Tez Yazımında Yapılan Yanlışların Düzeltme Yöntemleri

Tez yazımı oldukça zahmetli bir süreçtir. Yapılan hatalar ise tezin kalitesini olumsuz yönde etkiler. Dolayısıyla, tez yazımında yapılan yanlışların düzeltilmesi oldukça önemlidir. Bu makalemizde, tez yazarken yapılan hataların nasıl düzeltilebileceği hakkında bilgi vereceğiz.

Birçok öğrenci, tez yazımında kaynakça kullanımı konusunda sorun yaşar. Eksik kaynakça kullanımı ise tezin kalitesini düşürür. Bu durumda, kaynakça kullanırken dikkatli olunmalı ve gerekli olan tüm kaynaklar kullanılmalıdır.

Tez konusu belirlemede yapılan hatalar da sıkça görülür. Yetersiz konu seçimi, tez konusunun daraltılmaması veya gereksiz yere genişletilmesi, tez yazımında yapılan hatalardandır. Bu hataların düzeltilmesi için konunun doğru seçilmesi ve daraltılması ya da gereksiz yer genişletilmemesi gerekir.

Tez yazarken yapılan dil hataları da tezin kalitesini düşürür. Yazım ve imla kurallarına dikkat edilmeli, açılım ve kısaltmaların doğru kullanımı sağlanmalıdır.

Kaynakların doğru kullanımı ve tezin doğru yapılandırılması da oldukça önemlidir. Bu aşamalarda dikkatli olunmalı ve gereken düzeltmeler yapılmalıdır.

Tez yazarken yapılan editöryal hataları düzeltmek de önemlidir. Yazım ve imla kurallarına dikkat edilerek yapılabilecek hataların önüne geçilebilir. Ayrıca, açılım ve kısaltmaların doğru kullanımı da önemlidir.

Tez yazarken yapılan hataların düzeltilmesi için öncelikle hataların tespit edilmesi gerekir. Daha sonra, gerekli düzeltmeler yapılmalı ve tez yazımında yapılabilecek hatalardan kaçınılmalıdır.

İçindekiler

Eksik Kaynakça Kullanımı

Kaynakça, tez yazımında oldukça önemlidir ve eksik kullanımı, tezin kalitesini düşürebilir. Bununla birlikte, kaynakça kullanımında yapılan hatalar vardır ve bunların düzeltilmesi gerekir. Bunlardan biri, kaynakların belirli bir formatta listelenmemesidir. Kaynaklar APA, MLA veya Chicago gibi önceden belirlenmiş bir stile göre listelenmeli ve tarih sırasına göre düzenlenmelidir.

Başka bir hata, kaynakların yetersiz olmasıdır. Tez yazarken kullanılan kaynakların sayısı çok önemlidir ve kaynakların yeterli sayıda kullanılmaması tezin kalitesini düşürebilir. Kaynakların yetersiz olması durumunda, daha fazla kaynak bulmak için araştırmaya devam edilmelidir.

Kaynakların yanlış kullanılması da tez yazımında yapılan hatalardan biridir. Bazı durumlarda, kaynaklar yanlış yorumlanabilir veya yanlış bir şekilde alıntı yapılabilir. Bu durumda, kaynakların doğru alıntılanması için tekrar okunması ve düzeltilmesi gerekir.

Eksik kaynakça kullanımı, tez yazımında yapılan en yaygın hatalardan biridir ve bu hata en kolay şekilde düzeltilebilir. Kaynakların doğru bir formatta listelenmesi ve yeterli sayıda kullanılması, kaynakların doğru bir şekilde kullanılması için önemlidir. Bu nedenle, kaynakça kullanımında dikkatli olmak ve hataları düzeltmek tez yazımında başarılı olmak için gereklidir.

Tez Konusu Belirlemede Yapılan Yanlışlar

Tez yazarken belirlenen konu, çalışmanın tümünde yön veren ana unsurlardan biridir. Ancak tez konusu belirlemede yapılan hatalar, çalışmanın ilerleyen aşamalarında sorunlar yaşanmasına neden olabilir. En yaygın hatalardan biri yetersiz konu seçimidir. Bu durumda tez yazımı sırasında gerekli veriler ve kaynaklar yeterince sağlanamadığı için çalışmanın kalitesi de düşebilir.

Bunun yanı sıra, tez konusunun daraltılmaması ya da gereksiz genişletilmesi de sık yapılan hatalardandır. Konunun daraltılmaması, çalışmanın belirli bir çerçevede tutulamamasına neden olabilir. Diğer yandan konunun gereksiz yere genişletilmesi, çalışmanın amacından sapmasına ve önemsiz ayrıntılara odaklanılmasına neden olabilir.

Tez konusu belirlemede yapılması gereken en önemli şey, konunun ilgi alanınıza uygun olmasıdır. Konunun sizin alanınızda olması, araştırmanın kalitesini artırır ve işinizi çok daha kolay hale getirir. Konuyu belirlerken ilgili kaynakları toplamak, yapılan hataların önüne geçmek için oldukça önemlidir.

 • Doğru konu belirlemek için öncelikle ilgi ve bilgi sahibi olduğunuz alanlara yoğunlaşın.
 • Mevcut kaynakları inceleyin ve konu hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunuzdan emin olun.
 • Konuyu belirlerken, çalışmanızın kapsamı hakkında da fikir sahibi olmanız gerekir.

Tez konusu belirlemedeki hataların düzeltilmesi, çalışmanın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkacak olan sorunların önlenmesine yardımcı olur.

Yetersiz Konu Seçimi

Tez yazarken yapılan en büyük hatalardan biri tez konusunun yetersiz seçilmesidir. Konunun yetersiz seçilmesi, tez içeriğinin eksik kalması ve konunun tam olarak anlatılamaması sonucunu doğurur.

Doğru bir konu seçimi için öncelikle araştırmacının ilgi alanları ve uzmanlıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Konu seçiminde araştırmacının ilgi alanı olmayan bir konu seçmek, araştırmacıyı motive etmeyerek tez çalışmasına engel olabilir.

İkinci olarak tez konusu sınırlandırılmalıdır. Seçilen konunun sınırları belirtilmeli, böylece araştırma daha derinlemesine yapılabilir ve tezin kalitesi artırılabilir. Konunun sınırları belirlenirken, konunun hem araştırmacıyı hem de okuyucuyu ilgilendirecek bir boyutta olması da önemlidir.

Bir diğer önemli nokta, konunun araştırılabilirliğidir. Konunun araştırılabilmesi, kaynaklara erişim için zaman ve imkân olması gerekmektedir. Konunun araştırılabilirliği hakkında araştırmacı, gerekli araştırmalar yaparak konunun yapılabileceğine emin olmalıdır.

Tez konusunun yetersiz seçimi, proje hazırlama sürecinde yaşanacak birçok soruna neden olmaktadır. Bu nedenle, tez konusu seçiminde dikkatli olunması ve doğru konunun seçilmesi gerekmektedir.

Konunun Daraltılmaması

Tez konusunun belirlenmesi aşamasında yapılan en yaygın hatalardan biri, konunun daraltılmamasıdır. Çok geniş bir konu seçildiğinde, tezin yazımı boyunca konunun derinliği yeterince incelenebilir düzeyde kurgulanamaz ve sonuç olarak yetersiz bir tez ortaya çıkar.

Konunun daraltılmaması durumunda öncelikli olarak konunun hangi bölümlerinin tezde ele alınacağı belirlenmelidir. Ardından, bu bölümleri mümkün olduğunca detaylı bir şekilde incelenmeli ve analiz edilmelidir. Bu aşamada, kaynakça kullanımı oldukça önemlidir.

Bu sorunu önceden tespit edip çözmenin bir yolu, tezin taslağı hazırlanırken konunun darlığından emin olacağı her aşamada danışmanla görüşmektir. Ayrıca, önceki araştırmaları ve ilgili literatürü göz önünde bulundurarak konunun genişliği belirlenebilir.

Bunun yanında, konunun daraltılması, birçok verinin tespit edilmesi ve filtrelenebilmesi anlamına gelir. Verilen kısıtlar, tezin yazım sürecinde çok daha anlamlı olan araştırma ve analizlere odaklanmayı kolaylaştırır. Sonuç olarak, daraltılmış konu, daha somut, daha etkili ve daha önemli bilimsel açıklamalar ve sonuçlar ile sonuçlanır.

Tez konusu daraltıldığında, hangi noktalara odaklanılacağı daha net anlaşılır ve bu noktalar etraflıca incelendiğinde tezin kalitesi artar.

Konunun Genişletilmesi

Tez konusunun gereksiz yere genişletilmesi ya da konunun gerekliliklerinin dışında bir alan kullanılarak genişletilmesi, tezin okunaklılığını azaltabilir ve okuyucunun dikkatini dağıtabilir. Bu duruma düşmemek için konuyu açıklığa kavuşturmak ve detaylı bir şekilde araştırmak ve planlamak gerekmektedir. Ancak, konunun gerektiği kadar ele alınmadığını düşünüyorsanız, aşağıdaki önerileri uygulayabilirsiniz.

 • Konuya hakim olun ve konuyu seçerken hangi alanların ele alınacağını belirleyin.
 • Konunun ölçeğini kesin şekilde belirleyin ve her açıdan ele aldığınızdan emin olun.
 • Araştırma yaparken ana konudan bahsetmeyen konulara zaman ayırmaktan kaçının.
 • Konuyu detaylandırmak yerine diğer konuları tartışarak konuyu açıklığa kavuşturmaya çalışın.

Konunuzun gereksiz yere genişletilmiş olduğunu düşünüyorsanız, tezinizi gözden geçirin ve her bölüm için ana konuyu belirleyin. Ana konunuzu diğer konularla karşılaştırarak, araştırmayı veya yanıtlamayı düşündüğünüz soruları tekrar değerlendirin. Bir diğer yöntem, konuyu daha fazla detaylandırmadan alternatif bir yaklaşımla örnekler vermek olabilir. Tüm bunları yaparken seçtiğiniz konunun özgünlüğünü ve önemini korumak önemlidir.

Tez Yazımında Yapılan Dil Hataları

Tez yazarken en sık yapılan hatalardan biri de dil hatalarıdır. Dil hataları, anlaşılırlık ve akıcılık sağlayamadığı gibi tezin ciddiyetini de etkiler. Yazım ve imla hataları, cümle yapıları ve kelime seçimleri yapılan dil hatalarının başlıcalarıdır.

Yapılan dil hatalarını düzeltmek için öncelikle yazının birkaç kez okunarak hatalar belirlenmelidir. Özellikle cümle yapılarının doğru kullanımına özen gösterilmelidir.

Bazı yayın kuralları, son xxx yılın çalışmaları ile ilgili kaynakların tercih edilmesi gerektiğini belirtir. Bu nedenle, eski tarihli kaynaklarda kullanılan dildeki farklılıklara dikkat edilmeli ve modern Türk diline uygunluğu kontrol edilmelidir.

Dil hatalarını düzeltmek için yazılı dildeki bazı temel hata türleri hakkında bilgi sahibi olmak gereklidir. Yazım yanlışları, noktalama işaretleri, büyük-küçük harf hataları, yapısal hatalar gibi konulara özen gösterilmelidir.

Bunun yanında, kelime seçimlerine dikkat ederek, yalın ve anlaşılır bir dil kullanmak da dil hatalarını önlemek için önemlidir. Kelime seçiminde özellikle bilimsel terimler kullanılırken, terimin doğru kullanımı kontrol edilmelidir.

Tez yazmak bir süreçtir ve bu süreçte yazılan metinler defalarca okunup kontrol edilmelidir. Dil hataları, yanlış anlaşılmalar ve eksiklerin fark edilmesi için yapılan kontroller, tez yazımında büyük bir öneme sahiptir.

Tez Yazımı Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Tez yazımı sırasında dikkat edilmesi gereken birçok unsur bulunmaktadır. Bu unsurların ihmal edilmesi, tezin kabul edilmeme ihtimalini artırabilir. İşte tez yazarken dikkat edilmesi gereken önemli unsurlar:

 • Tez konusunun belirgin, özgün, önemli ve değerli olması gerekmektedir.
 • Tez konusunun titiz bir şekilde belirlenmesi öncelikli olmalıdır. Konu, akademik literatürdeki araştırmalar, yeni bulgular, trendler ve gelecekteki iş alanları göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.
 • Tezin orijinal olması önemlidir. Başka bir tezin konusu kullanılarak tez yazılmamalıdır.
 • Kaynakların doğru bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Yalnızca güvenilir yayınların kullanılması önerilir.
 • Tez yazımında uygun araştırma yöntemleri seçilmelidir. Seçilen yöntem, tez konusu ile uyumlu olmalı ve verileri toplamak ve analiz etmek için yeterli olmalıdır.
 • Tez yazımı sürecinde araştırmaya zaman ayırmak ve sabırlı olmak önemlidir.

Bunun yanı sıra, tez yazarken yapılacak olanlar da önemlidir. Bu adımlar şu şekildedir:

 • Tez çalışmasının amacını anlamak ve hedeflere ulaşmak için zaman çizelgesi hazırlamak gerekmektedir.
 • Tez yazımında araştırma, çerçeveleme, analiz, yazarlık, düzenleme, düzeltme ve kontrol etme aşamalarına özen gösterilmelidir.
 • Tezin yapısı belirlenmeli, giriş, literatür taraması, yöntem, sonuçlar, tartışma ve referanslar bölümleri oluşturulmalıdır.
 • Tez yazımında yazım kurallarına özen gösterilmeli, nesnel, anlaşılır ve açık bir dil kullanılmalıdır.
 • Tez yazımı sürecinde notlar alınarak, alıntıların yapıldığı sayfalar kaydedilmelidir.
 • Tez yazımı sürecinde danışmanın önerileri ve tez komitesinin geri bildirimleri dikkate alınmalıdır.

Bu adımların hepsi, tez yazıldığı süre boyunca dikkat edilmesi gereken önemli noktalardır. Bu adımların doğru bir şekilde takip edilmesi, tezin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlar.

Kaynakların Doğru Kullanımı

Tez yazarken hazırladığımız tezin destekleyici olabilmesi için kaynaklara ihtiyacımız vardır. Fakat kullanılan kaynakların doğru bir şekilde kullanılması oldukça önemlidir. Kaynaklarınızı doğru bir şekilde kullanarak tezinizi güçlendirir ve daha ciddi bir görünüm kazandırabilirsiniz.

Öncelikle, kullanılan kaynakların güvenirliği çok önemlidir. Kesin olmayan, doğrulanmamış kaynaklar kullanmak, tezinizi güçsüz hale getirebilir. Bu nedenle, kullanılan kaynakların güvenirliği tezinizde yer alan bilginin doğruluğunu etkiler.

Bir diğer önemli konu ise kaynakların doğru bir şekilde referanslandırılmasıdır. Kaynaklarınızın detaylı bir şekilde referanslandırılması, çalışmanızın bilimsel değerini artırır. Kaynakların referans verilirken kullanılan formata uygun olarak yazılması da oldukça önemlidir.

Kaynaklarda kullanılan alıntıların ise mutlaka tırnak içinde belirtilmesi gerekmektedir. Aksi halde, çalışmanızda intihal şüphesi oluşabilir. İntihal şüphesi bulunması, çalışmanızın itibarını zedeleyebilir.

Son olarak, kaynakların doğru bir şekilde kullanımı için kısaca değinmemiz gereken diğer bir nokta ise kaynakların özgünlüğüdür. Başka çalışmalardan alınan kaynaklar doğru bir şekilde kullanılsa bile, kaynaklar özgün değilse teziniz daha az ciddiye alınabilir ve edebi hırsızlıkla suçlanabilirsiniz.

Özetleyecek olursak, kaynakların doğru bir şekilde kullanılması tezinizin bilimsel değerini artırır ve çalışmanızın kalitesini yükseltir. Kaynaklarda güvenirliğe, doğru referanslandırmaya, alıntıların tırnak içinde belirtilmesine, özgünlüğe ve intihalden kaçınmaya dikkat etmek, tez yazımında kaynakların doğru kullanımı için oldukça önemlidir.

Tezin Doğru Yapılandırılması

Tez yazımında en önemli adım tezin doğru yapılandırılmasıdır. Hem okuyucuların anlaması hem de tezin etkili sunulabilmesi için doğru bir yapı kullanılmalıdır. Tezin doğru yapılandırılması için bazı adımlar izlenebilir.

 • Öncelikle tezin ana fikri net bir şekilde belirlenmelidir. Tezin ana fikri, giriş bölümünde belirtilen sorunun ne olduğunu, tezin hangi yaklaşımı benimsediğini ve hangi sonuca varılacağını açıkça ifade etmelidir.
 • Bir diğer adım, tezin bölümlerinin ve alt başlıklarının belirlenmesidir. Bölümler ve alt başlıklar, tezin ana fikri etrafında olmalı ve tezin konusunu adım adım ele almalıdır.
 • Bölümler ve alt başlıklar belirlendikten sonra, paragrafların yerleşimi düşünülmelidir. Paragrafların mantıklı bir sırayla yerleştirilmesi, tezin okuyucular tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlar.
 • Tezin kaynakları da doğru bir şekilde yapılandırılmalıdır. Kaynaklar, kullanıldıkları bölümlere uygun bir şekilde yerleştirilmelidir. Tezin hangi kaynaklardan yararlandığı da belirtilmelidir.

Bu adımların yanı sıra tezin doğru yapılandırılması için bazı öneriler de bulunmaktadır. Örneğin, tez yazarken ilk önce taslak bir plan hazırlamak, tezin ana fikrini net bir şekilde ifade etmek, bölümleri oluşturmak ve kaynakları doğru bir şekilde yerleştirmek tezin doğru yapılandırılması için önemlidir.

Ayrıca, tez yazımı sürecinde bazı hatalar da sıklıkla yapılır. Bu hatalardan kaçınmak için öncelikle tezin yazım kurallarına uygun yazılması gerekmektedir. Ayrıca, tezin dili net ve anlaşılır bir şekilde olmalı, gereksiz ayrıntılardan kaçınılmalı, mantıksal bir akış sağlanmalı ve kaynaklar doğru bir şekilde kullanılmalıdır.

Tüm bu adımlar ve öneriler doğru bir şekilde uygulandığında, tez tamamlandığında okuyuculara etkili bir şekilde sunulabilir ve tezin ana fikri açık bir şekilde ifade edilmiş olur.

Tez Yazımında Editöryal Hataların Düzeltimi

Tez yazımında editöryal hatalar oldukça sık rastlanan hatalardır. Bu hataların düzeltilmesi için birkaç öneri sunabiliriz.

 • İnceleme Yapın: Tezinizi yazdıktan sonra bir editör tarafından incelenmesi oldukça önemlidir. Editör, yazım hatalarınızı tespit edebilir ve size geri bildirim sağlayabilir.
 • İmla Kurallarına Dikkat Edin: Tez yazımında doğru imla kurallarına dikkat etmek oldukça önemlidir. Yazım hatalarını azaltmanın en iyi yolu, imla kurallarını öğrenmektir.
 • Doğru Cümle Yapısı Kullanın: Tez yazarken doğru cümle yapısı kullanmak oldukça önemlidir. Cümlelerinizin net, anlaşılır ve akıcı olması gerekmektedir.

Tez yazımında yapılan editöryal hataların düzeltilmesi, tezin kalitesini artırabilir. Bu nedenle, tezinizi yazarken özen göstermeniz ve hata yapmamaya çalışmanız oldukça önemlidir.

Yazım ve İmla Kurallarına Dikkat

Tez yazarken en sık yapılan hatalardan biri, yazım ve imla kurallarına dikkat etmemektir. Bu hatalar, tezin kalitesini düşürür ve okunabilirliğini azaltır. Bunun için yapılacak en önemli şey, yazım ve imla kurallarına dikkat etmektir.

İlk olarak, yazım kurallarına dikkat etmek gerekmektedir. Yanlış yazılan kelimeler, anlam kaymalarına ve anlaşılmazlıklara neden olabilir. Bu nedenle, yazım hatalarının önüne geçmek için iyi bir yazım kılavuzu edinmek önerilir.

İkinci olarak, imla kurallarına dikkat etmek gerekmektedir. Yanlış virgül kullanımı, noktalama işaretleri ve büyük küçük harf hataları, tezin anlaşılabilirliğini zorlaştırır. Bu nedenle, imla kurallarını öğrenmek ve uygulamak önemlidir.

Ayrıca, imla hatalarını önlemek için iyi bir yazılım editörü kullanabilirsiniz. Bu editörler, yazım ve imla hatalarını gösterir ve size düzeltme önerileri sunar.

Tez yazımı sırasında, yazım ve imla hatalarından kaçınmak için taslak aşamasında daha dikkatli olmak önemlidir. Yazıyı yazdıktan sonra birkaç kez okuyarak hataları bulabilirsiniz. Ayrıca, bir başkasının da okumasını isteyebilirsiniz. Bu, hataların tespit edilmesine ve düzeltilmesine yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, tez yazarken yazım ve imla kurallarına dikkat etmek önemlidir. Yanlış yazılan kelime ve hatalı virgül kullanımı, tezin kalitesini düşürür. Bu nedenle, iyi bir yazım kılavuzu edinmek ve imla kurallarını öğrenmek ve uygulamak önemlidir.

Tez Yazımında Açılım ve Kısaltmaların Doğru Kullanımı

Tez yazarken yapılan bir diğer hata da açılım veya kısaltmaların yanlış kullanılmasıdır. Açılım veya kısaltmalar, metnin akıcılığı açısından önemlidir ancak yanlış kullanımlar, okuyucuların konuyu anlamasını güçleştirebilir. Tez yazımında açılım veya kısaltmaların doğru kullanılması için bazı öneriler vardır.

 • Açılım veya kısaltmaların yapıldığı kelimelerin tamamı ilk kullanımda açıklanmalıdır.
 • Bir açılım veya kısaltma kullanıldığında, metin boyunca aynı kelime veya kelime grubunun farklı bir açılım veya kısaltma kullanılmamalıdır.
 • Bir açılım veya kısaltma, farklı bir anlama gelmemelidir.
 • Açılım veya kısaltmalar mümkün olduğunca sınırlı tutulmalıdır.
 • Okuyucunun açılımdan veya kısaltmadan haberi olmayabilir, bu nedenle açılım ve kısaltmalar mümkün olduğunca az kullanılmalı ve gerekirse yeniden açıklanmalıdır.

Tez yazımında kullanılan kısaltmalar veya açılımların yanlış kullanılması, tezin ciddiyetini ve okuyucuya aktarımını etkileyebilir. Bu nedenle, açılımlar ve kısaltmalar doğru kullanılmalı ve ilk kullanımda açıklanmalıdır. Ayrıca, metinde mümkün olduğunca az kullanılmalı ve aynı kelime veya kelime grubu farklı bir açılım veya kısaltma kullanılmamalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir