Tez Yazımında Kullanılan Kısaltmalar

Tez yazımı, akademik çalışmaların en önemli kısmıdır ve özenli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu aşamada kullanılan kısaltmalar, yazının akıcılığı ve okunabilirliği için oldukça önemlidir. Bu makalede, tez yazımında kullanılan bazı kısaltmaların anlamları ve doğru kullanımı hakkında bilgi verilecektir.

Bu kısaltmalar, tezin bölümleri ve alt bölümleri için kullanıldığı gibi, özel terimlerin kısaltılmasında da kullanılabilir. Ayrıca, farklı disiplinlerde değişik kısaltmalar kullanılabilir.

Tez yazımında kullanılan önemli kısaltmaların başında vd. ve vs. gelir. vd., “ve diğerleri” anlamına gelirken vs., “ve benzeri” anlamına gelir. Bu kısaltmaların doğru kullanımı, yazının okunabilirliği için oldukça önemlidir.

Tez yazımında kullanılan bölüm ve alt bölüm kısaltmaları da oldukça önemlidir. Örneğin, “GİRİŞ” bölümünün kısaltması “GİR.” olarak kullanılabilir. Aynı şekilde, “SONUÇ” bölümünün kısaltması “SON.” olarak kullanılabilir.

Tez yazımında kısaltmaların doğru kullanımı için bazı ipuçları vardır. Örneğin, aynı kısaltma birkaç kez kullanılmak istenirse, kısaltmanın tamamının yeniden yazılması yerine, alternatif kullanım seçenekleri kullanılabilir. Ayrıca, kısaltmaların tamamının büyük harfle yazılması gerektiği de unutulmamalıdır.

Kısacası, tez yazımında kullanılan kısaltmaların doğru kullanımı, yazının okunabilirliği için oldukça önemlidir. Bu makalede, tez yazımında sık kullanılan kısaltmaların anlamları ve doğru kullanımı hakkında bilgi verilmiştir.

İçindekiler

Kısaltma Nedir?

Kısaltma, bir kelimenin veya bir kelime grubunun baş harflerinin kullanılarak daha kısa bir ifadeye dönüştürülmesidir. Tez yazımında kullanılan kısaltmalar, yazılan metnin daha anlaşılır olmasını sağlayarak okuyucunun zamanını ve dikkatini tasarruf etmesine yardımcı olur.

Tez yazımındaki kısaltmaların doğru kullanımı, yazılan metnin kalitesini arttırır. Özellikle uzun tezlerde, kısaltmaların doğru kullanımı yazılan metne estetik bir görünüm kazandırır ve okuyucunun dikkatini dağıtacak karmaşık yapıların ortaya çıkmasını engeller.

Tez yazımında kullanılan kısaltmaların doğru kullanımı, tezin bilimsel ve disiplinlerarası bir bakış açısıyla odağını korumasına yardımcı olur. Bu nedenle, kısaltmaların amacı doğru anlatım sağlamak olmalıdır.

Bununla birlikte, kısaltmaların yanlış kullanımı karmaşıklığa neden olur ve okuyucunun metni anlamasını zorlaştırır. Bu nedenle, tez yazımında kullanılan kısaltmaların doğru kullanımı, yazılan metnin anlaşılabilirliği için oldukça önemlidir.

Bir diğer önemli nokta ise, tez yazımında kullanılan kısaltmaların disiplinlerarası olarak doğru anlaşılabilmesidir. Böylece, tezin yazıldığı alana ve okuyucuya uygun bir dil seçimi yapılmalıdır.

Tez yazımında kullanılan kısaltmaların önemi ve doğru kullanımı, tezin kalitesini arttırır ve yazılan metnin okunabilirliğini arttırır. Bu nedenle, kısaltmaların doğru kullanımı her tez yazarının dikkat etmesi gereken bir husustur.

Tez Yazımında Kullanılan Kısaltmalar

Tez yazarken kullanılan kısaltmalar, yazarın zamanını ve okuyucuların dikkatini çekerken, yazıda düzeni sağlayarak okunabilirliği artırır. Ancak kısaltmaların doğru ve tutarlı kullanımı çok önemlidir. Burada, tez yazımında sık kullanılan bazı kısaltmaların örnekleri ve doğru kullanımı anlatılmaktadır.

Tez yazımında sık kullanılan bazı önemli kısaltmalar şunlardır:

 • vd. (ve diğerleri)
 • vs. (ve benzeri)
 • bkz. (bakınız)
 • vb. (ve benzerleri)

Bu kısaltmaları doğru ve tutarlı bir şekilde kullanmak, okuyucuların yazınızı daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır. Örneğin, vd. (ve diğerleri) genellikle bir liste sonunda kullanılır.

Tez yazımında kullanılan diğer bir kısaltma türü de bölüm ve alt bölüm adlarıdır. Örneğin, Giriş bölümü için genellikle INTRO kısaltması kullanılırken, Sonuç bölümü için CONCLUSION kısaltması kullanılır.

Giriş bölümü için tanımlayıcı bir kısaltma, INTRO, kullanarak başlayabilirsiniz. Kısaltmaların, bölümlerden birinde yalnızca bir kez veya az bir kez geçmesi önerilir.

Sonuç bölümü için ise, yine kısaltma kullanılması önerilir. CONCLUSION kısaltması, sonuç bölümünde kullanılan en yaygın kısaltmalardan biridir. Örneğin, “Bu çalışma, sonuçta, yüksek doğruluk elde etmek için yeni bir yöntem önermektedir. Bu çalışmanın sonucu, …” şeklinde bir cümle yazılabilir.

Kısaltmaların doğru ve tutarlı bir şekilde kullanımı, tez yazımında okunabilirliği artırır. Bununla birlikte, yazarlar, kısaltmaların gereksiz sıklıkta kullanılmamasına özen göstermelidirler.

Önemli Kısaltmalar

Önemli Kısaltmalar

Tez yazımı sırasında sık kullanılan kısaltmalar arasında şunlar yer almaktadır:

KısaltmaAnlamı
vd.Ve diğerleri anlamındaki kısaltma. Örnek olarak, “personel, yönetici, vs.”
vs.Ve benzeri anlamındaki kısaltma. Örneğin, “kalite, performans, vs.”
vs.Ve benzeri anlamındaki kısaltma. Örneğin, “kalite, performans, vs.”
nok.Nokta anlamındaki kısaltma. Bu, bir cümlede bitiş noktası olarak kullanılır.
s.Sayfa anlamındaki kısaltma.
ss.Sayfalar anlamındaki kısaltma.
v.d.Ve devamı anlamındaki kısaltma. Örnek olarak “ekipman, malzeme, v.d.”

Kısaltmalar tez yazımındaki önemli bir unsurdur. Doğru ve uygun şekilde kullanıldıklarında, okuyucu tarafından anlaşılması kolaydır ve tez yazısının okunurluğunu artırır. Ancak, yanlış kullanıldığında, okuyucuların anlayamayacağı karışıklıklara neden olabilirler. Bu nedenle, belirli bir kısaltmanın kullanılması önceden kararlaştırılmalı ve doğru şekilde kullanılmalıdır.

vd.

Tez yazımında sık sık kullanılan kısaltmalardan biri de “vd.” dir. “Ve diğerleri” anlamındaki bu kısaltma, benzer şekildedir ama farklı anlamı olan “vs.” kısaltmasından ayrılır. “vd.” kullanımı, belirtilen bir örneğin sadece birkaç örneğinden biri olduğunu ve benzer diğer örneklerin de olduğunu ifade için kullanılır. Örneğin, “Çalışmanın sonuçları, insan sağlığına olumlu bir etki sağladığını göstermiştir.” cümlesinde, “Gıda takviyeleri, vitaminler, diyet ve diğerleri gibi faktörlerin etkilerini araştırmak için farklı yöntemler kullanılabileceği anlamına gelir.” cümlesinde kullanılabilir. “vd.” kısaltması, bir liste yapıldığında son sırada yazılır: “Üniversitenin fizik bölümü, elektronik, mekanik, termodinamik, vb. gibi birçok alt dalda dersler vermektedir.”

vd.

vd.

ve diğerleri anlamında kullanılan vd., tez yazımında sıkça kullanılan önemli bir kısaltmadır. Özellikle kaynaklar bölümünde kullanılan vd., aynı yazarların diğer çalışmalarına atıfta bulunulurken kullanılır. Örneğin;

KaynakAçıklama
Erenler, A. vd. (2017)Erenler ve diğer yazarlar tarafından 2017 yılında yayınlanan makaleye atıfta bulunuldu.
Akman, M. vd. (2019)Akman ve diğer yazarlar tarafından 2019 yılında yayınlanan kitaba atıfta bulunuldu.

Kaynaklar bölümünde, aynı yazarların farklı yıllarda yayınlanan çalışmalarına da atıfta bulunurken vd. kısaltması yerine et al. kısaltması da kullanılabilmektedir. Örneğin;

 • Erenler, A. et al. (2015)
 • Erenler ve diğer yazarlar tarafından 2015 yılında yayınlanan makaleye atıfta bulunuldu.

vd. kısaltması, Türkçe ve İngilizce tezlerde de kullanılabilmektedir. Ancak, anlamının tam Türkçe karşılığı olmaması nedeniyle, kullanmadan önce danışman ile görüşmek faydalı olabilir.

kısaltmasının kullanımı.

vd. kelimesi, tez yazımında en çok kullanılan kısaltmalardan biridir. Ve diğerleri anlamındadır ve bazı yazarlar tarafından “ve devamı” olarak da kullanılır. Örneğin, bir cümlede “Kütüphane müdürü, biyoloji, tarih, edebiyat vb. bölümlerindeki kitapların düzenlenmesinden sorumludur” şeklinde kısaltma ile kullanılabilir. Ancak, vd. kısaltması, yerine geçen tüm kelimelerin çoğul şekline işaret ederken, sadece -değil kelimesinin yerine kullanılır. Yani “vs.” kullanılmadığı sürece, vd. kelimesinin kullanımı sadece tekil durumlarda uygun değildir.

vs.

vs. kısaltması, “ve benzeri” anlamına gelir ve tez yazımında sıkça kullanılır. Özellikle, karşılaştırma yapmak istediğimiz durumlarda kullanılır. Örneğin, bir tezde iki farklı yöntemin sonuçları karşılaştırılmak isteniyorsa, “Yöntem A vs. Yöntem B” şeklinde ifade edilebilir. Bu kullanım şekli, karşılaştırmanın daha doğru ve net şekilde ifade edilmesini sağlar.

Bu kısaltma, benzeri olay ve nesneleri karşılaştırmak için kullanılsa da, “ve diğerleri” anlamında kullanmak yanlıştır. Bu durumda, “vd.” kısaltması kullanılmalıdır. Örneğin, bir liste yaparken “Elma, muz, portakal vd.” şeklinde ifade edebiliriz.

Tez yazımında kullanılan kısaltmaların doğru kullanımı, yazım ve okuma hızını artırır. Ancak, yanlış kullanım ise karşı tarafın konuyu anlamasını zorlaştırabilir ve yanıltıcı olabilir. Bu nedenle, kısaltmaların doğru kullanımı, tez yazımının önemli bir parçasıdır.

vs.

vs. kısaltması, Türkçede ‘ve benzeri’ anlamı taşıyan bir kısaltmadır. Tez yazımında en sık kullanılan kısaltmalardan biridir. Bu kısaltma, genellikle aynı cümle içerisinde birden fazla öğe arasında benzerlik olduğunda kullanılır. Örneğin, ‘araba, otobüs, kamyon, vs.’ gibi.

Doğru Kullanım:Tezimde spor malzemeleri, kıyafetleri, vs. gibi ürünlerin analizi yapılmıştır.
Yanlış Kullanım:Tezimde spor malzemeleri, kıyafetleri vs. gibi ürünlerin analizi yapılmıştır.

vs. kısaltması, tez yazımında doğru bir şekilde kullanıldığında okuyuculara zaman kazandırır ve cümlelerin daha kısa ve anlaşılır olmasını sağlar. Ancak unutulmamalıdır ki, kısaltmaların fazla kullanımı cümlelerin anlaşılmasını zorlaştırabilir. Bu sebeple, tez yazımında kısaltmaların dikkatli bir şekilde kullanılması önemlidir.

kısaltmasının kullanımı.

Bir liste verildiğinde, “ve diğerleri” anlamına gelen vd. kısaltması kullanılabilir. Örneğin, “İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana vd.” şeklinde bir ifade kullanılabilir.

vd. kısaltması sadece kelime listelerinde kullanılmalıdır. Maddeler veya cümlelerde kullanımı yanlıştır.

Ayrıca, vd. kullanmak yerine, “gibi” veya “ve benzeri” ifadeleri de kullanılabilir. Bu, cümlelerin daha açıklayıcı ve anlaşılır hale gelmesine yardımcı olur.

Bölüm ve Alt Bölüm Kısaltmaları

Tez yazımında kullanılan bölüm ve alt bölüm kısaltmaları önemli bir yere sahiptir. Bu kısaltmalar, tezin bölümlerinin gösterimi için kullanılır ve tez yazımını kolaylaştırır. Bölüm kısaltmaları genellikle büyük harflerle yazılır ve bir nokta ile ayrılır. Alt bölüm kısaltmaları ise genellikle büyük harf ve küçük harf kombinasyonu ile yazılır.

Tez yazarken, bölüm ve alt bölüm kısaltmalarını doğru şekilde kullanmak önemlidir. Bölüm kısaltmaları, tezin yapısını daha anlaşılır hale getirirken, alt bölüm kısaltmaları, okuyucunun tezin içeriğini daha iyi anlamasına yardımcı olur.

Örneğin, GİRİŞ bölümü için “GIR” kısaltması, LİTERATÜR İNCELEMESİ bölümü için “LIT” kısaltması kullanılabilir. Alt bölümler için ise, “AB.1” (Anabilim Dalı), “BÖL.1” (Bölüm 1), “YNT.1” (Yöntem 1) gibi kısaltmalar kullanılabilir.

Bölüm ve alt bölüm kısaltmalarını kullanırken, tutarlılık önemlidir. Aynı bölümün kısaltması, tez boyunca aynı şekilde kullanılmalıdır. Ayrıca, tezin başlangıç bölümündeki bölüm kısaltmalarının listesi, tez içindeki her yerde kullanılabilir.

Bununla birlikte, alt bölüm kısaltmaları, tez boyunca yeniden kullanılamayacak kadar özeldir. Alt bölüm kısaltmalarının her biri, sadece ilgili alt bölüm için kullanılmalıdır.

Tablolar, tez yazımında bölüm ve alt bölüm kısaltmalarının doğru kullanımını göstermek için kullanılabilir. Ayrıca, bölüm ve alt bölümler için bir liste oluşturulabilir. Bu listede, bölüm veya alt bölüm adı yanında, ilgili kısaltma da belirtilmelidir.

Tez yazımında kullanılan bölüm ve alt bölüm kısaltmaları, tezin okunabilirliğini artıran önemli araçlardır. Ancak, doğru kullanıldığından emin olmak için, kısaltmaların tutarlı kullanımı ve ilgili kılavuzlara başvurmak gereklidir.

GİRİŞ

Tez yazımında önemli bir bölüm olan Giriş, tez konusunun özeti, araştırmanın amacı, hipotezler, araştırma soruları ve yöntemleri gibi önemli bilgilerin yer aldığı kısımdır. Giriş bölümünde doğru ve anlaşılır bir biçimde ifade edilen bu bilgiler, okuyucunun ilgisini çekerek tezin bütünlüğünü sağlar.

Giriş bölümünde kullanılan kısaltmalar da doğru bir şekilde kullanılmalıdır. Örneğin, araştırma sorularını belirtirken ‘AS’, ‘BAS’ veya ‘KS’ gibi kısaltmalar kullanılabilir. Ancak, bu kısaltmaların, öncelikle tanımlanması ve açıklanması gereklidir.

Ayrıca, Giriş bölümünde tablo veya grafik gibi materyaller kullanılarak, tez konusu daha da netleştirilebilir. Örneğin, verilerin görselleştirilmesi sayesinde okuyucu, araştırma hakkında daha somut bir fikir edinebilir.

Giriş bölümü, tezin en önemli kısımlarından biridir ve okuyucunun dikkatini çekmek için özenle hazırlanmalıdır. Doğru kısaltmaların kullanıldığı, bilgilerin anlaşılır bir biçimde ifade edildiği ve görsel materyallerin kullanıldığı bir Giriş bölümü, tezin kalitesini yükseltecektir.

Giriş

Tez yazımında en önemli bölümlerden birisi de giriş bölümüdür. Bu bölümde tezin amacı, önemi, hangi konunun ele alındığı, araştırmanın yapıldığı alanın önemi, araştırmanın yöntemi ve kapsamı ile ilgili bilgiler yer alır.

Giriş bölümü için kullanılan kısaltma ise “GİR.”. Bu kısaltma, tezin ilk bölümünde yer aldığından oldukça sık kullanılır. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, bu kısaltmanın sadece tezin ilk bölümü için kullanılmasıdır. Eğer başka bir bölümde de kısaltmayı kullanmak istiyorsanız, alternatif kısaltmalar tercih etmeniz daha doğru olacaktır.

Giriş bölümünde kullanılabilecek bazı kısaltmalar şunlardır:

 • OZET: Tezin özeti bölümü
 • GIR.: Giriş bölümü
 • GENEL BAKIS: Konunun genel bakışının tanımlanması
 • KAPSAM: Araştırmanın kapsamının belirtilmesi
 • KAYNAKÇA: Tez için kullanılan kaynakların listesi

Giriş bölümü, okuyucunun tezin konusu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde, açıklayıcı ve detaylı olmalıdır. Bu bölümde kullanılan kısaltmalar, okuyucunun tezin ana bölümlerine daha hızlı bir şekilde erişmesine yardımcı olacak önemli araçlardır.

Doğru kullanıldığında, kısaltmalar tez yazımında oldukça faydalıdır. Ancak yanlış kullanıldıklarında okuyucunun anlaması zor olabilir. Bu nedenle, kısaltmaların doğru kullanımıyla ilgili ipuçlarına dikkat etmek ve aynı kısaltmanın tekrarlaması yerine alternatif kısaltmalar kullanmak önemlidir. Tez yazımında kullanılan kısaltmaların doğru kullanılması, tezin anlaşılabilirliği için oldukça önemlidir.

bölümünün kısaltması ve doğru kullanımı.

Giriş bölümü tez yazımında önemlidir ve sıklıkla kullanılır. Giriş bölümünün kısaltması ise ‘GİRİŞ’tir. Giriş bölümü, tezin konusunu, amacını ve hipotezini belirtmek için kullanılır. Bu nedenle, giriş bölümü, tezin en önemli bölümlerinden biridir.

Giriş bölümü ile ilgili doğru kullanım ipuçlarından biri, giriş bölümünde tezin toplumsal, ekonomik veya kültürel açıdan önemine dikkat çekmek için örnekler kullanmaktır. Bunun dışında, giriş bölümünde kullanılan kısaltmaların da doğru ve tutarlı bir şekilde kullanılması önemlidir. Örneğin, GİRİŞ bölümü için verilen kısaltmanın tamamı büyük harfle kullanılmalı ve bölüm adı ile birlikte sayfa numarası da belirtilmelidir.

Bunun yanı sıra, giriş bölümünde kaynak belirtmek gerektiğinde kullanılan kısaltmalar da doğru bir şekilde kullanılmalıdır. Örneğin, APA formatına uygun bir tez yazımında, kaynaklar “yazar soyadı ve yayın yılı” şeklinde belirtilir ve kaynak listesi oluşturulur. Kaynak belirtirken kullanılabilecek bir kısaltma, “y.sy.” şeklinde olabilir.

Giriş bölümü, tezin ilk bölümü olduğu için, okuyucunun ilgisini çekmek ve tezin konusunu doğru bir şekilde anlatmak için doğru bir dille yazılmalıdır. Bu nedenle, genellikle sorularla, örneklerle ve açıklamalarla başlanır.

Tezin son bölümü olan SONUÇ bölümü, tezin genel bir özetini sunmak için kullanılır. SONUÇ bölümünün kısaltması da ‘SONUÇ’tur ve doğru kullanımı, bölüm adı ile birlikte sayfa numarasının da belirtilmesidir.

SONUÇ

Tez yazımında kullanılan kısaltmalar, şüphesiz yazım sürecini kolaylaştırır. Ancak doğru kullanılmadıklarında, okuyucu anlamayı zorlaştırabilirler ve yanlış anlaşılmaların ortaya çıkmasına neden olabilirler. Bu nedenle, kullanılan kısaltmaların anlamlarını ve doğru kullanımlarını bilmek son derece önemlidir.

Sonuç olarak, tez yazımında kullanılan kısaltmaların doğru kullanımı, okuyucunun anlaması ve tezin değerlendirilmesi için oldukça kritik bir faktördür. Bu nedenle, tez yazarken, kısaltmaları kullanmadan önce iyi bir araştırma yapmak ve her kısaltmanın doğru anlamını ve kullanımını öğrenmek önemlidir. Ayrıca, aynı kısaltmayı tekrar tekrar kullanmak yerine alternatif kelimeler kullanarak okuyucunun anlama kabiliyetine yol açabilir. Tez yazımında bölüm ve alt bölüm kısaltmalarını kullanırken, dikkatli seçimler yapmak ve doğru kullanım kurallarını takip etmek de önemlidir. Tüm bu ipuçlarına dikkat ederek, tez yazımında kullanılan kısaltmaların doğru kullanılması mümkün olacaktır.

Sonuç

Bu makale, tez yazımında kullanılan kısaltmalar hakkında bilgi vermek için hazırlandı. Kısaltmalar, tez yazımında önemli bir rol oynamaktadır çünkü tezin kısa ve öz bir şekilde ifade edilmesine yardımcı olurlar. Bu makalede, sık kullanılan kısaltmaların anlamları ve doğru kullanımı hakkında bilgi verilmiştir.

Önemli bir kısaltma olan “vd.” genellikle “ve diğerleri” anlamında kullanılır. Bu kısaltmayı kullanırken, “vb.” benzeri bir kısaltma kullanmak yerine, doğru kelime kullanımına daha fazla özen gösterilmelidir. “vs.” ise “ve benzeri” anlamına gelmektedir. Bu kısaltma da sık kullanılır.

Tez yazımında bölüm ve alt bölümler için kullanılan kısaltmalar da önemlidir. Giriş bölümünün kısaltması “Gir.” olurken, sonuç bölümünün kısaltması “Son.” şeklindedir. Kısaltmalar, tezin akışının kolaylığı ve farklı bölümlere hızlıca erişim sağlamak için kullanılmaktadır.

Kısaltmaların doğru kullanımı için bazı ipuçları vardır. Aynı kısaltmanın tekrar kullanımı gerektiğinde, alternatif kısaltmalar kullanılabileceği gibi, kısaltmanın açıklaması da birkaç kelime ile birlikte kullanılabilir. Kısaltmaların tamamı büyük harfle yazılmalıdır.

Bu makale, tez yazımında kullanılan kısaltmaların doğru kullanımı hakkında bilgi vermektedir. Kısaltmaların doğru kullanımı, tez yazımında hem akıcılık hem de anlaşılırlık açısından önemlidir. Kullanıcıların, kısaltmaların kullanımı hakkında doğru bir şekilde bilgilendirilmesi, tez yazımında başarılı bir şekilde ilerlemelerine yardımcı olacaktır.

bölümünün kısaltması ve doğru kullanımı.

Giriş bölümü, tezinizin okuyuculara açıklamalar ve özet sunumlarının yapıldığı kısımdır. Bu nedenle, bölümün kısaltması, birçok tez yazımında sıkça kullanılır. Giriş bölümü, “GİRİŞ” veya “INTRODUCTION” olarak kısaltılabilir. Bununla birlikte, “G” veya sadece “İ” gibi kısaltmalar kullanmak uygun değildir.

Bunun yanında, “Giriş” bölümünü belirtmek için bazı tez yazım kurallarında “ÖNSÖZ” veya “PREFACTION” gibi farklı kısaltmalar da kullanılabilir. Ancak, tez konusu ve yazım kurallarına uygun olarak, “GİRİŞ” kısaltmasının en yaygın ve doğru kullanım şekli olduğunu unutmayınız.

Ayrıca, Giriş bölümünün alt bölümleri de bulunabilir. Örneğin, “Amaç ve Hedefler” veya “Problem Tanımı” alt başlıkları gibi. Bu durumda, alt başlıkları açıklayan bir kısaltma sistemine uygun olabilirsiniz. Örneğin, “AMAÇ” ve “PROBLEM” gibi kısaltmalar kullanılabilir. “AH” veya “PT” gibi kısaltmalar kullanmak uygun değildir.

Doğru kullanımda, Giriş bölümünün kısaltması tez içinde sürekli tekrar edilebilir. Ancak, bölümler arasında geçiş yaparken, kısaltmaların yerine tam kelime kullanmak daha iyidir. Ayrıca, Giriş bölümüne atıfta bulunulurken kısaltmaların kullanılması uygun olacaktır.

Genellikle, bilimsel tezlerin daha resmi bir üslubu olurken, sosyal bilimler tezleri daha az formel olabilir. Bu nedenle, tezinize uygun kısaltma sistemini bulmak için tez konunuzu ve yazım kurallarınızı dikkate almanız gerekmektedir.

Doğru Kullanım İpuçları

Kısaltmaların doğru kullanımı tez yazımında oldukça önemlidir. Bilimsel çalışmaların yanı sıra tezlerde de bölüm kısaltmaları, cümlelerde ve tablolarda kısaltmalar sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak, kısaltmaların yanlış kullanımı, okuyucuların anlamakta zorlanmasına ve hatta belirsizliklere yol açabilir. Bu nedenle, doğru kullanım için bazı ipuçlarına dikkat etmek gerekmektedir.

 • Kısaltmalar kesinlikle cümle başında kullanılmamalıdır. Örneğin, “uzmanlar, UZ” veya “doktorlar, DR” şeklindeki örnekler yanlıştır.
 • Tamamı büyük harfle yazılmayan kelimeler kısaltılmamalıdır. Örneğin, “Kuzey Amerika, K.A” şeklinde kullanılan kısaltmalar yanlıştır.
 • Kısaltmalar olabildiğince nadir kullanılmalıdır. Eğer aynı kelime, cümle içerisinde birkaç kez geçiyorsa, her seferinde kısaltma kullanmak yerine, sadece ilk kullanımda kısaltma kullanılabilir. Sonraki kullanımlar için kelimenin tamamı yazılabilir.
 • Tablolarda kullanılan kısaltmalar, tablonun başlığından hemen sonra belirtilmelidir. Böylece tabloyu inceleyen okuyucular, ne anlama geldiğini bilmek için ayrı bir kaynağa bakmak zorunda kalmazlar.
 • Doğru kullanım için belirli bir kural olmamasına rağmen, belirgin şekilde yazılmış bir kısaltma, okuyucuların anlamasını kolaylaştırır. Bu nedenle, noktalama işaretlerine ve büyük/küçük harf kullanımına dikkat etmek önemlidir.

Doğru kısaltma kullanımı, tezin okunmasını ve anlaşılmasını kolaylaştırır. Yukarıdaki ipuçlarına dikkat edildiği takdirde, doğru kısaltmalar oluşturmak mümkündür.

Aynı Kısaltmanın Tekrarlanması

Tez yazımında kullanılan kısaltmaların doğru ve tutarlı bir şekilde kullanılması önemlidir. Aynı kısaltmanın tekrar kullanılması da okuyucuda karışıklığa neden olabilir. Bu nedenle, eğer aynı kısaltma birkaç kez kullanılacaksa alternatif kullanım seçenekleri tercih edilmelidir.

Birçok kısaltma için alternatif kullanım seçenekleri mevcuttur. Örneğin, “ve benzeri” anlamındaki “vs.” yerine “vb.” kullanılabilir. Benzer şekilde, “ve diğerleri” anlamındaki “vd.” yerine “vb.” kullanımı da mümkündür.

Aynı kısaltmanın tekrarlanması yerine, alternatif kullanım seçenekleri tercih edilerek okuyucunun anlayışı kolaylaştırılabilir. Bunun yanı sıra, belirli bir bölümde kullanılan kısaltmaların diğer bölümlerde de kullanılması, kısaltmaların tutarlı bir şekilde kullanımını sağlar.

Aynı Kısaltmanın Tekrarlanması İçin Alternatif Kullanım Seçenekleri
KısaltmaAlternatif Kullanım
vb.vs.
ve diğerleri (vd.)vb.
örn.mfg.

Kısaltmaların tutarlı bir şekilde kullanımı yazımın okunaklılığını arttırır ve okuyucunun anlayışını kolaylaştırır.

Kısaltmaların Tamamının Büyük Harfle Yazılması

Kısaltmaların kullanımı tez yazımında oldukça yaygındır ve bu sebeple doğru kullanımı oldukça önemlidir. Kısaltmaların yazılışında ise dikkat edilmesi gereken birkaç kurallardan biri kısaltmaların tamamının büyük harfle yazılmasıdır. Bu sayede kısaltmaların daha kolay fark edilmesi ve okunması sağlanır. Ancak her kural gibi bu kuralın da bazı istisnaları vardır. Örneğin, özel isimlerde kullanılan kısaltmalarda her harf büyük yazılmaz.

Ayrıca kısaltmaların her zaman tamamının büyük harfle yazılması gerekmeyebilir. Örneğin, “psikoloji” kelimesinin kısaltması olan “psik.” şeklinde yazılırken “psi.” şeklinde yazılmaz. Bu nedenle kısaltmaların kullanımına özen göstermek ve her duruma uygun kısaltma tercih etmek gerekir.

Bunun yanı sıra, kısaltmaların tamamının büyük harfle yazımı, yazıda okunabilirliği artırırken, cümle içinde kısaltmaların daha iyi fark edilebilmesini sağlar. Ancak, aşırı büyük harf kullanımı yazıda göz yorar ve okunabilirliği azaltır. Bu nedenle, kısaltmaların tamamının büyük harfle kullanımına özen göstermeli ancak aşırıya kaçmamakta fayda vardır.

Tez yazımında kullanılan kısaltmaların doğru kullanımı hem okunabilirlik hem de yazıya profesyonel bir görünüm sağlaması açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle kısaltmaların doğru kullandığına emin olmak ve her durumda uygun kısaltmaların seçilmesi gerekir.

Sonuç

Bu makalede, tez yazımında kullanılan kısaltmaların tanımı, önemi, örnekleri ve doğru kullanımı ele alındı. Özellikle “vd.” ve “vs.” gibi sık kullanılan önemli kısaltmaların doğru kullanımı ve bölüm/alt bölüm kısaltmaları açıklanmıştır.

Doğru kullanım için bazı ipuçları verilerek, aynı kısaltmanın tekrarlanması, alternatif kullanım seçenekleri ve kısaltmaların tamamının büyük harfle yazılması gibi konulara da değinilmiştir.

Tez yazımında kısaltmaların doğru ve düzgün bir şekilde kullanılması, akademik bir çalışmanın kalitesini arttırmak açısından son derece önemlidir. Bu nedenle, yazarların bu konuda bilinçli olmaları ve doğru kullanımlara özen göstermeleri gerekmektedir.

Tez yazımında kullanılan kısaltmaların doğru kullanımı, yazım işlemi için önemli bir detaydır. Bu yazıda, tez yazımında kullanılan kısaltmaların doğru kullanımı hakkında bilgi verilmiş olup, yazarların doğru kullanımı özenle takip etmesi ve akademik çalışmalarında kısaltmaların uygun bir şekilde kullanılması önerilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir