Tez Yazımı Hakkında En Doğru Bilgi

Tez yazımı, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için önemli bir aşamadır. Ancak, bu süreçle ilgili doğru bilgiye sahip olmak ve yanlış bilinenleri öğrenmek oldukça önemlidir. Bu rehberde, tez yazımı ile ilgili en sık yapılan hataları ve doğru bilinen yanlışları açıklıyoruz.

Tez yazımı, sadece bir araştırmanın sonuçlarını sunmakla alakalı değildir. Aynı zamanda, araştırmanızın amacını, yöntemlerini ve sonuçlarını doğru bir şekilde sunmak için kullanabileceğiniz bazı yapısal öğelerin de kullanımını içerir. Bu nedenle, tez hazırlık sürecinde konu seçimi, kaynakça hazırlama, başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve kaynakça gibi yapısal öğelerin doğru bir şekilde kullanılması oldukça önemlidir.

Bu rehberde, tez yazımı sürecinde en sık yapılan hataların yanı sıra, konu seçimi, kaynakça hazırlama, yapısal öğelerin kullanımı, yazım kuralları ve kaynak kullanımı gibi konular ele alınacaktır. Bu sayede, tez yazımı sürecinde doğru bilgiye sahip olacak ve tezinizi daha başarılı bir şekilde tamamlayabileceksiniz.

İçindekiler

Tez Hazırlık Süreci

Tez hazırlık aşaması, tezin yazımında oldukça önemli bir süreçtir. Bu aşamada yapılması gereken en önemli şey, doğru bir konu seçimidir. Konu seçimi yaparken, öncelikle ilgi alanınız ve bilgi sahibi olduğunuz alanlara yönelmeniz önerilir. Ayrıca konunun tezin yazımını zorlaştırmamasına da dikkat etmelisiniz.

Bunun yanı sıra, tezin amacını net bir şekilde belirlemek de önemlidir. Amacın belirlenmesinin ardından, gerekli kaynak ve verilerin toplanması gerekmektedir. Bu aşamada, literatür taraması yapmak da oldukça önemlidir.

Tezin yazımına başlamadan önce, tez yazım kurallarının ve doğru bir şekilde kaynakça oluşturma yöntemlerinin öğrenilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yazım kurallarına da dikkat etmek gerekmektedir. Bu sayede, zaman kaybı yaşanmaz ve yazım hatalarının önüne geçilir.

Ayrıca, tez yazımında kullanılacak olan yöntem ve tekniklerin belirlenmesi de önemlidir. Bu aşamada, yöntemlerin uygunluğu ve doğru bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

Tez hazırlık sürecinde, düzenli bir çalışma planı yapmak da oldukça önemlidir. Bu plana sadık kalmak, zamanın daha verimli kullanılmasını sağlayacaktır. Ayrıca, tezin yazımındaki olası sorunları da önceden tespit ederek çözümler üretmek de bu süreçte önemli bir adımdır.

Son olarak, tezin yazımında kullanılacak olan programların öğrenilmesi de önemlidir. Bu programlar sayesinde, tezin yazımı daha kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanabilir.

Konu Seçimi

Tez yazma sürecinde en önemli adım konu seçimidir. Doğru bir konu seçimi, tezin yazımını kolaylaştırır ve başarıya ulaşmanızda büyük bir etkiye sahiptir. Konu seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır. Öncelikle, konunun size ilginç gelmesi ve sizi motive etmesi önemlidir. Ayrıca, seçtiğiniz konunun problemli, yenilikçi ve tartışmalı olması tercih edilir.

Seçtiğiniz konu ile ilgili literatür taraması yaparak, daha önce yapılan araştırmaları incelemeli ve gerekli verileri toplamalısınız. Böylece, tezinizin amacını, hipotezini ve araştırma yöntemlerini belirleyebilirsiniz. Konuyu belirledikten sonra, tezinizin kapsamını da göz önünde bulundurmanız gerekmektedir. Konunuzun genişliği veya darlığına göre, tezinizin boyutu ve detayları da değişebilir.

Konu seçimi sırasında, kişisel görüşlerinizi ve önyargılarınızı bir tarafa bırakmalı ve nesnel bir bakış açısıyla değerlendirme yapmalısınız. Ayrıca, seçtiğiniz konunun size verilen süre içinde tamamlanabilecek bir düzeyde olması gerekmektedir.

 • Doğru bir konu seçimi için dikkate almanız gerekenler:
  • Konunun ilginizi çekmesi ve motivasyon sağlaması.
  • Konunun yenilikçi, problemli ve tartışmalı olması.
  • Literatür taraması yaparak, konu hakkında yeterli veri toplamak.
  • Konunun tezin kapsamına uygunluğunu değerlendirmek.
  • Nesnel bir bakış açısı benimseyerek, kişisel önyargılardan kaçınmak.
  • Konunun verilen süre içinde tamamlanabilecek bir düzeyde olması.

Konu seçiminde bu püf noktalarına dikkat ederek, tezinizi daha verimli ve kolay bir şekilde yazabilirsiniz. Ayrıca, seçtiğiniz konunun akademik bir değeri olması ve gelecekte kullanılabilir bir çalışma oluşturması da önemlidir.

Kaynakça Hazırlama

Kaynakça hazırlama, tez yazımının en önemli aşamalarından biridir. Doğru bir şekilde hazırlanmayan kaynakça, tezin güvenilirliğini zedeleyebilir. Bu nedenle, kaynakça oluştururken dikkatli olmak gerekmektedir.

En sık yapılan hatalardan biri, kaynakların eksik veya yanlış şekilde belirtilmesidir. Kaynakların başlığı, yazarı, yayın yılı, yayın yeri gibi bilgileri kaynakça içinde yer almalıdır. Ayrıca, kaynak olarak kullanılan tüm materyallerin kaynakça içinde yer alması gerekmektedir.

Bir diğer yaygın hata ise kaynakça içinde yer alan kaynakların farklı formatlarda yazılmasıdır. Kaynakça içindeki kaynaklar, belli bir format doğrultusunda düzenlenmelidir. Bu formatta, kaynağın yazarı, başlığı, yayın yılı, basım yeri ve basım tarihi gibi bilgiler yer almalıdır. Kaynakça formatının belirlenmesi, tez yazımında kullanılan standartlara uygun olmalıdır.

Bununla birlikte, doğru kaynakça oluşturma yöntemleri de vardır. Kaynakların belirtilmesinde kullanılan standartlara uygun hareket etmek gerekmektedir. Bununla birlikte, kaynakça hazırlama aşamasında kullanılan çevrimiçi kaynaklar da doğru bir şekilde belirtilmelidir. Kaynakça içerisinde aynı kaynağa ait birden fazla referans varsa, bunlar sıralı numaralarla belirtilmelidir.

Bazı tezlerde kullanılan kaynak sayısı oldukça fazla olabilir. Kaynakların doğru bir şekilde belirtilmesi, zaman alıcı olabilir. Bu nedenle, kaynakça hazırlama işlemini kolaylaştırmak için bazı kaynakça oluşturma araçları kullanılabilir. Bu araçlar, kaynakça oluşturma işlemini otomatikleştirerek zaman tasarrufu sağlar ve hataları minimize eder.

Kaynakça hazırlama, tez yazımında dikkat edilmesi gereken önemli bir aşamadır. Doğru kaynakça oluşturmak, tezin güvenilirliğini artırır ve okuyucuya güven verir. Kaynakça hazırlama aşamasında yapılan hataların önüne geçmek için doğru yöntemler kullanmak, doğru formatları takip etmek, materyallerin tamamını belirtmek ve kaynakça oluşturma araçlarından yararlanmak gerekmektedir.

Tez Yazımında Yapısal Öğeler

Tez yazımında yapısal öğeler, tezin yazılması için önemli bir adımdır. Bu öğeler, başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve kaynakça gibi unsurları içerir. Başlık, tezin ana fikrini açık bir şekilde belirtmelidir. Özet, tezin içeriğini özetler ve okuyucunun tezi hızlıca anlamasını sağlar.

Giriş bölümü, tezin genel amaçlarını ve araştırma sorularını tanımlar. Yöntem bölümü, verilerin nasıl toplandığını, analiz edildiğini ve yorumlandığını ele alır. Bulgular bölümü, verilerin sunulduğu bölümdür ve grafikler ve tablolar gibi görsel araçların kullanımını içerir.

Sonuç bölümü, tezin ana fikirlerini özetler ve yeni bir bilgi sunar. Kaynakça, tezin kaynaklarını listeler ve okuyucuların araştırmalarını daha fazla genişletmelerine yardımcı olur.

Yapısal öğelerin doğru kullanımı, tezin başarısı için kritik öneme sahiptir. Başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve kaynakça uygun bir şekilde kullanılmadığında, tezin tutarlılığı ve netliği olumsuz etkilenebilir. Her bir bölüm, amaca uygun bir şekilde yazılmalı ve uygun bir şekilde düzenlenmelidir.

Ayrıca, tez yazarken yapısal öğeler, birbirleriyle doğru bir şekilde uyumlu olmalıdır. Örneğin, giriş iyi yazılmış olsa bile, sonuç bölümü başarılı bir şekilde kapatılmazsa, tez tamamlanmamış hissi verebilir. Dolayısıyla, yapısal öğelerin doğru kullanımı, tez yazımı sürecinde dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Başlık ve Özet

Başlık ve özet, tezin çok önemli bir bölümüdür. Başlık, okuyucunun ilgisini çeken ve tezin konusunu açıklayan kısa ve öz bir ifade olmalıdır. Başlık, tezin amaç ve kapsamını yansıtmalıdır. Başlık farklı kaynaklardan alıntı yapılmadan özgün bir şekilde oluşturulmalıdır.

Özet, tezin ana hatlarının verildiği kısım olup, okuyucunun tezin içeriği hakkında fikir sahibi olmasını sağlar. Özet, kısa ve öz bir şekilde tezin amacı, kapsamı, yöntemleri ve bulguları hakkında bilgi sunar.

Doğru bir şekilde yazılmış başlık ve özet, tezin önemli bir bölümüdür ve tezin başarısını etkiler. Okuyucular başlık ve özete göre tezin konusu hakkında fikir sahibi olur ve tezin tamamını okumadan önce bir ön kabul oluşturur.

Doğru bir şekilde yazılmış başlık ve özet için bazı ipuçları şunlardır:

 • Başlık ve özet, tezin içeriğini yansıtmalıdır.
 • Başlık kısa ve öz olmalıdır.
 • Özet, tezin ana hatlarını verirken, ayrıntılara girilmemelidir.
 • Başlık ve özet, akademik bir dil kullanılarak yazılmalıdır.
 • Başlık ve özet, öğrencinin kişisel düşünceleri yerine, objektif bir anlatım kullanılmalıdır.

Giriş ve Yöntem

Giriş ve yöntem bölümleri, tezin içinde önemli bir yere sahiptir. Bu bölümlerin doğru bir şekilde yazılması, tezin okunabilirliğini arttırır ve başarısını etkiler.

Giriş bölümü, tezin okuyucusuna ne hakkında olduğunu anlatır ve ilginç bir sorun veya hipotez sunarak okuyucunun dikkatini çeker. Ayrıca, giriş bölümü, çalışmanın arkaplanını ve amacını da tanımlar. İyi bir giriş bölümü, okuyucunun araştırmanızı okumaya devam etmesini sağlayacak ilgi çekici bir açılış cümlesi içerir.

Yöntem bölümü, tezin şekillenmesinde önemli bir rol oynar. Bu bölüm, çalışmanın nasıl yapıldığını ayrıntılı olarak açıklar ve metodolojinin doğru bir şekilde kullanılmasını sağlar. Sık yapılan hatalar, yöntem bölümünde yeterli ayrıntı sağlanmaması, verilerin doğru bir şekilde toplanmaması ve analiz edilmemesidir.

Yöntem bölümünün doğru bir şekilde yazılması, verilerin toplanması, analizi ve sonuçların doğru bir şekilde sunulmasına yardımcı olur. Ayrıca, yöntem bölümü, başka araştırmacıların çalışmanızı nasıl tekrarlayabileceklerini anlamalarına yardımcı olur. Bu nedenle, yöntem bölümü, doğru bir şekilde yazılmalı ve ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır.

Tablo ve grafikler, yöntem bölümünde kullanılabilecek etkili araçlardır. Bu araçlar, verileri görsel ve daha anlaşılır hale getirir, okuyucunun araştırmanızı daha kolay anlamalarına yardımcı olur. Ancak, tablo ve grafiklerin doğru bir şekilde hazırlanması ve açıklanması, yanlış yorumlamaların önlenmesi için önemlidir.

Sonuç olarak, tezin giriş ve yöntem bölümleri, araştırmayı tanıtan ve doğru bir şekilde yapılan metodolojiyi açıklayan önemli bir bölümdür. Bu bölümler, tezin okunabilirliğini arttırmak ve başarısını etkilemek için doğru bir şekilde yazılmalıdır.

Bulgular ve Sonuç

Tez yazımında en önemli kısım sonuçların doğru bir şekilde sunulmasıdır. Bu kısım tezin nihai hedefi ve amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığı hakkında okuyucuya bir fikir vermeli ve en önemli argümanların açıklanmasını içermelidir. Bulgular, açık ve anlaşılır bir şekilde sunulmalı ve verilerle desteklenmelidir. Bu bölümde, yalnızca tezin hedeflerini değil, aynı zamanda elde edilen sonuçların ne anlama geldiğini ve neden önemli olduğunu da açıklamak gerekir. Sonuç bölümü, tartışma sonuçlarına ve genel performansa odaklanarak tezin sonucu hakkında bir yorum yapmalıdır.

Bulguların doğru bir şekilde sunulmasının tez yazımındaki önemi oldukça büyüktür. Bulgular, tezin sıkı bir şekilde planlanması, verilerin toplanması, analizi, yorumlanması ve son olarak sunumunu içerir. Tezin başarısı, elde edilen sonuçların doğru bir şekilde sunulmasına bağlıdır. Bu nedenle, bulgular bölümü, tezin en kritik bölümdür ve doğru şekilde sunulması gerekmektedir.

Sonuç bölümü, tezin ana hedefleri ve amaçlarına ulaşıldığını ve tez konusu hakkında okuyucuların daha fazla bilgilendirildiğini vurgulamalıdır. Bu bölüm ayrıca, elde edilen sonuçların teorik ve pratik anlamda kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin bir çıkarımda bulunmalıdır. Sonuç bölümü, ayrıca tezin limitasyonları hakkında da bilgi vermelidir.

Bulguların ve sonucun sunum şekli, tez yazımının tamamına hakim olmak kadar önemlidir. Bu nedenle, bu bölümlerin yazımı herhangi bir hata, belirsizlik veya ilgisiz bilgi içermemelidir. İyi bir sonuç bölümü, okuyucunun tezin tamamını anlamasına ve konu hakkında daha fazla araştırma yapmasına olanak sağlayacak kadar net ve anlaşılır olmalıdır.

Tez Yazımında Yazım Kuralları

Tez yazımı, akademik bir çalışma olduğundan, yazım kurallarına en uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir. Doğru yazım kurallarının kullanımı, tezin okunabilirliği ve ciddiyeti açısından son derece önemlidir. En sık yapılan yazım hataları arasında noktalama işaretlerinin yanlış kullanımı, yanlış imla, yanlış kelime kullanımı yer almaktadır.

Tez yazımında en sık yapılan hatalardan biri noktalama işaretlerinin yanlış kullanımıdır. Virgül, nokta, ünlem gibi noktalama işaretlerinin doğru kullanımı, cümlelerin anlaşılabilirliği için son derece önemlidir. Özellikle virgül kullanımındaki hatalar, tezin anlamını tamamen değiştirebilir.

Yanlış imla, bir diğer sık yapılan hatalardan biridir. Doğru imla kullanımı, tezin ciddiyeti açısından son derece önemlidir. Farklı harflerin karıştırılması, kelime aralıklarının yanlış kullanımı ve benzeri hatalar, okuyucuya yanlış bir mesaj verebilir.

Tez yazımında en sık yapılan hatalardan biri de yanlış kelime kullanımıdır. Tezi yazarken kelime dağarcığına dikkat etmek ve kelimeleri doğru şekilde kullanmak gerekmektedir. Bu hataların önüne geçmek için kelime anlamlarını doğru şekilde öğrenmek gerekmektedir.

Tez yazımında kullanılan kaynakların da doğru şekilde verilmesi gerekmektedir. Kaynaklarda yapılan hatalar, tezin etik kurallarını ihlal etmesine ve tezin değerini düşürmesine neden olabilir. Kaynakların doğru bir şekilde verilmesi, tezin güvenilirliğini arttırır.

Tez yazımında en sık yapılan yazım hatalarını önlemek için birçok yazılım ve araç mevcuttur. Bu araçlar, tezi olası hatalara karşı kontrol eder ve yazım hatalarının önüne geçer. Bunun yanı sıra, öğrencilerin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış tez örneklerini incelemesi de faydalı olabilir.

Noktalama İşaretleri

Noktalama işaretleri yazılı metinlerin anlaşılırlığı açısından oldukça önemlidir. Ancak ne yazık ki, sıkça yapılan hatalardan dolayı metnin okunurluğu azalabiliyor. İşte en sık kullanılan noktalama işaretleri ve doğru kullanımları:

– Nokta: Cümlelerin sonunu belirtir ve sonrasında büyük harfle başlayan yeni bir cümle açılması gerektiğini gösterir.

– Virgül: Cümle içinde farklı öğeleri ayırmak, özellikle uzun cümlelerde soluk almak için kullanılır.

– Noktalı virgül: İki cümle arasındaki ilişkiyi vurgulamak için kullanılır.

– Ünlem işareti: Cümleye vurgu ve coşku katmak için kullanılır.

– Soru işareti: Bir soru cümlesi bittiğinde kullanılır.

– Kısa çizgi: Kelimelerin arasında boşluk konulmadan birleşmesini sağlar.

– Parantez: Cümle içinde ek bilgi vermek, açıklama yapmak için kullanılır.

– Tırnak işaretleri: Alıntı yapılan söz veya cümleleri göstermek için kullanılır.

Doğru noktalama işaretleri kullanımı okunabilirliği artırırken yanlış kullanım ise metnin anlaşılmasını zorlaştırabilir. Özellikle cümlelerin sonunda virgül kullanımı, nokta yerine ünlem işareti kullanımı veya tırnak işaretleriyle belirtilmeyen alıntılar okuyucunun dikkatini dağıtmakta ve metnin anlamını bozmaktadır. Bu nedenle, noktalama işaretlerinin doğru kullanımı tez yazımında büyük önem taşımaktadır.

İmla Kuralları

Tez yazımında imla kurallarına dikkat edilmesi, yazının akıcılığı ve anlaşılırlığı açısından son derece önemlidir. Sık yapılan imla hatalarına örnek olarak ya/yah, sen/sende, ben/bende gibi kelimeler verilebilir. Bunun yanı sıra çoğul olan kelimelere yanlış şekilde tekil ekleri getirme, yanlış virgül kullanımı, anlam bütünlüğünü bozan noktalama işaretleri kullanımı gibi hatalar da sık yaşanan imla hatalarıdır.

Doğru kullanım için, yazılı kaynakları takip etmek, dil bilgisi kurallarını öğrenmek ve sözlük kullanmak oldukça önemlidir. Düzenli olarak dil bilgisi ve imla kurallarını gözden geçirmek de hataları azaltacaktır.

Ek olarak, özellikle cümle yapıları konusunda ayrıntılı bir çalışma yapmak yararlı olacaktır. Cümledeki özne, yüklem ve nesnelerin doğru bir şekilde belirlenmesi hem anlam bütünlüğü açısından hem de imla açısından önemlidir.

Bir diğer ipucu ise yazının son halini birkaç kez okumak ve hataları kontrol etmektir. Yazı düzenleme programları da imla hatalarının tespitinde yararlıdır. Yazının bir arkadaşa okutulması da hataları tespit etmek açısından işe yarayacaktır.

Tez Yazımında Kaynak Kullanımı

Tez yazarken, kaynak kullanımı oldukça önemlidir. Doğru kaynak kullanımı yapmak, çalışmanızın güvenilirliğini arttırır ve yanlış anlaşılmaların önüne geçer. Ancak aynı zamanda, kaynakları etik kurallara uygun bir şekilde kullanmak da önemlidir.

Bir tezde kullanılan kaynaklar, çalışmanın oluşturulmasında anahtar rol oynar. Bu nedenle kaynakları belirtirken doğru şekilde alıntı yapmak ve kaynakları listeleyerek çalışmanızın güvenilirliğini arttırmak önemlidir. Kaynak belirtirken kullanılan yöntemler şunlardır:

 • Alıntı Yöntemi: Kaynakta yer alan metin direkt olarak alıntılanır ve tırnak işareti kullanılır.
 • Paraphrasing Yöntemi: Kaynakta yer alan fikirler, kendi kelimelerinizle yeniden yazılır.
 • Referans Yöntemi: Kaynakta bulunan fikirler, yazarının adı veya sayfa numarası ile birlikte belirtilir.

Tez yazımı sırasında kaynak kullanımı etik kurallara uygun bir şekilde yapılmalıdır. Kaynakların kullanımıyla ilgili etik kurallar hakkında bilgi sahibi olmak, kaynak doğrulama araçları kullanmak ve kaynakları doğru bir şekilde belirlemek önemlidir. Ayrıca, kaynakların tamamını doğru bir şekilde listelemek ve alıntı yapılan kısımlarda tırnak işareti kullanmak da etik kurallara uygunluk açısından önemlidir.

Doğru:Yanlış:
Yazarın adı veya makale başlığı belirtilir.Hiçbir kaynak belirtilmez.
Alıntı yapılan kısımlarda tırnak işareti kullanılır.Alıntı yapılan kısımlarda tırnak işareti kullanılmaz.
Kaynakların listesi doğru bir şekilde oluşturulur.Kaynaklar doğru şekilde belirtilmez.

Tez yazımında kaynak kullanımının doğru yapılması, başarılı bir çalışmanın önemli bir parçasıdır. Kaynakların doğru şekilde belirtilmesi, çalışmanızın güvenilirliğini arttırır ve etik kurallara uygun bir şekilde hareket etmenize yardımcı olur.

Kaynak Doğrulama Aracı Kullanımı

Tez yazım sürecinde kaynak kullanımı oldukça önemlidir ve kullanılan kaynakların doğruluğu da büyük bir önem taşır. Bu sebeple, kaynaklar doğrulanmalıdır. Kaynak doğrulama araçları, yazılan metinde kullanılan kaynakların orijinalliğini kontrol ederek, bilimsel araştırmaların güvenilirliğini arttırır ve intihal yapılmasını engeller.

Bununla birlikte, her kaynak doğrulama aracının güvenilir olmadığına dikkat edilmelidir. Örneğin, Turnitin ile yapılan kaynak doğrulama sonucundaki benzerlik oranı yüksek çıkabilir, ancak bu sadece cümle yapılarının benzerliğinden kaynaklanabilir. Bu yüzden, kaynak doğrulama araçlarının sonuçları dikkatli bir şekilde analiz edilmeli ve yalnızca benzerlik oranı yüksek çıkan kısımların incelenmesi gereklidir.

Kaynak doğrulama aracı olarak Turnitin’in yanı sıra iThenticate, Plagiarisma, Grammarly gibi araçlar da kullanılabilir. Bu araçlar, metindeki benzerlikleri bulmakta oldukça etkilidirler. Bununla birlikte, kaynak doğrulama araçları yalnızca birer yardımcı araçtır ve doğru kaynak kullanımı için araştırmacıların kendilerini eğitmesi ve kaynakları doğru bir şekilde belgelemesi gerekmektedir.

Doğru kaynak kullanımı, akademik etik kurallarının da bir gereğidir. Kaynak doğrulama araçları, intihal yapılmasını engellemenin yanı sıra, öğrencilerin ve araştırmacıların akademik etik kurallarına uygunluğunu sağlar. Kaynaklar kaynağı belirtilmeden kullanıldığı takdirde, akademik toplum tarafından ciddiye alınmayan bilimsel çalışmalar ortaya çıkabilir ve bu da araştırmacının ve öğrencinin itibarını zedeleyebilir.

Özetle, doğru kaynak kullanımı için kaynak doğrulama araçları son derece önemlidir. Araştırmaların güvenilirliğini artırmanın yanı sıra, akademik etik kurallarına uygunluğun sağlanmasına yardımcı olur. Ancak, kaynak doğrulama araçları yalnızca birer yardımcı araç olup, kaynakların doğru bir şekilde belgelenmesi araştırmacıların kendi sorumluluğundadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir