Tez Yazımında İzlenmesi Gereken Adımlar

Bir tez çalışması yapmak ciddi bir disiplin gerektirir. Tez yazımı sırasında belirli adımların takip edilmesi, başarılı bir çalışmanın ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. İlk adım, uygun bir konu seçmektir. Konu seçerken, ilgi ve uzmanlık konularınızı dikkate almalısınız. Kaynak araştırmasını yaparken, akademik olmayan kaynaklardan kaçınmalı ve kaynakların güvenilirliğini mutlaka kontrol etmelisiniz.

Giriş kısmı tezin en önemli bölümlerinden biridir. Bu bölümde, okuyucunun konuya ilgisini çekecek bir giriş yapılmalıdır. İçerik yapısı, bölüm ve alt bölümlerin amacına uygun olarak belirlenmelidir.

Tez yazımında metin kısmının doğru bir şekilde yazılması da çok önemlidir. Dil ve anlatım kurallarına uygun bir şekilde yazmak, okuyucunun anlaması için gereklidir. Ayrıca, akademik yazım kurallarına uygun bir şekilde yazılması gerekmektedir. Kaynak gösterme tekniklerinin doğru bir şekilde uygulanması, çalışmanızın güvenilirliğini artıracaktır.

Sonuç kısmı, tezin özetlendiği bölümdür. Bu bölümde, çalışmanın sonuçlarına ve elde edilen bulgulara yer verilir. Teslim ve sunum aşamasında ise, tezinizdeki hataları kontrol etmeyi ve sunumunuzu hazırlamayı ihmal etmeyin.

Tez yazarken, başarılı bir çalışma yapmak için bu adımları takip etmek önemlidir. Doğru konu seçimi, etkili bir kaynak araştırması, doğru giriş ve içerik yapısı, metin yazımı, sonuç kısmı ve teslim/sunum aşamasında dikkat edilmesi gereken tüm ayrıntılara uyulmalıdır.

İçindekiler

Konu Seçimi

Tez yazımında başarılı bir sonuç elde etmek için doğru konunun belirlenmesi oldukça önemlidir. Bu nedenle, konu seçimi aşamasında izlenmesi gereken yöntemler vardır.

İlk olarak, konu belirlemeden önce alanda yeterli bilgi birikimine sahip olmak önemlidir. Bu sayede, ilgi duyulan konulara yönelik fikir edinebilirsiniz. Bunun yanı sıra, konuların literatürdeki durumu da göz önünde bulundurulmalıdır. Mevcut çalışmaların durumu hakkında bilgi edinmek, konu seçiminde size yardımcı olacaktır.

Bir diğer yöntem ise, konu belirlemek için veri toplama ve analiz yapmaktır. Size uygun konuları belirlemek için çevrenizdeki kişilerle görüş alışverişinde bulunabilir, online araştırmalar yapabilirsiniz. Konu belirleme aşamasında çok fazla zaman ayırmalı ve seçtiğiniz konunun ileride işinizi kolaylaştıracağına emin olmalısınız.

Özet:Tez yazımı için doğru konunun belirlenmesi oldukça önemlidir. Konu seçimi aşamasında, alan hakkında yeterli bilgiye sahip olunmalı, literatürdeki durum göz önünde bulundurulmalı ve veri toplama yöntemleri kullanılmalıdır. Konu belirleme aşamasında zaman ayrılmalı ve seçilen konunun işi kolaylaştıracağından emin olunmalıdır.

Kaynak Araştırması

Kaynak araştırması, tez yazımında en önemli adımlardan biridir. Tezinizi inşa etmek için doğru kaynakları bulmanız gerekiyor. Bu nedenle, etkili bir kaynak araştırması yapmak önemlidir.

İlk adım doğru konuyu belirlemektir. Konunuzu belirledikten sonra, doğru kaynakları seçmelisiniz. Kaynakları seçerken, kaliteli ve güvenilir kaynakları tercih etmeniz gerekir.

Akademik kaynakların kullanımı önemlidir. Akademik yayınlar, bilimsel bilginin en güvenilir kaynakları arasındadır ve teziniz için güvenilir bir temel oluşturabilirler.

Doğru kaynak seçimi, başarılı bir tez yazımı için hayati önem taşır. Kaynakları seçerken, hem kaynakların kalitesine hem de kaynakların size ihtiyacınız olan bilgiyi sağlayıp sağlamadığına dikkat etmelisiniz.

Akademik kaynaklar, akademik dünyada kabul gören kaynaklardır. Bu kaynaklar, tezinizin güvenirliğini arttırır ve araştırmanız için doğru bir yönlendirme sağlar.

İnternet kaynakları, teziniz için önemli bir kaynak olabilirler. Ancak, internetteki kaynakların kalitesi ve güvenilirliği konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. Doğru bir şekilde internet kaynaklarını değerlendirmek için, kaynağın güvenilirliğini araştırmanız ve kaynak hakkında detaylı bilgi edinmeniz gerekiyor.

Kaynak araştırması yaparken, kaynakları doğru bir şekilde kullanmak da önemlidir. Kaynağı okuduktan sonra, ne kadar faydalı olduğunu değerlendirmeli ve tezinize uygun bir şekilde kullanmalısınız.

Doğru Kaynak Seçimi

Tez yazımında doğru kaynakların seçimi oldukça önemlidir. Çünkü kaynaklar, tezin kalitesini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle doğru kaynak seçimi için bazı noktalara dikkat etmek gerekmektedir.

İlk olarak, seçilen kaynağın güvenilirliği önemlidir. Özellikle bilimsel içerikli tezlerde, akademik kaynaklardan yararlanmak en doğru tercih olacaktır. Bunun yanı sıra, güvenilir yayınevlerinde basılı olan kitaplar da iyi birer kaynak olabilir.

İkinci olarak, kaynağın tarihselliği önemlidir. Tez konusuyla ilgili en son bilgilere ulaşmak için en yeni kaynaklar tercih edilmelidir. Bunun yanında, tez konusuyla ilgili önceki araştırmaları göz önünde bulundurmak da faydalı bir yaklaşım olabilir.

Üçüncü olarak, kaynakların çeşitliliği göz önünde bulundurulmalıdır. Sadece belli bir kaynak türüne odaklanmak yerine, farklı türlerden kaynaklar kullanmak tezin kapsayıcılığını ve bütünlüğünü artırabilir. Bu kapsamda, kitaplar, makaleler, dergiler, tezler vb. kaynaklar farklı birer bakış açısı sunabilir.

Dördüncü olarak, kaynakların kullanım kolaylığı göz önünde bulundurulmalıdır. Kaynaklar kolaylıkla erişilebilir olmalı ve kaynakça kısmına eklenmek için uygun bir formatta olmalıdır.

Bu nedenlerle, tez yazımında doğru kaynak seçimi için güvenilir, tarihsel, çeşitli ve kolay erişilebilir kaynakları tercih etmek gerekmektedir. Böylece, tez sonucunun daha etkileyici ve kaliteli olması sağlanabilir.

Akademik Kaynakların Önemi

Akademik kaynaklar, tez yazımı için en önemli kaynaklardan biridir. Bu kaynaklar, akademik dünyada kabul gören ve güvenilir bilgiler içeren kaynaklardır. Bu nedenle, akademik kaynakların kullanımı, tezin inandırıcılığını arttırır ve akademik dünyada saygınlık kazandırır.

Akademik kaynakların tercih edilmesinin bir diğer nedeni de, kalitesinin kontrol edilmesidir. Bu kaynaklar, yayın sürecinde uzman kişilerce incelenir ve kabul edilmeden önce birçok aşamadan geçer. Bu nedenle, bu kaynakların güvenilir olduğundan emin olabilir ve bu kaynakların bilgilerinin doğru olduğunu düşünebilirsiniz.

Akademik kaynaklar, özellikle bilimsel araştırmalar için önemlidir. Bu kaynaklar, başka araştırmacıların çalışmalarından alınan bulguların toplandığı yerdir. Bu nedenle, tezinize sağlam bir altyapı sağlamak için bu kaynakların kullanılması önemlidir.

Akademik kaynakların önemi sadece tez yazımı için değil, aynı zamanda ileride yapılabilecek olan çalışmalar için de önemlidir. Bu kaynaklar, gelecekte yapılacak olan çalışmalar için bir referans kaynağı oluşturabilir ve bu kaynaklardan yararlanarak daha kaliteli çalışmalar yapabilirsiniz.

Genel olarak, akademik kaynakların tez yazımı için önemi büyüktür. Bu kaynaklar, tezin kalitesini arttırır ve akademik dünyada saygınlık kazandırır. Bu nedenle, akademik kaynakların doğru şekilde kullanılması, tezinizin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlar.

İnternet Kaynaklarının Kullanımı

Tez yazımında internet kaynakları, araştırmacıların en önemli yardımcılarından biridir. Ancak doğru bir şekilde kullanılmadığında yanlış sonuçlara ve hatalara neden olabilirler. Bu nedenle doğru bir şekilde internet kaynaklarından yararlanmak çok önemlidir.

İnternet kaynaklarına erişim konusunda öncelikle ücretli ve ücretsiz kaynaklar arasında ayrım yapılması gerekiyor. Bazı kaynaklar, ücretsiz olmasına rağmen güvenilirliği konusunda soru işaretleri oluşturabilir. Bu nedenle, güvenilir kaynaklar tercih edilmelidir.

Bununla birlikte, Türkçe kaynakların sayısı sınırlı olabilir. Bu durumda İngilizce kaynaklar kullanılabilir. Ancak burada da dikkat edilmesi gereken şey, kaynakların anlaşılır ve doğru bir şekilde çevrildiğinden emin olmak.

İnternet kaynakları kullanırken, her zaman birden fazla kaynak kullanmak gerekiyor. Ayrıca, kaynakların güncel olup olmadığına da dikkat edilmelidir. Eğer bir kaynak güncelliğini yitirmişse, sonuçlarınıza doğru yansımayabilir.

Bu nedenle, güncel, güvenilir ve anlaşılır internet kaynaklarından yararlanmak, tezinize katkı sağlayacaktır.

Kaynakların Kullanımı

Kaynaklar, tez yazımında en önemli unsurlardan biridir ve doğru şekilde kullanılmaları oldukça önemlidir. Kaynakların etkili bir şekilde kullanımı için izlenecek adımlar ve püf noktaları şu şekildedir:

 • Doğru kaynak seçimi yapılmalıdır. Seçilen kaynaklar, tez konusu ile ilgili olmalıdır ve güvenilir olmalarına dikkat edilmelidir.
 • Kaynaklar okunduktan sonra, özümsenmeli ve anlaşılır hale getirilmelidir. Gerekirse notlar alınarak, daha sonra kullanılmak üzere saklanmalıdır.
 • Kullanılacak olan kaynakların sayfası, yazarı ve tarihi gibi bilgiler kaydedilerek, kaynakça bölümünde doğru bir şekilde yer alması sağlanmalıdır.
 • Kaynaklar, tez metninde etkili bir şekilde kullanılmalıdır. Kaynaklardan alınan bilgiler, doğru bir şekilde aktarılmalı ve kaynaklar gösterilerek, kaynaklardan alıntı yapıldığı doğru bir şekilde belirtilmelidir.
 • Alıntı yapılan kaynakların metin içindeki yerleri, tırnak işaretleri ile belirtilmelidir. Ayrıca, alıntı yapılan kelimeler ya da cümleler, mümkün olduğunca tez konusu ile uyumlu hale getirilmelidir.
 • Herhangi bir kaynak kullanmadan önce, ilgili kaynağın doğru bir şekilde anlaşılması gerekmektedir. Kaynaklardan doğru bir şekilde yararlanarak, tez konusu ile ilgili doğru ve etkili bir içerik oluşturulabilir.

Yukarıdaki adımların izlenmesi, kaynakların doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.

Giriş ve İçerik Yapısı

Tez yazımında giriş kısmı oldukça önemlidir ve okuyucunun ilgisini çekmek amacıyla dikkatli bir şekilde oluşturulmalıdır. Giriş kısmının ilk paragrafında, tezin konusu ve neden önemli olduğuna dair bir genel açıklama yapılmalıdır. İkinci paragraf, tezin amacını ve hedeflerini belirlemek için ayrılmalıdır. Ayrıca, tez çalışmasının hipotezleri de burada yer alabilir.

İçerik yapısı, tezin ana bölümlerinin ve alt bölümlerinin belirlenmesini içerir ve doğru şekilde oluşturulmalıdır. Her bölüm, belirlenmiş anahtar kelime veya konuya göre düzenlenmelidir. Aynı zamanda, bu bölümlerin ve alt bölümlerin tezdeki yerleşimi, tezin akışını sağlamak için önemlidir.

İçerik yapısı oluşturulurken, önce ana bölümler belirlenmeli ve ardından her bölümün alt bölümleri tasarlanmalıdır. Alt bölümler, birbirleriyle ilgisi olan konulara veya farklı açılardan ele alınan aynı konuya göre düzenlenebilir. Böylece, okuyucunun tez çalışmasına daha kolay erişimi ve anlama becerisi arttırılabilir.

Örnek İçerik YapısıBölüm 1Bölüm 2Bölüm 3
Alt Bölüm 1
Alt Bölüm 2

Bölümlerin başlık ve alt başlıkları, tezin amacına, konusuna ve yazarın düşünce akışına göre yapılandırılmalıdır. Başlıkların açıklayıcı olması, okuyucunun tez çalışmasını daha kolay anlamasını sağlamaktadır.

Doğru bir giriş kısmı ve içerik yapısı, tezin amacını, hedeflerini ve sonuçlarını ortaya koymada önemlidir. Bu bölümlerin doğru bir şekilde oluşturulması, tezin akışını sağlar ve okuyucunun anlama becerisini arttırır.

Giriş Kısmı

Giriş bölümü tezin en önemli bölümlerinden biridir. Bu bölümde, tezin amacı ve önemi belirtilir, sorunlar ve sorular tanımlanır, araştırmanın kapsamı ve yöntemleri açıklanır, ve son olarak, çalışmanın yapılandırması ve içeriği özetlenir.

Doğru bir giriş kısmı oluşturmak için bazı adımlar alınmalı ve dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. İlk olarak, giriş bölümü özgün ve ilgi çekici bir şekilde yazılmalıdır. Okuyucunun dikkatini çekecek bir açıklama veya örnek kullanmak faydalı olabilir.

 • Ayrıca, giriş bölümünde tez ile ilgili genel bir bakış sunulması gerekir. Bu, araştırmanın amacını açıklamak, sorunları/yöneltmeleri tanıtmak ve çalışmanın kapsamını açıklamak şeklinde olabilir.
 • Giriş bölümüne, çalışmada kullanılan yöntemler ve araştırma tasarımı hakkında kısa bir açıklama eklemek faydalı olabilir. Bu, okuyucuların araştırmanın yapılandırmasından haberdar olmalarına yardımcı olabilir.
 • Son olarak, giriş bölümünde tezin amacı ve önemi belirtilir. Bu, çalışmanın neden yapıldığını, araştırmanın ne amaçla yürütüldüğünü ve okuyucunun çalışmanın ne gibi sonuçlara ulaşacağı hakkında bilgi verebilir.

Doğru bir giriş kısmı oluşturmak, tezin kalitesini artıracak ve okuyucuların ilgisini çekecektir. Bu nedenle, giriş bölümünün oluşturulması sırasında tüm adımlar dikkatle izlenmeli ve özen gösterilmelidir.

İçerik Yapısı

Tez yazarken içerik yapısının doğru şekilde belirlenmesi oldukça önemlidir. Tezin içerik yapısı, tezin konusu ve amaçlarına göre belirlenir. Öncelikle, tezin hangi konuda olduğunu belirlemek için giriş kısmında konu hakkında detaylı bilgi verilmelidir. Ardından, tezin ana bölümleri belirlenir ve bu bölümler alt bölümlere ayrılır.

Tezin içerik yapısının doğru şekilde belirlenmesi için, her bölüm ve alt bölümün amacı belirlenmeli ve bu amaçlar doğrultusunda içerik hazırlanmalıdır. Her bölüm, tek bir konuya odaklanmalı ve konunun ayrıntılarına değinmelidir. Alt bölümler ise bölümün alt konularını kapsamalıdır. Alt bölümler arasında mantıklı bir ilişki olmalı ve her alt bölüm, bir önceki alt bölüme geçiş sağlamalıdır.

İçerik yapısının doğru şekilde oluşturulması için, tez yazımında kullanılacak olan kaynakların seçimi de oldukça önemlidir. Seçilen kaynaklar, tezin konusuna uygun ve güvenilir olmalıdır. Ayrıca, kaynaklardan alınan bilgilerin doğru bir şekilde aktarılması da oldukça önemlidir.

 • Tezin başında belirlenecek anahtar kelimeler, tezin içinde kullanılacak konulara göre belirlenir ve tüm içerik bu anahtar kelimeler doğrultusunda hazırlanır.
 • Her bölüm ve alt bölüm, belirli sayıda paragraflardan oluşmalıdır ve paragrafların birbirleriyle uyumlu olması gerekmektedir.
 • İçerik yapısı belirlenirken, tezin amacı ve hedef kitlesinin belirlenmesi önemlidir. Bu sayede, içerik daha net ve anlaşılır bir şekilde hazırlanabilir.

Bu adımların doğru bir şekilde uygulanması, tezin içerik yapısının başarılı bir şekilde oluşturulmasına yardımcı olacaktır. İyi bir içerik yapısı, tezin anlaşılırlığı ve okunabilirliği açısından oldukça önemlidir.

Bölüm ve Alt Bölümlerin İşlevleri

Bir tezin bölümleri ve alt bölümleri, tez yazımı için oldukça önemlidir. Bölümler, tezin belirli konularını ele almaktadır. Alt bölümler, bölümlerin daha küçük kısımlarını ele almaktadır. Bölüm ve alt bölümlerin oluşturulması, tezin amacını belirlemede önemli bir rol oynar.

Her bölümün kendi amacı ve konusu vardır. Bölümler, tezin ana konularından bazılarını ele alır. Bölümler arasındaki geçişler akıcı ve düzenli olmalıdır. Her bölüm, belirli bir konuya odaklanmalıdır. İçerik yapısından daha ayrıntılı olarak bahsedilen her konunun belirli bir bölümde olması, tezin okunabilirliğini ve anlaşılabilirliğini arttırır.

Alt bölümler, bölümlerin belirli konularını daha ayrıntılı ele almaktadır. Alt bölümler, bölümlerin daha küçük birer parçasıdır. Bu nedenle, alt bölümlerin belirlenmesi de oldukça önemlidir. Alt bölümler, belirli bir konuya odaklanmalı ve anahtar fikri açıklamalıdır. Her alt bölüm, belirli bir konuyu daha detaylı bir şekilde ele almaktadır.

Bölümler ve alt bölümler, tezin okuyucularının konuyu takip etmelerine yardımcı olacak şekilde sıralanmalıdır. Bölümler ve alt bölümler, okuyucuların konuya aşina olmalarını sağlamak için uygun başlıklarla belirtilmelidir. Bölümler ve alt bölümler, özgün bir şekilde ve anlaşılır bir dil kullanılarak yazılmalıdır.

Bölümler ve alt bölümler, tezin organizasyonunu sağlayarak, tezin okunabilirliğini ve anlaşılabilirliğini arttırırlar. Bölüm ve alt bölümleri oluştururken, bölümler arasındaki geçişlerin akıcı olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, bölümler ve alt bölümler, tezin konularının doğru bir şekilde ele alınmasını sağlayarak, tezin amacına ulaşmasına yardımcı olurlar.

Metin Yazımı

Tezin metin kısmı, tezin en önemli bölümlerinden biridir ve doğru şekilde yazılması oldukça önemlidir. Metnin yazımında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. İlk olarak, metin açık, anlaşılır ve akıcı bir dil kullanılarak yazılmalıdır. Özellikle, tezin konuyla ilgisi olan teknik terimler kullanılmak isteniyorsa, bu terimlerin doğru bir şekilde kullanılması ve anlaşılması için gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Metin yazımı sırasında, paragrafların ve cümlelerin düzenlenmesine de dikkat edilmelidir. Paragrafların birbirine bağlantısı iyi olmalıdır ve düzgün bir yapı oluşturmalıdır. Cümleler doğru türde kullanılarak, yani olumlu cümlelerde pozitif ifadeler kullanılarak yazılmalıdır. Bununla birlikte, cümlelerin uzunluğunun da belirli bir limiti olmalıdır. Çok uzun cümleler, okuyucunun metinde kaybolmasına neden olabilir.

Ayrıca, metnin yazımında, yine kaynak gösterme kurallarına uyulması gerekmektedir. Başka kaynaklardan alınan bilgi ve fikirlerin, doğru şekilde kaynak göstererek kullanılması önemlidir. Tez yazımında, genellikle APA stilinde kaynak gösterme kullanılır. Bu stilin doğru şekilde öğrenilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, metnin yazımında yazım ve noktalama kurallarına da dikkat edilmelidir. Bu kurallara uygun bir şekilde yazılmayan metin, ciddi bir şekilde eksik kalabilir ve okuyucuların gözünde güvensiz bir izlenim bırakabilir.

Son olarak, metnin yazım işlemi bittikten sonra, mutlaka tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Yapılan düzeltmeler ve değişiklikler, okuyucunun tezi daha iyi anlamasını sağlayacak ve tezin daha etkileyici hale gelmesini sağlayacaktır.

Dil ve Anlatım

Tez yazımında doğru dil ve anlatımın kullanımı, tezin kalitesini önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle, doğru bir dil ve anlatım kullanımı için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır:

 • Basit bir dil kullanarak, konuya hakim olmayan kişilerin bile tezi anlayabilmesi sağlanmalıdır.
 • Özgün bir dil kullanarak, tezde yer alan konunun özgünlüğüne vurgu yapılmalıdır.
 • Formel bir dil kullanarak, tezin ciddi bir çalışmanın ürünü olduğunu belirginleştirmelidir.
 • Paragrafların birbirine bağlantısı sağlanarak, tezin okunabilirliği arttırılmalıdır.
 • Anlatım sırasında mantık hatası yapmaktan kaçınılmalıdır.
 • Karmaşık kelime ve cümlelerden kaçınılarak, anlaşılırlık sağlanmalıdır.

Bunların yanı sıra, dil ve anlatım kullanımında hangi yazım kurallarına uyulması gerektiği de önemlidir. Yanlış yazım ve noktalama işaretlerinin tezde bulunması, tezin kalitesini düşürebilir ve inandırıcılığını zedeleyebilir. Bu nedenle, dil ve anlatım kurallarına uygun bir şekilde tez yazılması gerekmektedir.

Akademik Yazım Kuralları

Akademik tezlerin yazımı, belli kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Bu kurallar, tezin güvenilirliği ve akademik temsilini arttırmak için gereklidir. Akademik yazım kurallarına uygun bir şekilde tez yazmak, okuyucuların anlayabileceği ve takip edebileceği bir yapı oluşturmak demektir.

Akademik yazım kurallarına uygun bir şekilde tez yazmak için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

 • Tez içerisinde kullanılan dil, günlük konuşma dilinden farklıdır. Bilimsel bir dil kullanmak ve cümleleri düzgün bir şekilde kurmak önemlidir.
 • Tez içerisindeki tüm kaynaklar doğru bir şekilde atıfta bulunularak verilmelidir. Kaynak gösterme tekniklerine dikkat edilmelidir.
 • Tez içerisindeki bilgi ve verilerin doğruluğu araştırılarak doğrulanmalıdır. Yanlış bilgi ve veriler kullanılmamalıdır.
 • Tez içerisinde tablo ve grafiklere yer verilecekse, bu tablo ve grafikler doğru bir şekilde tasarlanmalıdır. Okuyucuların anlayabileceği bir şekilde düzenlenmelidir.
 • Tezin düzeni belirli bir şekilde yapılmalıdır. İçindekiler, bölüm numaraları, alt başlıklar doğru bir şekilde belirtilmelidir.

Sadece bu adımları takip etmek, akademik yazım kurallarına uygun bir tez yazmak için yeterli değildir. Tez yazımının başarılı bir şekilde yapılabilmesi için, ayrıntılı bir araştırma ve düzenli bir çalışma sürdürülmelidir.

Kaynak Gösterme Teknikleri

Kaynak gösterme kuralları, akademik yazıların doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için oldukça önemlidir. Bu nedenle, tez yazımında da kaynak gösterme teknikleri doğru bir şekilde uygulanmalıdır. Kaynak gösterme tekniklerinde dikkat edilecek noktalar şunlardır:

 • Kullanılan kaynağın doğru bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.
 • Kaynak gösterme işleminin, alıntı yapılan yerde veya dipnot olarak belirtilmesi gerekmektedir.
 • Kaynak gösterme işlemi, alıntı yapılan yerle aynı sayfa veya dipnot ta belirtilmelidir.
 • Aynı kaynağın birden fazla kez kullanılması durumunda, ilk kullanımda tüm bilgiler belirtilirken sonraki kullanımlarda ise kısaltmalar kullanılmalıdır.

Kaynak gösterme işlemi yapılırken kullanılan yöntemler şunlardır:

 • Modern Dil Derneği’nin (MDD) belirlediği kaynak gösterme sistemleri
 • Amerikan Psikoloji Derneği’nin (APA) belirlediği kaynak gösterme sistemleri
 • Türk Dil Kurumu’nun (TDK) önerdiği dipnot sistemi

Tez yazımında en sık kullanılan kaynak gösterme yöntemleri arasında MDD sistemi ve APA sistemi yer almaktadır. Bu yöntemler arasında tercih yapılırken, o alanda kabul edilmiş olan yönteme göre hareket edilmelidir. Her iki yöntemde de, metin içinde doğrudan alıntı yapılmış bir ifade kullanıldığında, doğru şekilde kaynak gösterilmeden kullanılamaz, aksi takdirde, atıfı yapılan kaynağın doğruluğu ve güvenilirliği tartışmalı hale gelir.

Sonuç Kısmı

Sonuç kısmı, tezin en önemli bölümlerinden biridir. Burada, önceden belirlenmiş olan amaçlar ve hipotezler değerlendirilerek elde edilen sonuçlar okuyuculara sunulur. Sonuç kısmı, tezin en etkileyici kısımlarından biridir çünkü burada araştırmanın özgünlüğü ve önemi vurgulanır. Bu nedenle, sonuç kısmının doğru bir şekilde oluşturulması son derece önemlidir.

Sonuç kısmı, genellikle birkaç bölümden oluşur. İlk olarak, amaçlar ve hipotezler özetlenir ve sonra elde edilen sonuçlar ayrıntılı bir şekilde açıklanır. Bu aşamada, grafikler, tablolar veya görsel materyaller kullanılarak sonuçların daha iyi anlaşılması sağlanabilir.

Sonuç kısmında, aynı zamanda araştırmanın sınırlılıkları tartışılmalıdır. Bu bölümde, tezin yazarı okuyuculara, araştırma sırasında karşılaşılan zorlukları ve bunların tezin sonuçlarına etkilerini açıklayabilir. Ayrıca, araştırmanın gelecekteki çalışmalara nasıl katkı sağlayacağı da bu bölümde vurgulanmalıdır.

Sonuç kısmının en önemli bölümlerinden biri, tezin yazarının, önceden belirlenmiş olan amaçlar ve hipotezlerle karşılaştırma yapmasıdır. Bu yüzden, sonuçların sadece verilerin sunulmasından daha fazlasını içermesi gerekir. Yazar, verileri açıklayarak, amaçların ne ölçüde gerçekleştirildiğini ve hipotezlerin doğruluğunu değerlendirmelidir.

Sonuç kısmı, bir tezin en son kısmıdır. Bu nedenle, burada tezin yazarı, okuyuculara teşekkürlerini ifade ederek, gerektiğinde tezin yazımında yardımcı olan kişileri ve kurumları da belirtmelidir. Son olarak, tezin sonuç kısmı, tüm tezin özeti ve okuyuculara son bir kez hatırlatma sunan, tezin en etkileyici kısımlarından biridir.

Teslim ve Sunum

Tezin sunum aşaması, titizlikle hazırlanması gereken bir süreçtir. Sunum, tezin son okuması ve tezin hazır hale getirilmesini gerektirir. Bu nedenle, sunum yapılacak yer ve tarih önceden belirlenmelidir. Sunum hazırlamadan önce, öğrenci veya araştırmacı, tezlerinin kalitesini artırmak için rehberlerden ve örnek sunumlardan faydalanabilir. İşte teslim ve sunum aşaması için bazı ipuçları:

1. Sunumunuzun Uygunluğunu Kontrol Edin: Öncelikle, sunum yapılacak yer ve tarih hakkında bilgi edinmelisiniz. Bu bilgileri önceden edinerek, sunumunuzun uygun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Sunumunuzun uygun olduğundan emin olduktan sonra hazırlıklarınıza başlayabilirsiniz.

2. Tezinizi Son Okuyun: Sunum yapmadan önce, tezinizi son kez kontrol edin. Gramer hatalarını, yazım hatalarını ve diğer hataları düzeltin. Aynı zamanda, kaynaklarınızın doğruluğundan da emin olun.

3. Konuşmanızı Hazırlayın: Sunum yapacak kişi, konuşmasını önceden hazırlamalıdır. Konuşmanızda, hangi konulara odaklanacağınızı ve nasıl sunacağınızı belirleyin.

4. Bilgi Kaynaklarınızı İyi Tanımlayın: Sunumunuzu hazırladıktan sonra, kaynaklarınızın doğruluğundan emin olun. Kaynaklarınızın uygun bir şekilde tanımlandığından emin olun. Bu, sunumunuzun bilimsel olarak doğru ve güvenilir olduğunu gösterir.

5. Sunum Malzemelerinizi Hazırlayın: Sunum yapmak için birçok malzeme hazırlayın. Bu malzemeler arasında slayt gösterileri, el broşürleri ve özetler bulunur. Bu malzemeler, sunumunuzu daha açıklayıcı ve etkili hale getirecektir.

6. Tarihlerinize Sadık Kalın: Sunumunuz için belirlenen tarihleri kaçırmayın. Gerekirse bir hatırlatma kaydedin. Bu, hem sunumunuzun zamanında olmasını sağlar hem de sizin için organizasyon açısından önemlidir.

Sonuç olarak, doğru hazırlanan bir sunum, tezinizi tamamlamak için önemli bir adımdır. Sunum aşaması, tezinizi öne çıkaracak bir fırsattır ve bu nedenle özenle hazırlanmalıdır. Teslim ve sunum aşamasında uygun bir hazırlık, sunumun başarısını büyük ölçüde artırır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir