Tez Yazımında Kullanılan Standartlar

Tez yazımında kullanılan standartlar, araştırma sürecindeki her adım için belirlenen kurallardır. Bu kurallar belirli bir standart oluşturarak işin daha düzenli yürütülmesini sağlar. Tez yazarken dikkat edilmesi gereken standartlar, konunun belirlenmesinden başlayarak literatür taraması, kaynakça düzenleme, yazım kuralları, tablo ve şekil düzenlemeleri, sunum kuralları ve tez savunması hazırlığına kadar birçok konuyu kapsar.

Bu standartlar, tezin türüne göre değişiklik gösterebilir. Örneğin lisans tezi, yüksek lisans tezi veya doktora tezi farklı standartlara sahip olabilir. Tezin türüne göre kullanılacak yöntemler, kaynakça düzenleme yöntemleri ve notasyonlar, yazım kuralları ve sunum kuralları da değişebilir.

Tez yazımında belirlenmiş olan standartların başlıcaları, tam ve net bir tez girişi, literatür taraması, kaynakça ve referans düzenlemesi, uygun dil ve imla kullanımı, tablo ve şekil düzenlemeleri gibi konuları kapsar.

Tez yazımında kullanılan standartların uygun bir şekilde uygulanması, tezin etkili bir şekilde tamamlanması ve kabul edilmesi için oldukça önemlidir. Bu nedenle, tez yazımı sürecinin her aşamasında, belirlenmiş olan standartlara uyum göstermek gerekmektedir.

Birçok üniversite, tez yazımı için belirlenmiş olan standartları örneklemeler ve rehberler şeklinde sunar. Bu rehberlere uyum göstererek, tez yazımı sürecinde başarıya ulaşmak mümkündür.

Tez yazımında kullanılan standartlar, tezin bilimsel bir çalışma olarak kabul edilmesi ve uzun vadede referans olarak kullanılması için oldukça önemlidir. Bu nedenle, tez yazımı sürecinde standartlara uyum göstererek, başarılı bir tez hazırlanması hedeflenmelidir.

İçindekiler

Giriş Bölümü

Tez yazımı, birçok öğrenci için oldukça zorlu bir süreç olabilir. Bu sürecin daha anlaşılabilir hale getirilmesi için bazı kavramların açıklanması gerekmektedir. Tez, araştırma yapmak istenilen konu hakkında bilgi sahibi olunması, bu konuyla ilgili olarak birkaç sorunun belirlenmesi ve bu sorunlara cevaplar aranması sonucu ortaya çıkan bir yazılı çalışmadır.

Tez çalışmaları üniversitelerde okuyan öğrencilere verilen bir görevdir ve öğrencinin akademik kariyerinde oldukça önemli bir yer tutar. Tezin amacı, öğrencinin araştırma yapma yeteneğini ölçmek ve öğrenciyi bir bilim insanı olarak yetiştirmektir.

Tez yazımında dikkat edilmesi gereken birçok kurallar vardır. Bu kuralların uygulanması, tezin kalitesini belirler. Ayrıca, tez yazımındaki hataların en aza indirilmesi için bu kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu kavramları öğrenmek, tez yazımının daha kolay bir hale gelmesini sağlayacaktır.

Tez yazımına başlamadan önce, öğrencilerin tezin konusu hakkında araştırma yapması ve kaynak toplaması gerekmektedir. Kaynak toplama sürecinde, doğru kaynaklara ulaşmak için kavramların anlaşılması oldukça önemlidir. Bu kavramların doğru bir şekilde anlaşılması, tezin konusu hakkında daha iyi bir görüş oluşmasını sağlayacaktır.

Aşağıda, tez yazımı sürecinde sıkça kullanılan kavramların anlamları kısaca açıklanmaktadır:

 • Tez başlığı: Araştırma konusunu temsil eden başlık.
 • Özet: Tezin kısa bir açıklaması.
 • Giriş: Tezin amaçları, kapsamı ve yöntemi hakkında açıklamaların yer aldığı bölüm.
 • Literatür taraması: Tez konusuyla ilgili kaynakların incelenmesi.
 • Metodoloji: Tezde kullanılacak yöntemlerin açıklandığı bölüm.
 • Bulgular: Yapılan araştırmanın sonuçları.
 • Sonuç: Bulguların değerlendirildiği bölüm.
 • Kaynakça: Tezde kullanılan kaynakların listesi.

Tez Yazım Kuralları

Tez yazımında uyması gereken bazı kurallar vardır ve bunlar titizlikle takip edilmelidir. Bu kurallar arasında sayfa düzeni, yazım dili, kaynakça düzenlemesi, tablo ve şekil düzenlemeleri, imla kuralları ve daha pek çok farklı unsur yer almaktadır.

Öncelikle, tez yazımında kullanılan sayfa düzeni ve font standartları belirlenmiştir. Tezin başlığı ve bölümleri, belirli bir hiyerarşiye göre ve özel biçimlendirme kurallarıyla yazılmalıdır. Ayrıca, belirli bir font boyutu, satır aralığı ve kenar boşlukları gibi detaylar da belirlenmiştir.

Yazım dilinin standartlaştırılması da tezin okunaklılığı açısından oldukça önemlidir. Tezde kullanılan dil formel, bilimsel ve objektif olmalıdır. Tüm ifadeler, doğru ve açık bir şekilde ifade edilmeli ve hatalı kullanımdan kaçınılmalıdır.

Tezde yer verilen fikir ve bulguların doğru kaynaklardan sağlanması gereklidir. Kaynakça düzenlemesi için kullanılan farklı yöntemler bulunmaktadır ve tezin yazımında belirlenen yöntem doğru bir şekilde uygulanmalıdır.

Tablo ve şekiller, tez yazımında sıkça kullanılır ve düzenlenmesi de önemlidir. Standart bir format ve numaralandırma sistemi belirlenmiştir. Tablo ve şekiller, tezin içeriğini destekleyen önemli unsurlar olduğundan, doğru bir şekilde düzenlenmeli ve etkili bir şekilde kullanılmalıdır.

Tez yazarken imla kuralları da ciddi bir titizlikle takip edilmelidir. Yazımda kullanılan noktalama işaretleri, büyük-küçük harf kullanımı, yazım yanlışları gibi detaylar, tezin kalitesini belirleyen önemli faktörler arasındadır.

 • Özetle, tez yazımında belirtilen kurallara uygun olarak yazılmış, standartlara uygun ve bilimsel bir dil kullanılmış doğru bir tez, başarılı bir şekilde savunulabilir ve kabul edilebilir niteliktedir.

Yazım Kuralları

Tez yazımında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri, doğru ve etkili bir dil kullanmaktır. Bu nedenle, tez yazımında Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen yazım kurallarına uyulması gerekmektedir. Tez yazımında kullanılacak dilin standart Türkçe olması gerektiği gibi, dilbilgisi kurallarına uygun kullanılması da oldukça önemlidir.

Yazım kuralları konusunda ayrıca noktalama işaretleri de önemli bir yere sahiptir. Noktalama işaretlerinin doğru kullanımı, cümlenin anlamını doğru bir şekilde aktarmak için oldukça önemlidir. Tez yazarken, kullanılan noktalama işaretleri arasında en sık kullanılanlar nokta, virgül, noktalı virgül ve iki noktadır.

Yazım kuralları açısından diğer bir önemli konu ise kelime kullanımıdır. Tez yazımında, bilimsel bir dil kullanılması gerektiği için, özellikle yabancı kelime kullanımında dikkatli olunmalıdır. Kelimelerin anlamlarına uygun bir şekilde kullanılması oldukça önemlidir.

Yazım kurallarına uygun bir şekilde yazılan tezlerin daha okunaklı ve etkili olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, tez yazarken dikkatli bir şekilde yazım kurallarına uyulması gerekmektedir.

Noktalama İşaretiAçıklama
NoktaCümlelerin sonunda kullanılır.
VirgülCümle içinde kelime gruplarını ayırmak için kullanılır.
Noktalı VirgülCümle içinde iki kelime grubu arasındaki ilişkiyi vurgulamak için kullanılır.
İki NoktaCümleye açıklama eklenmesi için kullanılır.

Yazım kuralları konusunda hazırlanan tablo, yukarıda belirtilen noktalama işaretlerinin kullanımlarını ve anlamlarını göstermektedir.

Kaynakça Düzenleme

Kaynakça düzenlemesi, tez yazımında oldukça önemli bir konudur. Kaynakça, çalışmada kullanılan kaynakların tümünü içerir ve yazımında belirli bir takım kurallara uyulması gerekmektedir. Öncelikle, kaynakça sayfası, tezin sonunda, tüm sayfaların numaralandırıldığı bir şekilde yer almalıdır. Ayrıca, kaynakçada yer alan her bir kaynak, metinde alıntı yapılan yerle ilgili olmalı ve tam olarak belirtilmelidir.

Kaynakça düzenlemesi, Organizasyon İçin ISO 690 ve Amerikan Psikoloji Derneği (APA) gibi çeşitli standardize edilmiş yöntemlerle yapılabilir. Bu yöntemler, kaynakçada belirtilen bilgilerin sırasını, kullanılacak bilgi türlerini ve diğer ayrıntıları belirler.

Kaynakça düzenlemesi için kullanılan en yaygın yöntemler arasında APA, MLA ve Chicago stili yer almaktadır. APA stilinde, yazarın adı, çalışmanın başlığı, yayın tarihi, yayıncı ve diğer ayrıntılar gibi öğeler arasında belirli bir format kullanılır. MLA stilinde ise yazarın adı, çalışmanın başlığı, yayın tarihi ve yer, yayıncı, sayfa sayısı, basımevi veya diğer yayın bilgileri arasında belirli bir format kullanılır.

Kaynakça düzenlemesi yaparken, kaynakların doğru bir şekilde alıntılanması ve kaynakça sayfasına uygun bir şekilde yerleştirilmesi önemlidir. Bu sayede, okuyucular çalışmaları sırasında kullanılan kaynaklara kolayca erişebilirler. Ayrıca, kaynaklara doğru bir şekilde atıfta bulunmak, çalışmanın inandırıcılığını arttırır ve doğru bir akademik standart sağlar.

Tablo ve Şekil Düzenlemeleri

Tez yazımında standartlar gözetilerek yazılan tablo ve şekillerin düzeni oldukça önemlidir. Tablo ve şekiller, tezde verilen verilerin doğru bir biçimde aktarılması açısından önemlidir. Bu nedenle, tablo ve şekillerin, okuyucular için anlaşılır ve net bir şekilde sunulması gerekmektedir.

Tablo ve şekillerin düzenine dair standartlar, çizimlerin kesin bir şekilde tanımlanmasını ve kolay anlaşılmasını sağlamaktadır. Tablo ve şekiller, tezde yer verilen diğer bölümler gibi, belirli bir standarta uygun olarak hazırlanmalıdır.

Tablo düzenlemelerinde, rakamların hizalaması ve başlıkların yerleşimleri önceden belirlenmiş bir formata uygun olmalıdır. Başlıklar, soldan sağa doğru sıralanmalıdır ve her bir başlık için ayrı bir sütun ayrılmalıdır. Ayrıca, tablonun başlık ve alt başlıkla belirli bir biçimde yapılandırılması gerekmektedir.

Şekillerin düzenlenmesinde, çizimlerin doğru boyuttaki ve okunaklı bir şekilde sunulması gerekmektedir. Şekiller, belirli bir numaralandırma düzenine göre sıralanmalıdır ve her bir şekil için bir alt başlık yer almalıdır. Şekiller, okuyucunun kolayca anlayabileceği bir dilde, metinle uyumlu bir şekilde tasarlanmalıdır.

Tablo ve şekillerin düzenlenmesinde, açık ve anlaşılır olmaları önemlidir. Okuyucuların tablo ve şekilleri kolayca anlayabilmesi için, gereksiz çizimler veya bilgilerden kaçınılmalıdır. Ayrıca, tablo ve şekiller, tezin ana konusuyla uyumlu bir şekilde sunulmalıdır.

Sonuç olarak, tez yazımında standartlara uygun olarak hazırlanan tablo ve şekiller, okuyucuların kolayca anlayabileceği ve verilerin doğru bir şekilde sunulduğu bir tez hazırlanmasına olanak sağlar.

Sunum Kuralları

Tez yazım sürecinde hazırlanan tezin sunum aşaması oldukça önemlidir. Sunum, tezinizi tanıtmanız, savunmanız ve izleyicilerinize sunmanız için bir fırsattır. Bu nedenle, bir sunum hazırlarken bazı kurallara uymanız gerekmekte. İşte, tez sunumlarında kullanılan bazı kurallar:

– Konuşmanızı sakin bir şekilde yapın. Heyecan yapmamaya ve sükunetinizi korumaya çalışın.- Sunum süresinin ne kadar olacağına karar verin. Sunum sürenizi belirleyerek, konuşmanızı buna uygun şekilde hazırlayın.- Slidelarınızı kullanışlı ve etkili biçimde oluşturun. Okunaklı, anlaşılır ve etkileyici görseller ile süsleyin.- Sunum öncesinde mutlaka prova yapın ve sunumunuza uygun şekilde giyinin.- Sunuma başlamadan önce, dinleyicilerinize kendinizi ve tezinizi tanıtın. Bu sayede izleyicilerin sizin kim olduğunuz ve tezinizin konusunu anlaması kolaylaşır.- Sunum sürecinde, izleyicilerinize yapacağınız açıklamalarda açık ve anlaşılır olun. Karmaşık cümleler kurmayın. Basit ve anlaşılır bir dille konuşmaya özen gösterin.- Sunumunuz sırasında sorulara açık olun ve izleyicilerinizden gelen sorulara detaylı bir şekilde cevap verin.

Sunum hazırlıklarınızı bu kurallara uygun şekilde yapmanız, sunumunuzu başarıya ulaştıracaktır.

Tez Savunması Hazırlığı

Tez yazım sürecinin son adımı olan tez savunması hazırlığı oldukça önemlidir ve özenle planlanmalıdır. Tez savunması için aşağıdaki öneriler ve yapılması gerekenleri dikkate alabilirsiniz.

– Tez konusunu, amaçlarını, araştırma yöntemlerini ve bulgularını gözden geçirin ve özetleyin. Böylece savunma sürecinde tez çalışmanızın ana hatlarını hatırlamanız daha kolay olacaktır.

– Sunumunuzu planlayın ve slaytlarınızı oluşturun. Sunumunuzun okunaklı ve anlaşılır olmasına özen gösterin. Ayrıca sunumunuzun süresini belirleyerek zaman sınırlarınızı da kontrol altında tutabilirsiniz.

– Savunmanızda kullanacağınız dilin akıcı ve anlaşılır olduğundan emin olun. Teknik terimleri mümkün olduğunca az kullanmaya çalışın. Sade ve anlaşılır bir dil kullanarak savunmanızı herkesin anlayabileceği şekilde yapın.

– Savunma öncesi bir prova yaparak sunumunuzu bir arkadaşınız ya da danışmanınız önünde yapın. Bu, eksiklerinizi tespit etmenize ve sunumunuzu geliştirmenize yardımcı olacaktır.

– Savunma süreci boyunca kendinize güvenli olun ve sorulara açık ve net cevaplar verin. Ayrıca savunma sonrası olası sorulara hazırlıklı olun.

– Son olarak, savunma sonrası danışmanınızın ve jüri üyelerinin önerilerini dinleyin ve tez çalışmanızı gerekli gördükleri yerlerde düzeltin.

Tez savunması hazırlığı sürecinde yukarıdaki önerileri dikkate alarak kendinizi ve tez çalışmanızı en iyi şekilde sunabilirsiniz.

Tez Yazım Süreci

Tez yazım süreci oldukça uzun ve detaylı bir iştir. Bu süreçte atılacak adımların doğru belirlenmesi ve gerektiği gibi uygulanması, başarılı bir tez yazımı için oldukça önemlidir. İlk adım, doğru ve ilgi çekici bir tez konusu belirlemektir. Bu konu, öğrencinin ilgilendiği bir konu olmalıdır ve aynı zamanda öğrencinin bilgi ve becerisi doğrultusunda uygun olmalıdır.

Daha sonra, literatür ve kaynak taraması yapılmalıdır. Bu süreçte, alanındaki önemli kaynaklar incelenmeli ve tezin konusu ile ilgili bilgiler toplanmalıdır. Bu adım, tezin doğru bir şekilde yazılmasına yardımcı olur.

Bir sonraki adım, tez planının hazırlanmasıdır. Bu plan, tezin bölümleri, alt bölümleri ve konu başlıklarının belirlenmesiyle oluşturulur. Planlama aşaması, tezin konusunun net bir şekilde ifade edilmesi ve her bölümün ne hakkında olduğunun belirtilmesi açısından oldukça önemlidir.

Tez yazımında, doğru bir yöntem kullanmak da oldukça önemlidir. Tez yazımı sürecinde öğrenciler, cesaretle yeni şeyler denemeli ve teknolojinin sunmuş olduğu faydaları da kullanmalıdır. Tez yazımı sırasında, kaynakların doğru şekilde kullanılması ve tezin eksiksiz bir şekilde yazılması da oldukça önemlidir.

Son olarak, tez savunması sırasında yapılacak hazırlıklar da belirtilmelidir. Tez savunması öncesi, tezin son bir kez gözden geçirilmesi ve sunumun doğru şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu hazırlık aşaması, öğrencinin sunum esnasında daha rahat olmasını ve konuşma sorunları yaşamamasını sağlar.

Tez Konusunun Belirlenmesi

Tez yazım sürecinde konu belirleme süreci oldukça önemlidir. İlk aşamada geniş bir konu seçmek yerine, daha spesifik bir konu belirlemek gerekmektedir. Konu tespiti yaparken, öncelikle ilgi alanınızda olması gereken bir konu seçmelisiniz.

Bir diğer önemli nokta ise, konunun o alanda yenilikçi, özgün bir konu olmasıdır. Çünkü tez yazımında amaç, literatürde zaten var olan bir konuyu keşfetmek değil, daha önce hiç ele alınmamış bir konuda araştırma yapmaktır.

Konu belirleme aşamasında ayrıca, mümkün olduğunca kapsamlı bir konu seçmeli ancak seçilen konunun araştırma imkanlarına sahip olması gerektiği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise, seçilen konun çalışılabilir olduğundan emin olmaktır. Bunun için yapılan alan taraması, araştırma konusunun literatürdeki yeri hakkında fikir edinmek açısından oldukça önemlidir.

Ayrıca, tez konusu belirlenirken ileride savunma yapılacak olan akademik çevrelerin beklentileri, öğretim üyelerinin önerileri ve yönlendirmeleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sayede, seçilen konu daha başarılı bir tez ortaya koymak açısından oldukça önemli bir adım olacaktır.

Bu nedenlerle, tez yazım sürecinde konu belirleme adımına özen göstermek, tezin başarısı açısından oldukça kritiktir.

Kaynakça ve Literatür Taraması

Kaynakça ve Literatür Taraması

Tezinizi yazarken, literatür taraması yapmanız gerekmektedir. Literatür taraması, tez konusuyla ilgili olan kaynakları araştırmak, analiz etmek ve değerlendirmek anlamına gelmektedir. Literatür taraması yaparken, aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

 • İnternet araştırmaları
 • Kütüphane kaynaklarından faydalanmak
 • Bilimsel dergilerde araştırma yapmak
 • Uzmanlardan görüş almak

Literatür taraması yapma sürecinde, kaynakça hazırlama işlemini de unutmamalısınız. Kaynakça, tezinizde kullandığınız tüm kaynakların listesidir. Kaynakça hazırlarken, aşağıdaki ipuçlarını takip etmek faydalı olacaktır:

 • Kaynakça sayfanızı düzenli ve anlaşılır olacak şekilde hazırlayın
 • Kaynakları alfabetik olarak sıralayın
 • Kaynakça sayfanızda yer alan tüm kaynakları tezinizde referans verin
 • Kaynakça sayfanızda yer alan her kaynağın, tezinizde hangi bölümde kullanıldığını belirtin

Bütün bunların yanında, kaynaklarınızı doğru bir şekilde aktarmak, kaynakça hazırlamadan önce bu konuda bilgi edinmek oldukça önemlidir. Kaynakça hazırlama konusunda daha fazla bilgi edinmek için, üniversitenizin kaynakça hazırlama standartlarına göz atabilirsiniz.

Tez Yazım Teknikleri

Tez yazımında kullanılan teknikler ve öneriler oldukça önemlidir. İyi bir tez yazmak için bazı teknikleri uygulamak gerekmektedir. İlk olarak, tezin konusu belirlenirken aynı zamanda konunun nasıl ele alınacağına da karar verilmelidir. Bu karar verildikten sonra gerekli literatür taraması yapılmalıdır. Literatür taraması sayesinde konu hakkında bilgi sahibi olunur ve tez için gerekli kaynaklar belirlenir.

Tez yazarken, planlama yapmak oldukça önemlidir. Planlama yapmak için öncelikle bir konu başlığı belirlenmeli ve bu başlık altında alt başlıklar oluşturulmalıdır. Bu sayede, tez yazım süreci daha sistematik hale gelir ve belirlenen süre içinde tamamlanması daha kolay olur.

Tez yazımında kullanılan tekniklerin başında, doğru bir kaynakça düzenleme gelmektedir. Kaynakça düzenleme, tez yazımında en sık yapılan hatalardan biridir. Kaynakça düzenlerken, kullanılan kaynakların doğru bir şekilde gösterilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, tezde kullanılan tablo ve şekillerin de doğru bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Tez yazarken, dil ve yazım kurallarına da dikkat edilmelidir. Özellikle yazım kuralları konusunda birçok farklı yöntem bulunmaktadır ve uygulanan yöntemler belirli bir standartta olmalıdır. Ayrıca, tez yazımında sade ve anlaşılır bir dil kullanmak da oldukça önemlidir.

Son olarak, tez savunması hazırlığına da önem verilmelidir. Tez savunması hazırlığı için gereken tüm materyaller önceden hazırlanmalı ve tez savunması sürecinde kullanılacak materyallerin test edilmesi gerekmektedir. Bu sayede, tez savunması daha rahat bir şekilde geçirilebilecektir.

Planlama ve Yazım Süreci

Tez yazımında kullanılacak yöntemler ve planlama aşamaları oldukça önemlidir. Öncelikle, belirlenen konuda literatür araştırması yapılmalı ve bu konuda daha önce yapılan tezler incelenmelidir. Bu aşamadan sonra, tezin hangi yöntemlerle hazırlanacağına karar verilmelidir.

Planlama sürecinde, tez başlıkları belirlenmeli ve bu başlıklar altında konu detayları planlanmalıdır. Yazım sürecinde ise, taslak hazırlanmalı ve bu taslak üzerinde düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca, tezde kullanılacak kaynaklar ve bu kaynakların nasıl kullanılacağı belirlenmeli, bu kaynaklar da tez sonunda yer alan kaynakça bölümünde gösterilmelidir.

Yazım sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise, kesinlikle intihal yapılmamasıdır. Bu nedenle, kullanılan kaynaklar özenle incelenmeli ve kaynaklardan alıntı yapılan yerler alıntı işaretleriyle belirtilmelidir.

Son olarak, tezin son haline gelmeden önce tekrar gözden geçirilmeli ve yazım hatası olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu şekilde tezin kalitesi arttırılarak, tez başarısı da sağlanabilir.

Tez yazımında uygulanacak bu yöntemler ve planlama süreci, tezin kalitesini yükseltecektir. Ayrıca, disiplinli bir çalışma planı oluşturarak, tez yazım süreci daha verimli bir şekilde tamamlanabilir ve tez savunması için hazırlık yapmak için daha fazla zaman oluşabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir