Tez Yazdırmak için Olmazsa Olmaz Bilgi Kaynakları

Tez yazdırma süreci, öğrencilerin hayatındaki en yoğun ve meşakkatli dönemlerden biridir. Bu süreçte, doğru ve güvenilir bilgi kaynaklarına ulaşmak, tez yazımını kolaylaştıracak ve verimliliği arttıracaktır. Kütüphane kaynakları, veri tabanları, akademik dergiler ve makaleler ve internet kaynakları gibi birçok bilgi kaynağı, tez yazımında kullanışlı olabilir.

Kütüphaneler, tarihsel anlamda akademik araştırmaların merkezi olarak kabul edilirler. Tez yazımı aşamasında kütüphaneler, akademik kitaplar, referans materyalleri, önceden tamamlanmış tezler ve diğer kaynakların bir araya getirildiği yerlerdir. Bu nedenle, öğrencilerin akademik bir araştırmada en iyi kaynaklardan biri olarak kütüphaneleri kullanmaları tavsiye edilir.

Veri tabanları, internet erişimi olan her yerden bilgiye erişimi mümkün hale getirir. Tez yazımında veri tabanları, konunun uzmanları tarafından yayınlanan makaleler ve sektörel raporlar gibi daha spesifik bilgi kaynaklarına erişim sağlar. Bu tip veri tabanlarına örnek vermek gerekirse, ULAKBİM, TÜBİTAK ve TR Dizin gibi Türkiye’de bulunan veri tabanlarıdır.

Veri tabanları, farklı disiplinlerdeki bilgi kaynaklarına erişimi mümkün kılarak hukuk, ekonomi, sağlık, eğitim, teknoloji, siyaset ve daha birçok konuda araştırma yapmakta son derece önemli bir yer tutarlar. Özellikle hukuk alanında tez yazımında Anayasa Mahkemesi kararları veri tabanları ve kaynakları, avukatların ve hukuk öğrencilerinin en sık başvurdukları kaynaklar arasındadır.

Akademik makaleler ve dergiler, konusunda uzman olan yazarların tezinizde kullanabileceğiniz kaynakları sunarlar. Makale ve dergiler, genel olarak materyalin güncel olmasını sağlarlar. Bu kaynaklar, tez yazımında kullanılabilecek en önemli bilgi kaynaklarıdır ve tezinize özgünlük kazandırmanızı sağlar.

İnternet kaynakları, son yıllarda tez yazımı için kullanılan en yaygın kaynaklardan biridir. İnternet kaynakları arasında online veri tabanları, arşivler, öğrenme materyalleri ve akademik forumlar yer alır. Internet kaynakları tez yazımında oldukça verimli olabilir, ancak doğru kaynakları seçmek ve kaynakları doğru bir şekilde değerlendirmek son derece önemlidir.

İçindekiler

Kütüphaneler

Tez yazımı esnasında en önemli bilgi kaynaklarından birisi kütüphanelerdir. Kütüphaneler, üzerinde çalıştığınız konu hakkında geniş bir yelpazede materyal sunma becerisine sahiptir. Bu materyaller, genellikle kitap, dergi, makale, gazete, rapor, tez, veri tabanı, kitap dışı materyaller, vb. gibi çalışmanızı destekleyecek birçok farklı kaynaktan oluşabilir. Kütüphanelerdeki materyaller, internet kaynaklarından farklı olarak özenli bir şekilde hazırlanır ve tez çalışmanızın güvenilirliğini arttırır. Ayrıca, kütüphanelerde konusunda uzman personeller bulunur ve size gerekli rehberliği yaparak tez yazım sürecinizde önemli bir avantaj sağlayabilirler.

Kütüphaneler, farklı kütüphane türleri olduğu için, araştırmaya başlamadan önce hangi kütüphaneleri inceleyeceğiniz konusunda bir araştırma yapmanız gerekmektedir. Üniversite kütüphaneleri, ulusal kütüphaneler, özel kütüphaneler, kamu kütüphaneleri gibi farklı kütüphaneler türleri arasından seçim yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra, birçok üniversitenin online kataloğuna erişebilir ve ihtiyacınız olan materyalleri arayarak önceden sizin için hazırlanmasını sağlayabilirsiniz.

Kütüphanelerin bir diğer avantajı ise, kitapların yanı sıra özellikle son yıllarda popülerlik kazanan veri tabanlarını da bünyesinde barındırmaktadır. Veri tabanları, özellikle sosyal bilimler ve fen bilimleri gibi disiplinlerde önemli bir rol oynamaktadır ve tez yazımında büyük bir kolaylık sağlamaktadır.

 • Özetle, kütüphaneler tez yazım sürecinde kullanılabilecek en kıymetli bilgi kaynaklarından bir tanesidir.
 • Kütüphaneler, tez yazım sürecinde materyal sunma becerisi ve uzman personelleri ile size büyük bir avantaj sağlar.
 • Farklı kütüphane türlerini ve online kataloglardan yararlanarak, seçtiğiniz konu hakkında ihtiyacınız olan kaynaklara kolayca ulaşabilirsiniz.
 • Ayrıca, veri tabanlarının da kütüphanelerde bulunması, sosyal bilimler ve fen bilimleri gibi disiplinlerde çalışan öğrenciler için önemli bir kolaylık sağlamaktadır.

Veri Tabanları

Tez yazım sürecinde veri tabanları, araştırmaların temel kaynaklarından biridir. Veri tabanları, bilimsel ve akademik yayınları içeren büyük bir arşivdir. Bu kaynaklar tezlerde kullanılmak üzere birçok farklı disiplinde araştırma konusunda derinlemesine bilgi sağlar. Bu nedenle, tez yazarken veri tabanlarından yararlanmak oldukça önemlidir.

Veri tabanları, genellikle kuruluşlar ve üniversiteler tarafından sunulur ve birçok seçenek içermektedir. Bu seçenekler arasında geniş bir alan yelpazesindeki araştırma ve yayınlar yer alır ve tez yazarken araştırılması gereken en önemli kaynaklardır.

Veri Tabanı TürleriÖrnekler
Bilim ve TeknikIEEE Xplore, ScienceDirect
Sosyal BilimlerJSTOR, Project MUSE
Sanat ve Beşeri BilimlerJSTOR, Project MUSE
GenelGoogle Scholar, ProQuest

Hukuk, ekonomi, tıp, mühendislik gibi farklı alanlardan tüm veri tabanları, derin bir bilgi havuzu sağlar. Bu veri tabanları aracılığıyla öğrenciler ve araştırmacılar, tezleri için gerekli olan makaleleri, kitapları, dergileri, gazeteleri, raporları, patentleri vs. kolayca erişebilirler.

Araştırmalar için doğru veri tabanının seçimi, bölüm, konu ve disiplinlere bağlı olarak çok önemlidir. Hukuk tezi yazarken, kanunlar, yönetmelikler ve Anayasa Mahkemesi kararları üzerinde yoğunlaşmak daha uygun olacaktır. Öte yandan, ekonomi tezi yazarken, ekonomik teoriler ve finansal analizler üzerinde çalışılması gerekebilir. Doğru veri tabanını seçmek, tez yazım sürecinde zaman kazandırmanın yanı sıra, daha derinlemesine bilgi sağlamaktır.

En önemli veri tabanları arasında ULAKBİM, Google Scholar ve ProQuest yer alır. Ülkemizde ULAKBİM’in sağladığı veri tabanları çok sayıdadır. Bu nedenle, öğrenciler tez araştırmalarında ULAKBİM veri tabanlarını kullanarak geniş bir yelpazede bilgi elde edebilirler.

Özetle, veri tabanları tez yazma sürecinde büyük önem taşır. Veri tabanları araştırmacıların birçok konuda bilgi edinebilecekleri ve en doğru bilgi kaynağına ulaşabilecekleri yerlerdir. Tez yazım sürecinde doğru veri tabanını seçmek, tezin akademik kalitesi ve sağlamlığı açısından oldukça önemlidir.

Hukuk Veri Tabanları

Hukuk alanında tez yazımı yaparken kullanılabilecek veri tabanları oldukça önemlidir. Bu veri tabanları, araştırmalarınızda kullanabileceğiniz yüzlerce kaynağın tek bir çatı altında toplanmasına olanak tanır. Özellikle hukuk fakültesi öğrencileri ve araştırmacıları için oldukça önemli olan bu veri tabanları, birçok avantaj sunar.

Bazı hukuk veri tabanları örnekleri arasında Westlaw, LexisNexis, HeinOnline ve JSTOR yer alır. Bu veri tabanları, farklı hukuk alanlarına yönelik kaynakların yanı sıra, hukuk makaleleri, dergileri, kitapları ve kararları da içerir.

Veri tabanları aracılığıyla yapılan araştırmalar, kitaplarda ve dergilerde bulunan bilgilere göre daha hızlı ve verimli olabilir. Bu nedenle, hukuk veri tabanlarının kullanımı özellikle tez yazımında oldukça faydalıdır. Veri tabanlarındaki içerikleri arayarak, konu hakkında daha geniş bir perspektif kazanabilir ve yazınızı daha sağlam temellere oturtabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, hukuk veri tabanları aracılığıyla yapılan araştırmalar, güncelliği koruma açısından da oldukça önemlidir. Kararlar ve yargı tasarımları hızla değiştiği için bu veri tabanlarında son dönemdeki en yeni hukuki gelişmeleri takip edebilirsiniz. Bu da tezinizdeki bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini garanti altına alacaktır.

Yukarıda bahsedilen sebeplerle, hukuk veri tabanları tez yazımında oldukça önemlidir. Veri tabanlarındaki kaynakları kullanarak, daha nitelikli bir tez oluşturabilir ve sonuca daha hızlı ulaşabilirsiniz.

Anayasa Mahkemesi Kararları Veri Tabanı

Anayasa Mahkemesi kararları, hukuk alanında tez yazan öğrenciler için önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararlar, ülkemizdeki hukuk pratiği ve yargı sistemini yansıtmaktadır. Bu nedenle, tez yazım sürecinde bu kaynağı doğru şekilde kullanmak oldukça önemlidir.

Anayasa Mahkemesi kararlarına erişmek için öncelikle resmi internet sitesi ziyaret edilebilir. Sitede yer alan karar arşivinde tarih, konu, karar numarası gibi kriterlere göre arama yapılarak istenilen karar bulunabilir.

Erişilen kararlar doğrudan kullanılamaz, öncelikle özetinin hazırlanması gerekmektedir. Karar özeti oluşturulurken, kararın özüne uygun bir şekilde ana fikirler belirlenip kısaca ifade edilmelidir. Bu şekilde kararın anlaşılması kolaylaşır.

Özeti hazırlanan kararlar, tez yazımında kullanılmadan önce yasal kaynaklar ile karşılaştırılmalıdır. Böylelikle kararın güncelliği, tutarlılığı ve uygunluğu hakkında fikir sahibi olunabilir.

Tez yazımında Anayasa Mahkemesi kararlarının kullanımı özellikle örnek olaylar ve yasal yorumlamalar yaparken oldukça faydalıdır. Kararların içeriklerine uygun şekilde yapılan alıntılar, özellikle hukuk alanında akademik bir çalışmanın kalitesini arttıracaktır.

ULAKBİM Veri Tabanları

ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) bünyesinde yer alan veri tabanları, tez yazımında oldukça faydalı kaynaklar sunmaktadır. ULAKBİM veri tabanları, geniş bir konu yelpazesine sahiptir ve bu nedenle farklı disiplinlerdeki tezlerin yazımında kullanılabilir.

ULAKBİM veri tabanları, Türkiye’deki üniversitelerin aboneliği ile kullanılabilmektedir. Bu nedenle, ULAKBİM veri tabanlarına erişim, tez yazma aşamasında öğrenciler için oldukça kolaydır.

Bunun yanı sıra, ULAKBİM bünyesinde yer alan veri tabanları, uluslararası standartlarda hizmet vermektedir ve içerikleri de oldukça günceldir. Bu nedenle, tez yazarken güvenilir ve doğru bilgiye ulaşmak için ULAKBİM veri tabanları tercih edilebilir.

ULAKBİM veri tabanları arasında en sık kullanılanları arasında Türk Dil ve Edebiyatı veri tabanı, Psikoloji veri tabanı, Tıp veri tabanı ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri veri tabanı bulunmaktadır.

Türk Dil ve Edebiyatı veri tabanı, Türk dili ve edebiyatı alanında araştırma yapan öğrenciler için oldukça faydalıdır. Bu veri tabanında, Türk diline ve edebiyatına ilişkin birçok makale, tez ve kitap bulunmaktadır. Psikoloji veri tabanı, özellikle psikolojik danışmanlık ve psikoloji alanında tez yazan öğrenciler için oldukça faydalıdır.

Tıp veri tabanı ise, tıp fakültesinde tez yazan öğrenciler için oldukça faydalı bir kaynaktır. Bu veri tabanında, tıp alanındaki en son araştırmaların yer aldığı makale ve tezler bulunmaktadır. Mühendislik ve Doğa Bilimleri veri tabanı ise, mühendislik ve doğa bilimleri konularında araştırma yapan öğrencilerin başvurabileceği bir kaynak olarak öne çıkmaktadır.

Ekonomi Veri Tabanları

Ekonomi veri tabanları, ekonomi alanında yapılan tezler ve araştırmalar için büyük bir önem taşımaktadır. Bu veri tabanları, ekonomi konularına ilişkin güncel makalelere, raporlara ve verilere erişim sağlar. Bu da araştırmacılara, tez yazanlara, öğrencilere ve akademisyenlere büyük bir kolaylık sağlar.

Veri Tabanı AdıİçerikAvantajları
EconLitEkonominin tüm alanlarına ilişkin araştırmalar, makaleler, raporlar, kitaplar ve dergilerin tam metinleri.Geniş kapsam, güncellik, özel arama filtreleri.
Business Source CompleteEkonomi ve işletme konularına ilişkin tam metin makaleler, kitaplar, dergiler ve raporlar.Kapsamlı içerik, güncellik, özel arama filtreleri.
JSTORÇok sayıda akademik disiplinde yayınlanmış makalelerin tam metinleri.Kapsamlı içerik, tarihsel veriler, özel arama filtreleri.

EconLit, Business Source Complete ve JSTOR gibi ekonomi veri tabanları, araştırmacıların ilgili konularda kapsamlı bir veri tabanına erişim sağlamalarına olanak tanır. Bu veri tabanları, güncel araştırmaları ve makaleleri içerir ve özel arama filtreleri ile aradığınız konuya hızlı bir şekilde erişmenizi sağlar.

Aynı zamanda, bu veri tabanları, özellikle ekonomi öğrencileri ve akademisyenleri için büyük bir avantaj sağlar. Bu veri tabanları sayesinde, ekonomi alanındaki en son gelişmeleri ve trendleri takip edebilirler. Ayrıca, tez yazmakta olan öğrenciler de bu veri tabanlarından faydalanarak araştırmalarında etkileyici, güvenilir ve tam kapsamlı veriler kullanabilirler.

Ekonomi veri tabanları, ekonomi alanına ilişkin birçok kaynağın kolayca bulunmasını sağlar. Ekonomi öğrencileri, araştırmacıları ve akademisyenleri için bu veri tabanları önemli bir araştırma kaynağıdır.

Akademik Makale ve Dergiler

Akademik makale ve dergiler, tez yazımında kullanılabilecek en önemli kaynaklardan biridir. Bu kaynaklar, konuların detaylı bir şekilde ele alındığı ve uzmanlık gerektiren konuların tartışıldığı bölümleri içermekte ve araştırma yapmak isteyenler için zengin bir bilgi kaynağı sunmaktadır.

Akademik makale ve dergilerin tez yazımında kullanımı, özellikle konunun güncelliği açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle konunun son zamanlardaki gelişmeleri hakkında yapılan araştırmaların ve yayınların incelenmesi, tezin kalitesini artıracaktır.

Bunun yanı sıra, akademik makale ve dergiler, tez yazımında kaynakların çeşitlendirilmesi açısından da önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü farklı kaynaklardan elde edilen bilgiler birleştirildiğinde tez daha zengin bir içerik sunacak ve konuyla ilgili daha geniş bir perspektif kazanılacaktır.

Akademik makale ve dergilerin doğru kullanımı ise oldukça önemlidir. Öncelikle uygun bir veritabanından arama yapmak, doğru sonuçlar elde etmek için önemlidir. Sonrasında ise seçilen makalelerin özgünlüğü, kalitesi ve güncelliği göz önünde bulundurularak dikkatli bir şekilde okunması gerekmektedir.

Doğru makale ve dergi seçimi yapmak için, konuyla ilgili en güncel araştırmaları içeren dergilerin seçilmesi doğru olacaktır. Ayrıca, güvenilir yayınevleri tarafından yayınlanan ve konusunda uzmanlaşmış yazarların makalelerine öncelik vermek, tezin güvenirliği açısından önemlidir.

Son olarak, akademik makale ve dergilerin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için, okunan makalelerin özetinin çıkarılması ve yorumlanması önemlidir. Bu sayede, tezde kullanılacak bilgiler doğru bir şekilde anlaşılacak ve konuya uygun bir şekilde aktarılacaktır.

Doğru Makale ve Dergi Seçimi

Tez yazımı sürecinde doğru makale ve dergi seçimi oldukça önemlidir. Bu seçimler tezin kalitesini belirlediği gibi, aynı zamanda tezde kullanılan kaynakların güvenilir olması açısından da büyük önem taşır. Doğru makale ve dergi seçiminde dikkat edilmesi gereken bazı kriterler vardır.

 • Konu İlişkisi: Tezin konusuyla ilgili makale ve dergiler tercih edilmelidir. Bu seçim tezin konusunun derinlemesine araştırılmasına ve doğru bilgiye ulaşılmasına yardımcı olacaktır.
 • Güncellik: Makale ve dergilerin yayın tarihleri kontrol edilmeli ve mümkünse en son yayınlanmış olanlar tercih edilmelidir.
 • Kaynakların Sayısı: Doğru sayıda kaynak kullanılmalıdır. Az sayıda kaynak, tezin kapsamlı bir araştırma yapıldığı izlenimini oluşturmaz. Ayrıca, çok fazla kaynak kullanımı da tezin odaklandığı alandan saptırmasına neden olabilir.
 • Kaynakların Kalitesi: Makale ve dergilerin kaynaklarına dikkat edilmelidir. Yazarların akademik geçmişleri ve yayın kaliteleri, makalelerin değerini belirleyen faktörlerdir.

Bunların yanı sıra, yüksek etici standartları olan ve editörlerinin kaliteli olduğunu kanıtlamış dergiler tercih edilmelidir. Doğru makale ve dergi seçimi yapılması, tezin araştırma sürecinde önemli bir adımdır. Bu nedenle, öğrencilerin bu konuda gereken özeni göstermeleri gereklidir.

Nasıl Okunmalı ve Yorumlanmalı?

Akademik makale ve dergiler, tez yazımında önemli bir yer tutmaktadır. Ancak, bu kaynaklardan yararlanmak için doğru okuma ve yorumlama stratejilerine sahip olmak gerekmektedir. İşte, akademik makale ve dergilerin etkili bir şekilde okunması ve yorumlanması için bazı öneriler:

 • Öncelikle, makale ya da derginin hangi alanda ve konuda yazıldığına dikkat edilmelidir. Bu, kaynağın ne kadar uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olacaktır.
 • Makale ya da dergiyi okumadan önce, özet, giriş ve sonuç bölümlerine göz atın. Bu, kaynağın ne hakkında olduğunu anlamanızı sağlar.
 • Bir makaleyi okurken, anahtar kelimelere, tablolara, grafiklere ve resimlere dikkat edin. Bu öğeler, makalenin ana fikrini anlamak ve hatırlamak için önemlidir.
 • Makaleyi kritik bir şekilde okuyun. Yazarın iddialarını sorgulayın ve verileri analiz edin. Bu, makalenin sağlam olup olmadığını değerlendirmenize yardımcı olacaktır.
 • Makaleyi tamamen okuduktan sonra, kaynağı not alarak özetleyin ve yorumlayın. Bu, makalenin önemli noktalarını hatırlamanıza ve anlamanıza yardımcı olacaktır.

Bu öneriler, akademik makale ve dergilerin etkili bir şekilde okunması ve yorumlanması için oldukça önemlidir. Bu şekilde, doğru kaynaklardan yararlanarak tez yazımınızı başarılı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

İnternet Kaynakları

Tez yazım süreci boyunca kullanabileceğiniz en önemli bilgi kaynaklarından biri internet kaynaklarıdır. Doğru kullanıldığında, internet tez yazımındaki en büyük yardımcınız olabilir. Ancak, kaynakların doğru bir şekilde seçilmesi hayati önem taşır.

İnternet kaynakları arasında ücretsiz ve ücretli olmak üzere birçok seçenek vardır. Ücretli seçenekler genellikle daha kaliteli ve güncel bilgi kaynakları sunar. Fakat, ücretsiz kaynaklar da doğru seçildiğinde oldukça faydalı olabilir.

Doğru internet kaynaklarını seçmek için, kaynakların güvenilirliği, yazarının uzmanlık alanı, kaynakların tarihi ve güncelliği, kaynakların çeşitliliği, ve kaynakların açık kaynak kodlu olması özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Bununla birlikte, internet kaynaklarından yararlanmak, kaynakların doğru bir şekilde okunması ve yorumlanmasını da gerektirir. Kaynakların karşılaştırılması ve değerlendirilmesi gereklidir. Ayrıca, bir kaynağı doğru bir şekilde kullanmak için alıntı yaparken, kaynağın orijinal sayfalarına link verilmelidir.

Tez yazımında kullanacağınız internet kaynaklarını seçerken, her zaman objektif olmaya çalışın ve birden fazla kaynaktan bilgi toplamaya özen gösterin. Ayrıca, seçtiğiniz kaynakların doğru ve güvenilir olduğundan emin olmak için, kaynakların yazarlarından, yayıncılarından veya uzmanlardan geri bildirim almayı da düşünebilirsiniz.

Doğru Kaynak Seçimi

Tez yazımında internet kaynaklarının kullanımı günümüzde önemli bir yer tutmaktadır. Ancak, doğru kaynak seçimi yapmak tezin kalitesi açısından oldukça kritik bir konudur. Tezde yer alacak bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği seçilen kaynaklarla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, doğru kaynak seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken birkaç kriter bulunmaktadır.

 • Açıklık ve Doğruluk: Kaynakların ne kadar açık ve net bilgiler sunduğuna dikkat edilmeli ve doğruluğundan emin olunmalıdır.
 • Güvenilirlik: Kaynakların güvenilir olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu nedenle, kaynaklarının bağlı olduğu kurumlar veya yazarlar hakkında araştırma yapılabilir.
 • Tarihinde Güncellik: Kaynakların ne kadar güncel olduğuna dikkat edilmeli ve mümkün olduğunca yeni kaynaklar tercih edilmelidir.
 • Açıklayıcı Olması: Kaynakların konuyu açık ve anlaşılır bir şekilde ele alması gerekir. Konu hakkında daha önce bilgisi olmayanların bile anlayabileceği bir dille yazılmalıdır.

Doğru kaynak seçimi için örnek olarak, araştırma yapmak istediğiniz konu hakkında nitelikli bir blog sayfası seçebilirsiniz. Yazarın ilgili alanlarda uzman olması ve konu hakkındaki bilgisinin açık bir şekilde paylaşılması bu tür kaynakların kalitesini artırır. Ayrıca, güvenilirliği yüksek olan akademik kaynakların kullanımı da tercih edilebilir.

Kaynakların Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi

Teziniz için doğru kaynak seçimi kadar seçtiğiniz kaynakların kalitesi de önemlidir. İnternet kaynaklarını araştırırken doğru kaynakların seçilmesi, karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirilmesi ve farklı kaynakların bilgileri doğru bir şekilde sunması için kritik bir öneme sahiptir. İnternet kaynaklarını değerlendirirken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli faktör vardır:

 • Güvenilirlik: Kaynağın güvenilirliği, özellikle bilimsel bir tez yazımında en önemli faktördür. Kaynakların yayınevleri veya yazarlar hakkında internette yapılacak araştırmalar, kaynakların kalitesi hakkında bilgi edinilebilecek bazı faktörlerdir.
 • Aktualite: Kullanacağınız kaynakların güncel bilgiler sunduğundan emin olun. Kaynaklarının tarihlerine dikkat edin ve mümkünse, en güncel bilgiler sunan kaynakları tercih edin.
 • Credibility: Dış kaynaklarınızı bulurken, mümkün olan en iyi kaynakları bulmaya çalışın. Saygın bloglar, çevrimiçi gazeteler ve üniversite web siteleri, hasarlı kaynakları önlemek için iyi bir yerdir.
 • Kaynak Açıklamaları: Kaynaklarınızda sunulan bilgilerin doğru olduğundan ve bilgi sunan kişilerin kimliklerinin doğru bir şekilde belirtildiğinden emin olun.

Bu faktörlere dikkat etmek, kaynak seçiminde doğru karar vermenize ve sonunda daha kaliteli bir tez hazırlamanıza yardımcı olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir