Tez Yazım Sürecinde Nerelerde Hata Yapılıyor?

Tez yazım süreci öğrenciler için oldukça zor ve meşakkatli bir süreçtir. Bu süreçte yapılan hatalar zaman kaybına ve olumsuz sonuçlara neden olabilir. Tez yazım sürecinde en yaygın yapılan hatalar üç aşamada toplanabilir: Konu seçimi ve planlama aşamasında yapılan hatalar, kaynak kullanımı ve literatür taraması aşamasındaki hatalar ve tez yazım ve düzenleme aşamasında yapılan hatalar.

Konu seçimi aşamasında yapılan hataların en büyük nedenlerinden biri öğrencilerin doğru bir konu seçme yöntemine sahip olmamasıdır. Öğrenciler genellikle ilgi duydukları bir konuyu seçmelerine rağmen, bu konunun hem tez yazımında hem de sonuçlarının çıkartılmasında yetersiz olduğunu fark etmeyebilirler. Planlama aşamasında ise öğrenciler genellikle zaman ve kaynak yönetimi konusunda yetersiz olabilirler.

Kaynak kullanımında yapılan en yaygın hatalardan biri, doğru kaynak seçimi yapmamanın yanı sıra, kaynakların yeterli olmamasıdır. Öğrenciler genellikle yalnızca internet üzerinden araştırma yaparak tezlerini yazmaya çalışırlar ve bu yüzden eksik bilgi kaynaklarına sahip olabilirler. Tez yazım ve düzenleme aşamasında ise en yaygın yapılan hatalar, yapısız ve akışsız tez metni hazırlama, başlık, içerik ve referanslarda tutarsızlık oluşmasıdır.

Tezin tamamlanmış hali gözden geçirilirken yapılan en yaygın hatalardan biri, imla ve dil bilgisi hatalarıdır. İmla ve dil bilgisi hataları, tezin bilimsel niteliğine zarar verir ve sonuç olarak öğrencinin notuna da yansır.

Tamamlanmış tezin gözden geçirilmesinde yapılan diğer bir hata ise referansların doğru şekilde yapılandırılmamasıdır. Referansların yanlış yapılandırılması, öğrencinin akademik çevrede itibarını zedeleyebilir.

İçindekiler

Konu Seçimi ve Planlama Aşamasında Yapılan Hatalar

Tez yazım süreci, öğrenciler için oldukça yorucu ve önemli bir süreçtir. Ancak, konu seçimi ve planlama aşamasında yapılan hatalar, tez yazımının diğer aşamalarında da sorunlar yaratır. Tez konusu, özellikle mezuniyet tezleri için oldukça önemlidir. Konunun belirlenmesinde yapılan hatalar, zaman kaybına ve ciddi bir çalışmanın elden kaçmasına neden olabilir.

Tez konusu belirlerken, öncelikle öğrencinin ilgisi olan bir konu seçmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, öğrenci tezi yazarken sıkılacak ve motivasyon kaybı yaşayacaktır. Ancak, ilgi duyulan konunun literatürde yeterli kaynağı olması da oldukça önemlidir. Bu nedenle, konunun araştırma yapmak için müsait olması gerekmektedir.

Bir diğer hata ise konu belirledikten sonra planlama yapmamaktır. Öğrenci, konuyu belirledikten sonra, ne kadar kaynak kullanacağına, hangi yöntemleri kullanacağına ve tezin nasıl bölümlere ayrılacağına dair bir plan yapmalıdır. Planlama yapılmadan başlanan bir tez, ilerleyen aşamalarda yolunda gitmeyen sorunlar yaşayabilir.

Tezin konusu, yöntemi ve planı belirledikten sonra, öğrenci danışmanına sunum yapmalıdır. Danışman, tezin özelliklerine göre gerekli değişiklikleri yapacaktır. Ancak, öğrenci tezin planlama aşamasında, danışmanından fikir almadan hareket etmemelidir.

 • Tez konusunun belirlenmesinde yapılan hatalar:
  • İlgi alanından uzak olması
  • Literatürde yetersiz kaynağa sahip olması
  • Planlama yapılmadan başlanması
  • Danışman fikrinden önce hareket etmek

Tez yazım sürecinde konu seçimi ve planlamada yapılan hatalar, diğer aşamalarda da ciddi sorunlar yaratabilir. Bu nedenle, bu aşamada öğrencilerin dikkatli olması ve danışmanları ile sık sık iletişim halinde olmaları gerekmektedir.

Kaynak Kullanımı ve Literatür Taraması Aşamasındaki Hatalar

Kaynak kullanımı ve literatür taraması, tez yazım sürecinin en önemli aşamalarından biridir. Ancak, bu aşamada da yapılan hataların sonradan düzeltilemeyecek kadar büyük olabileceği göz ardı edilmemelidir.

Literatür taramasında yapılan en yaygın hatalardan biri, doğru kaynak seçimini yapamamaktır. Tez konusu ile ilgili araştırma yaparken, alakasız ve yanıltıcı kaynaklar kullanmak, tezin değerini sarsabilir. Bir diğer hata ise yeterli kaynak kullanmamaktır. Tez yazım sürecinde kullanılan kaynak sayısı az olduğunda, tez yeterince temellendirilmemiş olur ve sonuçları daha az inandırıcı hale gelir.

Ayrıca, literatür taraması yaparken kaynakların güncelliği de göz önünde bulundurulmalıdır. Eski kaynaklar yerine güncel araştırmalar kullanmak, tezin kalitesini artırır. Ayrıca, kaynakların doğru şekilde referanslandırılmamış olması da sıkça yapılan bir hatadır. Referansların yanlış yapılandırılması, aldığınız bilginin doğru olmaması ve intihal riski yaratabilir.

Bunların yanı sıra, literatür taraması yaparken, araştırma yaparken kullanılan anahtar kelimelerin önemi de göz ardı edilmemelidir. Anahtar kelimeler doğru seçilmezse, araştırma sonuçları yetersiz kalabilir. Kaynakların doğru anlaşılmaması da tez yazımında yapılan hatalardan biridir. Bu hata, kaynakların yeterince incelenmemesi veya kavramların yanlış anlaşılması nedeniyle oluşabilir.

Genel olarak, kaynak kullanımı ve literatür taraması aşamasında yapılan hatalar, tez yazım sürecindeki en büyük hatalardan biridir. Bu hataların önlenmesi için, kaynakların doğru seçilmesi, yeterli sayıda kullanılması, referansların doğru şekilde yapılandırılması, anahtar kelimelerin dikkatli seçilmesi ve kaynakların doğru anlaşılması gerekmektedir.

Doğru Kaynak Seçimi Yapılmaması

Tez yazım süreci, kaynakların doğru bir şekilde seçilmesiyle başlar. Ancak, bu aşamada yapılan hatalar tez çalışmasının kalitesini olumsuz etkileyebilir. Doğru kaynak seçimi yapılırken sıklıkla yapılan hatalar arasında,

 • Kaynakların güncelliğini kontrol etmemek
 • Tarafsız olmayan veya güvenilir olmayan kaynakları kullanmak
 • Çok az sayıda kaynak kullanmak
 • Çok sayıda kaynak kullanmak, ancak aralarında bir bağlantı kurmamak
 • Kaynakların yetersiz analizi
 • Doğru kaynakları bulamamak veya kaynak listesini uygun bir şekilde yapılandıramamak

Doğru kaynak seçimi, tez çalışmasının kalitesi için son derece önemlidir. Bu nedenle, kaynakların güvenilirliğini ve güncelliğini kontrol etmek, tarafsız ve yeterli sayıda kaynak kullanmak, analiz etmek ve kaynak listesini doğru ve uygun bir şekilde yapılandırmak kaynak seçimi aşamasında yapılması gereken adımlardır.

Kaynakların Yeterli Olmaması

Kaynakların yeterli olmaması tez yazım sürecinde sıkça karşılaşılan bir sorundur. Bu sorun genellikle konu seçimi ve literatür taraması aşamasında ortaya çıkar. Kaynak eksikliğinin nedenleri arasında, konunun özgünlüğünün yüksek olması, konunun özellikle Türkiye’de araştırılmasının çok olmaması, dil engelleri ve konuya ilgili araştırmacıların azlığı sayılabilir.

Kaynak eksikliğinin sonuçları arasında ise, tez yazım sürecinin uzaması ve verilen emeğin artması sayılabilir. Kaynak eksikliği ayrıca literatür taramasının yeterli bir şekilde yapılamamasına da neden olabilir. Tüm bunlar da araştırmacıya zaman kaybı ve motivasyon kaybına neden olur.

Kaynak eksikliğinin önüne geçmek için dikkatli bir konu seçimi yapılmalı ve literatür taraması planlı şekilde gerçekleştirilmelidir. Konu seçimi yaparken, anahtar kelime araştırmaları yapmak ve daha önce çalışılan konularla bağlantı kurmak önemlidir. Literatür taraması yapılırken ise, farklı kaynaklar kullanılmalı ve moda ya da popüler olan konulardan kaçınılmalıdır. Ayrıca, literatür taraması yapılırken taranacak kaynakların önceden belirlenmesi, zaman kaybının önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.

Tez Yazım ve Düzenleme Aşamasında Yapılan Hatalar

Tez yazım sürecindeki en önemli aşamalardan biri tez yazım ve düzenleme aşamasıdır ve bu aşamada da birçok hata yapılmaktadır. Yapısız ve akışsız tez metni hazırlama, başlık, içerik ve referanslarda tutarsızlık oluşması gibi hatalar sıklıkla yapılmaktadır.

Birçok öğrenci, tez yazım sürecinde zaman yönetimi açısından sıkıntılar yaşar ve aceleyle tez metni hazırlar. Bu durum, tez yazımında yapılan hataların başında gelmektedir. Tez yazım sürecinde öğrencilerin zaman yönetimlerinde disiplinli olmaları ve tez metnini adım adım hazırlamaları önemlidir.

Öğrencilerin tez yazım sürecinde bir diğer sıkıntısı da tutarsızlık hatalarıdır. Başlık, içerik ve referanslarda tutarsızlık oluşması, tez metninin bilimsel değerini azaltır. Bu nedenle tez yazım sürecinde tutarlılık açısından özen göstermek gerekmektedir.

Tez yazım sürecinde bir diğer yaygın hata, yanlış referans kullanımıdır. Öğrenciler, doğru bir şekilde referans vermedikleri takdirde, tezleri açısından ciddi risklerle karşılaşabilirler. Bu nedenle öğrencilerin, referansların doğru şekilde yapılandırılması konusunda özenli davranmaları gerekmektedir.

Tez yazım sürecinde yapılan hataların önlenmesi için öğrencilerin planlı ve disiplinli bir şekilde çalışmaları gerekmektedir. Ayrıca öğrenciler, tez yazım ve düzenleme aşamasında dikkatli olmalı, tez metninde yapılan hataları önlemek için özenli davranmalıdırlar.

Yapısız ve Akışsız Tez Metni Hazırlama

Tez yazarken, önemli olmakla birlikte, en fazla yapılan hataların başında, metnin yapısız ve akışsız olması gelmektedir. Tez metni, belirli bir bölüm kalıbına göre yazılmalı ve belirli bir akış içerisinde ilerlemelidir. Bu sayede okuyucuların metnin anlaşılırlığına kavuşması sağlanır. Ancak yapılan yaygın hatalardan biri, tez metninin bu şekilde planlanmaması ve akışının bozulmasıdır. Ayrıca, yapılan yeniliklerin, konunun özetiyle uyumlu olmaması da yaygın bir sorundur.

Bu hataların özellikle sık yapıldığı bir diğer durum ise tez konusunun net bir şekilde belirlenememiş olmasıdır. Konunun belirlenmesi sırasında, önemli bilgiler göz ardı edilebilir ve böylece metnin yapısı ve akışı da bozulabilir. Bunun yanı sıra, literatür taraması yapılırken doğru kaynakların kullanılması da oldukça önemlidir. Ancak, yaygın bir hata olarak, doğru kaynakların seçilmemesi ve kaynakların yeterli olmaması tez metninin akışını olumsuz yönde etkilemektedir.

Tez yazım sürecinde yapılan hatalar arasında, başlıkların, içeriğin ve referansların tutarsız olması da yer almaktadır. Bu hatalar, metnin anlaşılırlığı ve okunabilirliği açısından oldukça önemlidir. Metnin son aşaması olan gözden geçirme sırasında ise, imla ve dil bilgisi hataları, referansların doğru şekilde yapılandırılamaması gibi yaygın hatalar yapılabilir. Ancak bu hataların düzeltilmesi için yeterince zaman ayrılması gerekmektedir.

Başlık, İçerik ve Referanslarda Tutarsızlık Oluşması

Tez yazım sürecinde başlık, içerik ve referanslarda tutarsızlık oluşması yaygın bir hatadır. Bunun nedeni genellikle yeterli bir planlama ve ön çalışma yapılmamasıdır. Tez başlığı seçimi önemli bir adımdır ve bu seçimde doğru bir planlama yapılmadığında tutarsızlık ortaya çıkabilir. Başlık, tezin ana teması ve kapsamını belirlemelidir. Başlığın kapsamı belirlememesi veya tezin ana temasıyla alakasız olması tutarsızlık yaratabilir.

Ayrıca tez yazımında içerik tutarlılığı da önemlidir. Tez içeriği, başlıkta belirtilen ana tema üzerine yoğunlaşmalıdır. İçerik, tezin amacını, yöntemini, bulgularını ve sonuçlarını açıkça ortaya koymalıdır. İçeriğin bu bileşenleri arasında yönlendirmeli ve tutarlı bir bağlantı olmalıdır. İçeriğin bu bileşenleri arasında kopukluk veya tez konusundan ayrılık, tutarsızlık sorunlarına neden olabilir.

Son olarak, referansların tutarlı bir şekilde yapılandırılması da önemlidir. Referanslar, tezde sunulan bulguların ve sonuçların doğruluğunu ve tutarlılığını destekleyen anahtar belgelerdir. Referansların hatalı yapılandırılması veya birbirine uyumsuz şekilde sunulması, tezde bilimsel değeri azaltabilir. Bu nedenle, referansların doğru bir şekilde yapılandırılması, bölümlerin içinde ve diğer kaynaklarda tutarlı bir şekilde sunulması gerekmektedir.

Tez yazımında başlık, içerik ve referanslarda tutarsızlık oluşması, doğru bir planlama ve özenli bir yazım süreci ile önlenebilir. Eğer tutarsızlık sorunları ortaya çıkarsa, yazım sürecinde mutlaka düzeltilmelidir. Tutarsızlık olmak üzere bütün hatalar tez yazımında başarısızlıkla sonuçlanabilir.

Tamamlanmış Tezin Gözden Geçirilmesi Aşamasındaki Hatalar

Tamamlanmış bir tez yazım sürecinde en önemli aşamalardan biri de tezin gözden geçirilmesidir. Ancak ne yazık ki bu aşamada da yapılan hatalar bulunmaktadır. İlk olarak, imla ve dil bilgisi hataları tezin okunaklılığı ve güvenirliği açısından önemlidir. Bu nedenle, tez mutlaka dil bilgisi ve imla kurallarına uygun bir şekilde gözden geçirilmelidir.

Bir diğer yaygın hata ise referansların doğru şekilde yapılandırılmamasıdır. Tezde bulunan referanslar, doğru şekilde kaynak gösterilmeli ve standart bir referanslama sistemi kullanılmalıdır. Aksi takdirde, tezin bilimselliği ve güvenirliği tartışmalı hale gelebilir.

Tamamlanmış tezlerde yapılan diğer bir yaygın hata ise başlık, içerik ve referanslarda tutarsızlık oluşmasıdır. Bu tutarsızlıklar, tezin güvenirliğini ve okunaklığını azaltabilir. Bu nedenle, tamamlanmış tezler mutlaka tutarlı bir şekilde gözden geçirilmelidir.

Tezde yer alan verilerin doğrulanması, tezin bilimselliği açısından son derece önemlidir. Tezin son halinde yer alan verilerin kontrol edilmemesi, yanlış sonuçlara neden olabilir. Buna ek olarak, tezde yer alan tablo ve grafiklerin de doğru bir şekilde hazırlanması ve sunulması gerekmektedir.

Son olarak, tezin formata uygun bir şekilde hazırlanmaması da gözden kaçırılan bir ayrıntı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tez, belirli bir format ve düzen içinde hazırlanmalıdır. Aksi takdirde, tezin okunaklığı ve anlaşılırlığı azalabilir.

Tamamlanmış bir tezde yapılan hatalar, tezin bilimsel değerini azaltabilir ve okunaklılığını etkileyebilir. Bu nedenle, tezin gözden geçirilmesi aşamasında, yukarıda bahsettiğimiz hataların dikkate alınması gerekmektedir.

İmla ve Dil Bilgisi Hataları

Tez yazımı sürecinde yapılan hataların en yaygın olanlarından birisi de imla ve dil bilgisi hatalarıdır. Türkçe dilinin karmaşık yapısı ve sürekli değişen kuralları nedeniyle yazarların bu konuda zorluk yaşaması oldukça normaldir.

İmla hataları, yazım kurallarına uymama ya da yanlış yazma nedeniyle ortaya çıkar. Yanlış yazılmış kelime, cümle ya da noktalama işaretleri okuyucunun tez metninin anlaşılmasını zorlaştırır ve yazım hatası yapan yazarın itibarını zedeler.

Dil bilgisi hataları ise, yanlış kullanılan gramer kuralları nedeniyle meydana gelir. Yanlış kullanılan fiil çekimleri, zamirler, edatlar ve benzeri yapılar metnin anlaşılmasını zorlaştırdığı gibi yazara da güvensizlik yaratabilir.

Tez yazarlarının en sık yaptığı imla hataları arasında harflerin yanlış yazılması, noktalama işaretlerinin yanlış kullanımı ve kelime aralıklarının hatalı olması yer alır. Dil bilgisi hatalarında ise en yaygın olanları yanlış fiil kullanımı, cümlelerdeki anlam bozuklukları ve yanlış zamir kullanımıdır.

Bu hataların nedenleri arasında dikkatsizlik, hızlı yazma, imla ve dilbilgisi kurallarına yeterince hakim olmama ve yorgunluk sayılabilir. Bununla birlikte, imla ve dil bilgisi hatalarını önlemek için yazarların yazdıkları metinlerde sık sık düzeltme yapmaları, kelime hazinelerini genişletmeleri ve Türkçe dilinin kurallarını öğrenmeleri gerekmektedir.

Özetlemek gerekirse, imla ve dil bilgisi hataları tez yazım sürecinde sıkça yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Ancak, yazarların bu hataları önlemek için özenli ve dikkatli olmaları, yaptıkları metinleri sık sık kontrol etmeleri ve Türkçe dilinin kurallarını iyi bir şekilde öğrenmeleri gerekmektedir.

Referansların Doğru Şekilde Yapılandırılmaması

Referansların doğru şekilde yapılandırılmaması, tez yazım sürecinde sık yapılan bir hatadır. Çoğu zaman, referansların verilme şekli konusunda yeterli bilgiye sahip olunmadığından bu hatalar yapılır.

Birincil kaynakların isimlerinin tam olarak yazılmaması, bu kaynakların yazar isimleri ve yayın tarihlerinin doğru belirtilmemesi en sık yapılan hatalardandır. Aynı şekilde, makale veya kitap isimlerinin de tam olarak belirtilmemesi, yanlış sayfa numaralarının verilmesi, yayıncı bilgilerinin eksik olması, bu konudaki diğer hatalardır.

Referansların doğru şekilde yapılandırılmamasının nedenleri arasında, yazarlar tarafından iyi bir şekilde araştırma yapılmaması, çevrimiçi kaynakların güvenilirliğinin kontrol edilmemesi ve referanslar hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması sayılabilir.

Doğru yapılandırılmayan referanslar, tezin güvenilirliği ve geçerliği konusunda olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle, referansların doğru yapılandırılması, tez yazım sürecinde büyük önem taşır.

Referansların doğru şekilde yapılandırılması için, kaynakların tam ve doğru bilgileri toplanmalı ve kaynaklara uygun bir şekilde referans verilmelidir. Ayrıca, çevrimiçi kaynakların güvenilirliği de kontrol edilmeli ve yanlış bilgi veren kaynaklardan kaçınılmalıdır.

Sonuç olarak, referansların doğru şekilde yapılandırılmaması, tez yazım sürecinde sık yapılan bir hatadır ve bu hatalar, tezin güvenilirliğini ve geçerliliğini olumsuz etkileyebilir. Referansların doğru yapılandırılması, tez yazım sürecinde özenle ele alınması gereken bir konudur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir