,
 • Tezinizi objektif bir şekilde değerlendirmesi,
 • Odaklanma ve sonuç odaklı olması,
 • Tezinizi savunma sürecinde size destek olması.

Bu gibi özelliklere sahip uzmanlarla çalışarak, tezinizin değerlendirme sürecinde başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Ayrıca, değerlendirme sürecinde yardım alacağınız uzmanların görüşlerine karşı açık olmak da önemlidir. Eleştirileri yapıcı bir şekilde değerlendirmelisiniz ve gerekli düzenlemeleri yaparak tezinizi daha iyi bir seviyeye getirmelisiniz.

Bunun yanı sıra, teziniz için belirli bir konferans ya da panel düzenleyecekseniz, önceden hazırlıklı olmalısınız. Konuşma veya sunum yapacağınız sürece de uzmanların desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Tezinizi objektif bir şekilde değerlendirecek, önerilerde bulunacak uzmanlar ile yapacağınız çalışmalar tezinizin değerlendirme sürecindeki başarısına büyük ölçüde katkıda bulunacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir